Blog Hamangiu

Editura Hamangiu – Partenerul tau de drept

Category: Noutati editoriale (Page 2 of 4)

NCPC – Art. 197. Timbrarea cererii

Delia Narcisa Theohari
Extras din Noul Cod de procedură civilă – comentariu pe articole, ed. a II-a
Noutăţi editoriale | www.hamangiu.ro

Art. 197. Timbrarea cererii. În cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se ataşează cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată, în condiţiile legii.

Read More

Please follow and like us:

Concedierea angajatilor | Noutati editoriale

Concedierea, respectiv eliberarea si destituirea din functie se supun unui regim legal strict reglementat in tara noastra, spre deosebire de alte state care au adoptat existenta unei conditii de factura generica pentru a putea proceda la concediere, si anume existenta unei cauze reale si juste sau chiar fara cauza.

Read More

Please follow and like us:

Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Legile de executare – actualizat 16 iulie 2015

In curand Noul Cod penal. Noul Cod de procedura penala. Legile de executare – cu legea de punere in aplicare, reglementarea anterioara, decizii ale Curtii Constitutionale, recursuri in interesul legii, hotarâri prealabile, legislatie conexa, index alfabetic, editia a 10-a, actualizat la 16 iulie 2015.

Noul-Cod-penal.-Actualizat-16-IULIE

Please follow and like us:

Evolutia dreptului concurentei

Evolutia dreptului concurentei ofera legiuitorului roman, juristilor practicieni, studentilor de la facultatile cu profil juridic, dar si functionarilor publici o perspectiva globala a dreptului concurentei, o noua ramura a dreptului aflata intr-o continua evolutie.

Read More

Please follow and like us:

A aparut Editia a 2-a din Noul Cod de procedura penala comentat

Cea de-a doua editie a Noului Cod de procedura penala comentat integreaza toate modificarile legislative, completarile si interpretarile jurisprudentiale obligatorii care s-au adus intre timp noului Cod de procedura penala:

Read More

Please follow and like us:

Partajul judiciar in reglementarea noilor Coduri – Nou la Editura Hamangiu

Printre modificarile aduse de noul Cod civil in materia partajului se numara: posibilitatea suspendarii partajului prin hotarare judecatoreasca, reglementarea caracterului constitutiv de drepturi al acestuia, stramutarea garantiilor si obligatia de garantie pentru evictiune intre coproprietari.

Read More

Please follow and like us:

A aparut Codul fiscal si Normele metodologice – actualizat 1 iunie 2015

Codul fiscal si Normele metodologice, actualizat dupa intrarea in vigoare a prevederilor O.U.G. nr. 6/2015 si cele ale H.G. nr. 367/2015 privind reducerea taxei pe valoarea adaugata pentru alimente, bauturi nealcoolice, a altor bunuri expres mentionate, precum si pentru serviciile de restaurant si de catering a aparut la Editura Hamangiu.

In cuprinsul cartii gasiti detaliate codurile corespunzatoare bunurilor pentru care se va aplica cota redusa de TVA de 9% (alimente, inclusiv bauturi, exceptand bauturile alcoolice, destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele;

  • noile reguli privind impozitarea veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare;
  • regulile pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe venituri realizate de persoanele cu handicap grav sau accentuat din salarii, pensii, activitati agricole, silvicultura, piscicultura si din activitati independente;
  • stabilirea bazei de calcul pentru calcularea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anumite categorii de contribuabili
  • obligatia depunerii unei declaratii privind venitul realizat din participarea la jocuri de noroc la distanta (on-line), slot-machine, lozuri si festivaluri de poker.

Extrasul si cuprinsul lucrarii pot fi accesate pe hamangiu.ro, la sectiunea Cuprins si extras

Please follow and like us:

Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Preda ş.a. c. României. Da capo al fine?

Judecător dr. Beatrice Ramaşcanu, Formator la Institutul Naţional al Magistraturii

Articol extras din lucrarea Avocatura în România – 150 de ani în linia întâi a luptei pentru Drept

  1. Un peu d’histoire

avocaturaAnalizând retroactiv hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate împotriva României, se constată faptul că, poate nu întâmplător, primele hotărâri au vizat protecţia dreptului de proprietate, alături de nesocotirea dreptului la un proces echitabil sub aspectul dreptului de acces la instanţă, respectiv a securităţii raporturilor juridice. De la cauzele Vasilescu c. României din 22 mai 1998, respectiv Brumărescu c. României din 28 octombrie 1999, până la finalul anului 2014, din cele 1.113 hotărâri pronun­ţate de instanţa europeană împotriva României, aproape jumătate (un număr de 457 de hotărâri[1]) au avut ca obiect protecţia dreptului de propri­etate. O majoritate covârşitoare a acestor cauze a privit procesul greoi şi ineficient de restituire a imobilelor confiscate în mod abuziv sau de acordare a unor măsuri reparatorii în echivalent, în contextul specific al legilor reparatorii adoptate începând cu anul 1991.

În plus, proprietatea a reprezentat domeniul în care Curtea europeană a făcut pentru prima oară aplicarea împotriva României a prevederilor art. 46 din Convenţie[2], având în vedere caracterul structural al problemelor recurente cauzate de disfuncţionalităţile mecanismului de despăgubire sau de restituire, care au condus la o stare generală de incertitudine legis­lativă, administrativă sau jurisdicţională.

