Blog Juridic, Concursuri si examene, Editoriale, Noutati editoriale

Admitere 2019: magistratură, avocatură, notariat. Recomandări editoriale

Like & Share

După examenul de licenţă, concursurile de admitere în profesie reprezintă cea mai grea piatră de încercare pentru absolvenţii facultăţilor de drept. Mai ales, din pricina volumului mare de informaţie care trebuie parcursă și revizuită într-un interval scurt de timp.

De aceea, profesorii și autorii noștri, împreună cu echipa redacţională a Editurii Hamangiu, au creat în ultimii ani o serie de cursuri sintetice, structurate sub formă de fișe, tabele și scheme recapitulative, în care au grupat toate materiile și instituţiile incluse în tematica concursurilor de admitere în magistratură, avocatură și notariat.

Ediţiile 2019 ale Fișelor de drept civil, Fișelor de procedură civilă, Fișelor de drept penal, Fișelor de procedură penală, ale Fișelor OEPA și Admiterea în notariat au fost puse în acord cu tematica de concurs, revizuite și actualizate cu toate modificările legislative și jurisprudenţa obligatorie publicată în ultimul an.

După ce recapitulaţi și fixaţi toată partea teoretică, vă invităm să verificaţi cunoștinţele dobândite, rezolvând exerciţiile practice din Culegerile de subiecte date la concursuri și examene sau din celelalte culegeri de grile și speţe. Toate testele noastre sunt însoţite de explicaţii ale variantelor de răspuns, care vă ajută să corectaţi erorile și să verificaţi în timp real raţionamentele de care nu sunteţi siguri. Fie că recapitulaţi teoria, fie că rezolvaţi exerciţiile practice, este important să aveţi la îndemână codurile și legislaţia de organizare a profesiei, totdeauna aduse la zi și adnotate cu jurisprudenţa obligatorie. Le găsiţi pe toate în oferta Editurii Hamangiu.

Chiar dacă nu putem concura în locul vostru, ne străduim mereu să fim alături de voi. Mult succes la examenele care urmează!

Dorel Pădurariu,
Directorul Editurii Hamangiu

Admitere 2019 profesii juridice

Recomandări editoriale pentru admiterea în profesiile juridice

Fise de dr. civil_ed. 4_2019Fișe de drept civil, ediţia a 4-a

autori: Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Bogdan Nazat, Ioana Nicolae

• Singura carte în materia dreptului civil care tratează unitar întreaga tematică pentru concursurile de admitere și definitivat în profesiile juridice;
• 35 de fișe din toate materiile: Partea generală, Persoane, Drepturi reale, Obligaţii, Contracte, Succesiuni, Familie;
• O ediţie revizuită integral, cu ample adăugiri, în special în materia părţii generale, a obligaţiilor și a contractelor;
• Completează informaţia din ediţiile anterioare, cu numeroase precizări, corelări cu alte instituţii, precum și tabele comparative, care facilitează înţelegerea diferenţelor și asemănărilor dintre instituţii similare;
• Multe exemple practice și speţe din practica judiciară, pentru înlesnirea procesului de învăţare, pentru antrenarea și dezvoltarea procesului de aplicare a informaţiilor în contextul testelor tip grile și mini-speţe.

Fise de procedura civila__Boroi, StancuFișe de procedură civilă
autori: Gabriel Boroi, Mirela Stancu

• 36 de fișe, într-un proiect de sinteză, ce are la bază cursul Drept procesual civil, scris împreună de aceiași autori;
• O carte dedicată exclusiv studenţilor, masteranzilor și absolvenţilor care se pregătesc pentru examenele de admitere și definitivat în profesiile juridice;
• Prezintă materia concentrat, eliminând orice referinţe suplimentare la dezbateri teoretice sau probleme incidentale de practică, pentru a favoriza cursivitatea lecturii și deprinderea mecanismelor procedurii civile într-o manieră structurată, logică și clară;
• Analizează modificările aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr. 310/2018, inclusiv impactul lor asupra unor texte de lege nemodificate sau asupra unor soluţii sau opinii anterioare

Fise de drept penal pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 5-a - Boroi, AnghelFișe de drept penal pentru admiterea în magistratură și avocatură, ediţia a 5-a

autori: Alexandru Boroi, Simona Anghel

• O ediţie nouă, care cuprinde 105 fișe tematice, actualizate conform ultimelor modificări aduse Codului penal, cu informaţii redate sintetic, sub forma schemelor și a tabelelor;
• Ediţie completată cu 6 fișe noi, în conformitate cu tematica și bibliografia concursurilor și examenele de admitere în profesie;
• Include jurisprudenţa obligatorie în materie penală, respectiv decizii ale Curţii Constituţionale, decizii în recursuri în interesul legii și privind dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală ale Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie;
• Încorporează în cadrul fișelor texte de lege ale Codului penal, pentru facilitarea studiului;
• 18 tabele comparative, redate în format separat și extins, care cuprind comparaţii interinstituţionale, precum: recidiva postcondamnatorie și recidiva postexecutorie, tentativa perfectă și tentativa imperfectă, legitima apărare și starea de necesitate, amânarea aplicării pedepsei și suspendarea sub supraveghere etc.

