Stiri diverse

Anularea unor obligatii fiscale – Proiect de lege

Like & Share

In sedinta din 13 mai 2015 Guvernul Romaniei a adoptat proiect de lege privind anularea unor obligatii fiscale.

Art. 1 (1) Se anuleaza diferentele de obligatii fiscale principale, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, ca urmare a reconsiderarii/reincadrarii unei activitati ca activitate dependenta, pentru perioadele fiscale de pana la 1 iunie 2015 si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) Organul fiscal nu reconsidera/reincadreaza o activitate ca activitate dependenta si nu emite o decizie de impunere in legatura cu o astfel de reconsiderare/reincadrare, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2015.

Art. 2 (1) Se anuleaza diferentele de obligatii fiscale principale si/sau obligatiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, ca urmare a recalificarii sumelor reprezentand indemnizație primita pe perioada delegarii si detasarii de catre angajatii care efectueaza transport international, precum si a celor platite de catre agentii de munca temporara, aferente perioadelor fiscale de pana la 1 iunie 2015 si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) Organul fiscal nu recalifica sumele de natura celor prevazute la alin. (1) si nu emite o decizie de impunere in legatura cu o astfel de recalificare, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2015.

Art. 3 (1) Se anuleaza diferențele de taxa pe valoarea adaugata aferenta veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuala, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului ca urmare a depasirii plafonului si neinregistrarii ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2015 si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) Organul fiscal nu emite decizie de impunere pentru obligatiile fiscale si accesoriile de natura celor prevazute la alin. (1) pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2015.

(3) In cazul in care contribuabilul si-a exercitat dreptul de deducere, potrivit legii, in primul decont de taxa pe valoarea adaugata depus dupa emiterea deciziei de impunere organul fiscal nu anuleaza diferențele de taxa pe valoarea adaugata. In acest caz, organul fiscal anuleaza doar obligațiile fiscale accesorii aferente diferențelor de taxa pe valoarea adaugata.

Art. 4 (1) Se anuleaza contributia de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, datorata de persoanele pentru care baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate este mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara aferenta perioadelor fiscale cuprinse intre 1 ianuarie 2012 si 31 decembrie 2014 si neachitata pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) Organul fiscal nu emite decizie de impunere pentru obligatiile fiscale si accesoriile de natura celor prevazute la alin. (1) pentru perioadele fiscale cuprinse intre 1 ianuarie 2012 si 31 decembrie 2014.

(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile si pentru anul fiscal 2015.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) sunt aplicabile si persoanelor care nu realizeaza venituri si pentru care baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate este salariul de baza minim brut pe tara.

(5) Contribuabilii care beneficiaza de prevederile prezentului articol isi pastreaza calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

Art. 5 (1) Anularea obligatiilor fiscale prevazute la art. 1- 4 se efectueaza din oficiu, de catre organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligatiilor fiscale care se comunica contribuabilului.

(2) In cazul in care anterior intrarii in vigoare a prezentei legi organul fiscal competent a emis dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligatii de natura celor prevazute la art. 1- 4 acesta nu mai comunica decizia de impunere iar obligatiile fiscale se scad din evidenta analitica pe platitor pe baza de borderou de scadere.

Art. 6 Procedura de aplicare a prezentei legi se aproba prin ordin al presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscala care se emite in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.

Potrivit Expunerii de motive, promovarea acestui act normativ este determinata de:

  •  inlaturarea inechitatilor aparute In aplicarea practica a prevederilor Codului Fiscal In ce priveste recalificarea unor activitati independente ca activitati dependente;
  • necesitatea Indreptarii situatiilor aparute In practica din cauza interpretarilor diferite a legislației actuale referitoare la acordarea drepturilor de care pot beneficia salariații In desfasurarea activitații de transport pe parcurs extern, In speța indemnizația de delegare/detasare si interpretarii naturii indemnizatiei de delegare detasare platite de agentii de munca temporara, interpretare care presupune corelarea prevederilor Codului Fiscal si cele ale legislatiei muncii;
  • inechitatea rezultata de aplicarea prevederilor legale urmare carora persoanele fizice sunt obligate la plata unei contributii de asigurari sociale de sanatate calculata la nivelul salariului minim brut pe tara cu toate ca veniturile realizate se situeaza sub acest nivel.

Prevederile proiectului de lege urmeaza sa fie transmise Parlamentului pentru dezbatere si se vor aplica odata ce vor fi adoptate de Parlament, promulgate de Presedinte si publicate in Monitorul Oficial.

Accesati documentul original pe site-ul Misterului de Finante.

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și