Contenciosul românesc în domeniul imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă poate fi grupat în următoarele mari categorii: cauzele tip „Brumărescu”, tipologia „Radovici şi Stănescu”, hotărârile „Străin ş.a/ Păduraru”, iar în materia fondului funciar cauzele „Sabin Popescu”/ „Viaşu”.

Read More

Please follow and like us:

A aparut Dreptul Transporturilor. Contracte specifice activitatii de transport

Dreptul Transporturilor

Cartea este  structurata pe 6 capitole ce trateaza punctual, de la domeniul de cercetare in care se incadreaza analiza efectuata (dreptul transporturilor), pana la prezentarea regimului juridic al teoriei generale a contractului de transport de bunuri si contracte speciale conexe, spre exemplu: contractul de expeditie si contractul de navlosire a unei nave maritime.

Volumul de fata cuprinde o analiza a dispozitiilor relevante din Codul civil actual raportate la realitatile practice, precum:

– conditiile de validitate si conditii referitoare la proba, la incheierea contractului;
– obligatiile principale ale expeditorului, transportatorului si destinatarului la  executarea contractului;
– modificarea contractului si raspunderea pentru neexecutarea obligatiilor derivand din contract.

Read More

Please follow and like us:

Competenţa jurisdicţională şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială la nivelul Uniunii Europene

Şerban-Alexandru Stănescu

Avocat în Baroul Bucureşti

Lector univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Articol extras din lucrarea  Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 adnotat cu explicatii si jurisprudenta CJUE. Actualizat la 26 februarie 2015 – autor  Şerban-Alexandru Stănescu

 

Cele patru decenii de cooperare judiciară între statele membre, sub incidenţa Convenţiei de la Bruxelles, respectiv a Regulamentului (CE) nr. 44/2001, au demonstrat cu prisosinţă că încrederea pe care şi-o acordă în mod reciproc sistemele juridice şi instituţiile judiciare ale statelor membre nu reprezintă un simplu deziderat, ci un principiu consistent, a cărui efectivă aplicare nu permite (cu minime excepţii expres reglementate de actele normative menţionate) cenzurarea competenţei instanţei unui alt stat membru sau refuzul recunoaşterii unei hotărâri judecătoreşti pronunţate într-un asemenea stat.

Consolidarea acestei încrederi reciproce a făcut posibilă, odată cu aplicarea noului Regulament (UE) nr. 1215/2012 [ce a înlocuit între statele membre Regulamentul (CE) nr. 44/2001], înlăturarea unui alt obstacol al cooperării judiciare internaţionale în materie – procedura de exequatur.

În acest context, cel puţin următoarele întrebări devin legitime:

1) care au fost etapele dezvoltării cooperării judiciare în materie civilă şi comercială, din perspectiva determinării competenţei jurisdicţionale, a recunoaşterii şi executării hotărârilor?

2) fizionomia actuală a cooperării judiciare în materie civilă şi comercială, din perspectiva determinării competenţei jurisdicţionale, a recunoaşterii şi executării hotărârilor, constituie o radiografie a unui proces aflat la apogeu sau este doar o etapă a unui proces în derulare, în căutarea unor noi valenţe ale principiului încrederii reciproce?

 Astfel cum rezultă din Preambulul Regulamentului (UE) nr. 1215/2012, „Uniunea şi-a stabilit ca obiectiv să menţină şi să dezvolte un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, care să faciliteze, printre altele, accesul la justiţie” (considerentul 1).

Atingerea acestui obiectiv a impus adoptarea, prin intermediul regulamentului menţionat [şi în continuarea rezultatelor obţinute sub incidenţa Convenţiei de la Bruxelles şi a Regulamentului (CE) nr. 44/2001], a unor măsuri în domeniul cooperării judiciare în materie civilă necesare pentru buna funcţionare a pieţei interne: unificarea normelor referitoare la conflictele de competenţă în materie civilă şi comercială; simplificarea formalităţilor în vederea recunoaşterii şi executării rapide şi simple a hotărârilor provenind din statele membre.

1. Evoluţia reglementării

Astfel cum reţinea Curtea de Justiţie într-o cauză contemporană intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială[1], Convenţia [de la Bruxelles din 1968 (n.n.)] are la bază încrederea pe care statele contractante o acordă în mod reciproc sistemelor lor juridice şi instituţiilor lor judiciare. Această încredere a permis crearea unui sistem obligatoriu de competenţe, pe care toate jurisdicţiile aflate sub incidenţa Convenţiei sunt ţinute să îl respecte şi renunţarea corelativă de către aceleaşi state la regulile lor interne de recunoaştere şi executare a hotărârilor străine în favoarea unui mecanism simplificat de recunoaştere şi de executare a hotărârilor judecătoreşti (…). Este inerent acestui principiu de încredere reciprocă (…) faptul ca regulile de competenţă prevăzute de Convenţie, comune jurisdicţiilor din toate statele contractante, să poată fi interpretate şi aplicate cu aceeaşi autoritate de fiecare dintre acestea”[2].

Read More

Please follow and like us:

Page 2 of 4

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Share prietenilor