Fise de procedura penala. Editia a 4-a - ParaschivFișe de procedură penală pentru admiterea în magistratură și avocatură, ediţia a 4-a

autor: Carmen-Silvia Paraschiv

• 58 de fișe tematice, redactate în stil concis și ușor accesibil, pentru înţelegerea și asimilarea corectă a întregii materii de examen;
• 36 de anexe ce redau sub formă de scheme instituţiile prezentate în fișe + 97 de întrebări recapitulative, utile în verificarea rapidă a informaţiei pentru recapitularea finală;
• O ediţie actualizată cu toată jurisprudenţa obligatorie în materie procesual-penală pronunţată până în luna aprilie 2019 inclusiv: decizii ale Curţii Constituţionale; decizii în recursuri în interesul legii și decizii privind dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală ale Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie;
• Numeroase exemple practice, pentru înlesnirea procesului de învăţare/reţinere și înţelegere și, în special, pentru antrenarea și dezvoltarea procesului de aplicare a informaţiilor în contextul grilelor tip speţe.

Admiterea in notariat. Teste grila si sinteze teoretice. Editia a 5-a - Motica, Stan, BuzincuAdmiterea în notariat. Teste grilă și sinteze teoretice, ediţia a 5-a

autori: Adina R. Motica, Oana-Elena Buzincu, Veronica Stan

• Proiect dedicat celor care se pregătesc pentru examenul de admitere în profesia de notar, structurat astfel încât să asigure asimilarea eficientă și ușoară a informaţiilor necesare, având în permanenţă și posibilitatea verificării acestora;
• Fișe teoretice de drept notarial pentru pregătirea temeinică a concursului în concordanţă cu ultimele modificări legislative din domeniul dreptului notarial, revizuite potrivit Legii notarilor publici și a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările la zi;
• Teste grilă în materia dreptului notarial, a dreptului civil și a dreptului procesual civil, cu una sau două variante corecte de răspuns, cu explicaţiile aferente atât din literatura de specialitate, cât și din actele normative în vigoare;
• Modele recapitulative realizate după tiparul subiectelor de examen, fiecare cuprinzând câte 100 de întrebări tip grilă din toate materiile regăsite în tematica pentru susţinerea examenului de admitere în notariat.

Fise privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat. Editia a 3-a -2019Fișe privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, ediţia a 3-a

autori: Claudiu Constantin Dinu, Mădălina Dinu

• Acoperă tematica examenelor de primire în profesie și de absolvire a I.N.P.P.A.;
• Prezintă într-o manieră logică și accesibilă totalitatea prevederilor din Legea nr. 51/1995, Statutul profesiei de avocat, Codul deontologic al avocaţilor și din celelalte acte ce alcătuiesc cadrul legal al profesiei de avocat;
• Încorporează în cadrul fiecărei fișe sediul materiei, pentru facilitarea studiului și identificarea dispoziţiilor legale tratate;
• Cuprinde informaţii actualizate, inclusiv recenta modificare adusă art. 61 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și modificările aduse Statutului profesiei de avocat – prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 428/2018 și prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 431/2019;
• Include toate subiectele date la examenele din anii 2013-2019 la disciplina Organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Fise de procedura civila pentru admiterea in magistratura si avocatura. Editia a 6-a_Raducan, DinuFișe de procedură civilă pentru admiterea în magistratură și avocatură, ediţia a 6-a

autori: Gabriela Răducan, Mădălina Dinu

• 69 de fișe, în acord cu tematica concursurilor de admitere în profesie, dintre care 4 fișe noi: sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept; procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept; contestaţia privind tergiversarea procesului; cauţiunea judiciară;
• 41 de grile sub formă de mini-speţe, cu explicaţii ale variantelor de răspuns;
• Completări numeroase și substanţiale aduse fișelor deja existente în ediţiile anterioare;
• Toate modificările legislative aduse Codului de procedură civilă, inclusiv Legea nr. 310/2018;
• Soluţiile cuprinse în deciziile obligatorii pentru aplicarea Codului de procedură civilă: deciziile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie și Justiţie în recursurile în interesul legii și hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, deciziile Curţii Constituţionale.

Teste grila de dr. pen._ed. 4_2019_MilitaruTeste-grilă de drept procesual civil, cu explicaţii ale variantelor de răspuns, ediţia a 4-a
Examen de licenţă, admitere în profesie, definitivat sau promovare
autori: Serena Evda Militaru, Ionuţ Militaru

• Peste 1300 de grile, elaborate în sistem semideschis (trei variante, cu unul sau două răspunsuri corecte);
• Toate variantele de răspuns sunt motivate și explicate clar, cu trimiteri la textele legale actualizate și jurisprudenţa obligatorie, precum și la lucrările relevante din doctrina de specialitate și, acolo unde s-a impus, cu explicaţii ale raţionamentului parcurs de autorul grilei –, cu scopul de a ajuta la însușirea unei metode de abordare a grilei cât mai aplicate, eficiente și precise.
• Peste 40 de speţe inspirate din practica judiciară, fie cu variante de răspuns (trei variante, un singur răspuns corect), fie însoţite de întrebări și teme de dezbatere, cu un grad variat de dificultate și însoţite de scurte indicaţii pentru soluţionare, concepute pentru a ajuta la dezvoltarea simţului practic sau critic, precum și a capacităţii de sinteză și de expunere a argumentelor în susţinerea sau în combaterea unei anumite soluţii.

