Articole juridice, Carti juridice, Noutati editoriale

Aspecte esentiale privind dobandirea calitatii de avocat

Like & Share

Vesti bune pentru candidatii la examenul de admitere in profesia de avocat. Fisele OEPA 2022 au iesit din tipar si sunt disponibile pe site-ul Editurii Hamangiu.

Fisele OEPA. Organizarea si exercitarea profesiei de avocat se adreseaza candidatilor la examenul de admitere in profesia de avocat, candidatilor la examenul de absolvire a cursurilor I.N.P.P.A., studentilor facultatilor de drept si practicienilor in drept.

Fisele OEPA. Organizarea si exercitarea profesiei de avocat 2022

Cateva detalii importante cu privire la Editia 2022 a Fișelor OEPA:
• este în acord cu tematica examenelor de primire în profesie și de definitivat/absolvire a I.N.P.P.A. din anul 2022;
• prezintă într-o manieră logică și accesibilă totalitatea prevederilor din Legea nr. 51/1995, Statutul profesiei de avocat (în forma actualizată), Codul deontologic al avocaților, deciziile obligatorii ale organelor profesiei de avocat și din celelalte acte ce alcătuiesc cadrul legal al profesiei de avocat;
• încorporează în cadrul fișelor sediul materiei, pentru facilitarea studiului și identificarea dispozițiilor legale tratate;
• cuprinde informații actualizate, inclusiv recentele modificări aduse Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, precum și decizii interpretative ale Consiliului U.N.B.R., Directive ale Parlamentului European și ale Consiliului, Decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și ale Curții Constituționale;
• include grilele, cu răspunsuri detaliate și explicate, date la examenele din anii anteriori (2013-2022) la disciplina Organizarea și exercitarea profesiei de avocat;
• explicațiile grilelor fac trimitere la dispozițiile Legii nr. 51/1995 și ale Statutului profesiei de avocat.

Va oferim in randurile urmatoare si un scurt extras cu privire la dobandirea calitatii de avocat:

„Sediul materiei:
Legea nr. 51/1995: art. 12-25;
Statutul profesiei de avocat: art. 14-25, art. 33-38; Anexa XXXI la Statut.

Noțiune – primirea în profesia de avocat presupune îndeplinirea anumitor condiții cumulative și parcurgerea unor etape.

– exercitarea profesiei de avocat implică inerent un exercițiu specific unei profesii liberale. Însă, plecând de la acest fapt „dat”, nu este de conceput ca accesul în această profesie liberală să fie liber;

– potrivit legislației în materia profesiei de avocat, la nivel național, nu există o limitare a locurilor care pot fi ocupate de către avocați, cum întâlnim în cazul altor profesii juridice (magistrați, notari publici);

– se impune însă existența unui examen național de admitere în profesia de avocat, aspect de altfel consacrat și de legislația în vigoare[1], având în vedere următoarele argumente:

◊ este necesar pentru corpul profesional al avocaților să existe o procedură de selecție cu privire la accesul în profesie. O asemenea selecție nu poate fi decât benefică și vine să întărească încrederea în activitatea avocatului și în calitatea acestuia de partener al justiției;

◊ profesia de avocat, așa cum am arătat, are o dublă componentă: una de ordine privată, care vizează relația contractuală cu clientul, și alta de ordine publică, care ține de misiunea avocatului și de atribuțiile acestuia în diferitele faze sau etape ale procesului civil ori penal. În acest context, persoana care prestează acest serviciu profesional avocațial trebuie să dețină un bagaj
solid de cunoștințe juridice și judiciare – aspect care se testează la admiterea în profesie și se asigură apoi prin pregătirea inițială și continuă a avocatului;

◊ cu privire la calitatea avocatului de partener al justiției reținem faptul că această idee a fost întărită chiar prin textul legal de la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 care prevede că în exercitarea profesiei, avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției, ocrotiți de lege.

– având în vedere faptul că profesia de avocat are vocație națională, prin reglementarea actuală, primirea în avocatură a fost cedată instituției specializate de pregătire inițială, respectiv Institutul
Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, asigurându-se astfel o platformă cu standarde unice de pregătire profesională pentru întreg corpul avocațial. Această „cedare” nu” este totală, deoarece organizarea examenului de admitere, în ansamblul său, implică mai multe organe centrale ale corpului profesional avocațial;

– nici intrarea în profesia de avocat, nici definitivarea în avocatură nu conferă avocatului o specializare anume cu privire la un domeniu sau o materie juridică.

[1] Potrivit art. 17 alin. (1)-(3) din Legea nr. 51/1995: „(1) Primirea în profesie se realizează numai în baza unui examen organizat de U.N.B.R., cel puțin anual și la nivel național, potrivit prezentei legi și Statutului profesiei de avocat.
(2) Examenul pentru primirea în profesia de avocat se susține în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și se desfășoară în mod unitar, în centrele teritoriale ale acestuia, având la bază o metodologie elaborată și aprobată de Consiliul U.N.B.R. (3) Tematica examenului este unică la nivelul U.N.B.R., iar selectarea subiectelor se face de comisia națională de examen” (s.n.).”

Fisele OEPA. Organizarea si exercitarea profesiei de avocat – pagina de comanda >>>

 

Cititi si: [Extras] Familia – o noţiune juridică polivalentă

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și