Culegere de subiecte date la concursuri și examene

Pachet-Culegeri_922x375

Special pentru candidaţii și studenţii care vor să se pregătească pentru examenele și concursurile de admitere sau de promovare în profesiile juridice, am creat seria culegerilor de subiecte date la concursuri și examene, în care sunt incluse testele din anii anteriori date la toate cele patru discipline: drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal. Am extras numai grilele formulate în acord cu noile coduri; pentru o facilă parcurgere și înţelegere a acestora, subiectele sunt grupate pe instituţii, în ordinea clasică a materiei, fiind împărţite astfel: enunţul grilei, explicaţiile oferite de autori, răspunsul corect și indicarea sursei.

Toate variantele de răspuns sunt explicate și comentate cuprinzător, autorii indicând concret răspunsurile corecte sau greșite, cu trimiteri la dispoziţiile legale actualizate, la recursurile în interesul legii sau la deciziile date pentru dezlegarea unor probleme de drept pronunţate de Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, dar și la lucrările relevante din doctrină. Acolo unde este cazul, aceste explicaţii conţin și motivările date de comisiile de soluţionare a contestaţiilor.

Rezolvând singuri subiecte reale din anii trecuţi și parcurgând explicaţiile răspunsurilor, candidaţii vor înţelege mai ușor materia pentru examen și pot simula condiţiile de concurs, primind o evaluare clară și corectă a cunoștinţelor acumulate.

1. Drept civil, ediţia a 2-a
autori: Tudor Vlad Rădulescu, Teona Elena Rădulescu

2. Procedură civilă, ediţia a 2-a
autor: Mădălina Dinu

3. Drept penal (Partea Generală și Partea specială – 2 volume)
autori: Ioan Paul Chiș, Cristinel Ghigheci

4. Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediţia a 2-a
autori: Ioan-Paul Chiș, Victor Văduva

Drept penal. Partea specială
Speţe și grile pentru concursuri și examene, ediţia a 3-a

Vol. I. Infracţiuni contra persoanei. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
Vol. II. Infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni privind autoritatea și frontiera de stat. Infracţiuni de corupţie și de serviciu, infracţiuni de fals, infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială
Drept-penal.-PS_vol1_vol2
autori: Sergiu Bogdan, Doris Alina Șerban, Oana Laura Bugnar

Această nouă ediţie, în două volume ce acoperă întreaga materie aferentă părţii speciale a dreptului penal, cuprinde un număr însemnat de speţe și grile, cu grad mediu și ridicat de complexitate, ce uneori depășește nivelul de dificultate al subiectelor de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii și al celor de admitere în profesia de avocat, precum și subiecte de examen de an.
Prin modalităţile propuse de autori pentru verificarea cunoștinţelor – grile cu patru variante de răspuns concepute în sistem deschis și speţe ce ajută la formarea unui sistem de gândire în scopul rezolvării corecte a oricărei probleme juridice și oricărui subiect de examen – cartea poate fi un instrument preţios, atât pentru pregătirea examenului de an sau de licenţă, cât și în vederea susţinerii examenelor și a concursurilor de admitere în profesiile juridice.

Etica profesiilor juridice - GhigheciEtica profesiilor juridice
autor: Cristinel Ghigheci

Această carte reprezintă un ghid al cărui scop este acela de a expune și analiza principiile, valorile morale necesare oricărui profesionist și chestiunile care conturează aria de aplicare a deontologiei juridice; un îndrumar atât pentru absolvenţii de drept care se pregătesc pentru concursurile ce presupun și susţinerea unui interviu într-o profesie juridică, cât și pentru practicienii în drept, aflaţi la început de drum și nu numai, care vor să dezvolte un comportament profesional demn de profesia pe care și-o aleg.
La elaborarea acestei lucrări, autorul (magistrat cu experienţă) a avut ca punct de plecare situaţia în care se regăsesc adesea candidaţii la concursurile și examenele de admitere în profesiile juridice, cărora li se solicită, între altele, susţinerea unui interviu în prezenţa unei comisii formate din specialiști în domeniul dreptului, profesori universitari, pedagogi și/sau psihologi. Dificultatea etapei interviului constă, în principiu, în lipsa unei tematici sau a unei bibliografii stabilite în scopul pregătirii acestei probe. Singura posibilitate pe care o au viitorii profesioniști ai dreptului de a promova această probă este aceea de a dobândi un mod de a fi care să coincidă cu așteptările celorlalţi și de a își dezvolta singuri capacitatea de a reflecta asupra problemelor și valorilor profesiilor juridice.

Legislație actualizată

Oferte și pachete promoționale, aici.

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și