Articole juridice, Blog Juridic, Concursuri si examene, Jurisprudenta, Noutati editoriale, Spete juridice, Stiri juridice

Aspecte esentiale privind organizarea, funcționarea și evidența notarilor publici

Like & Share

In randurile urmatoare va oferim un scurt extras din cartea , un material referitor la organizarea activitatii notarilor publici, respectiv la organizarea, functionarea si evidenta notarilor publici.

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII NOTARILOR PUBLICI

3.1. Organizarea, funcționarea și evidența notarilor publici

3.1.1. Asocierea și încetarea asocierii notarilor publici

Aşa cum am subliniat anterior, activitatea notarilor publici se desfăşoară în cadrul unui birou notarial, în care pot funcţiona unul sau mai mulţi notari publici asociaţi în partidă simplă sau comună, după caz, conform avizului Colegiului director al Camerei, angajaţi cu studii superioare şi personal auxiliar. De menţionat este faptul că notarul public nu îşi pierde dreptul la biroul notarial individual, prin asociere, însă acesta nu îşi poate desfăşura concomitent activitatea în cadrul celor două forme de exercitare a funcţiei de notar public.

Potrivit art. 19 alin. (3) din lege, asocierea şi încetarea asocierii notarilor publici care au sediul biroului în circumscripţia aceleiaşi judecătorii se dispun prin decizie a Colegiului director al Camerei în a cărei rază teritorială se află judecătoria în circumscripţia căreia au sediul notarii publici. Asocierea şi încetarea asocierii notarilor publici care nu au sediul biroului în circumscripţia aceleiaşi judecătorii se dispun prin ordin al ministrului justiţiei.

  1. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII NOTARIALE 

Observaţie: Conform art. 106 alin. (2) din regulament, notarii publici asociaţi pot ţine evidenţe, contabilitate şi arhivă distinct, pentru fiecare asociat, în conformitate cu contractul de societate, numai în situaţia în care fiecare dintre aceştia a fost numit în aceeaşi localitate şi în aceeaşi circumscripţie a judecătoriei.

În ceea ce priveşte procedura şi condiţiile de asociere, respectiv încetarea asocierii notarilor publici, se stabilesc prin regulamentul de punere în aplicare a legii notarilor publici.

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995, republicată cu modificările ulterioare, pentru avizarea favorabilă a asocierii, contractul de asociere trebuie să cuprindă următoarele dispoziţii:

  1. a) denumirea şi sediul societăţii profesionale, precum şi durata asocierii;
  2. b) modul în care se vor ţine evidenţele notariale şi fiscale, respectiv în partidă separată sau în partidă comună;

Observaţie: În cazul în care evidenţele se ţin în partidă comună, se menţionează notarul public care, după încetarea asocierii, va prelua în întregime arhiva notarială şi economico-financiară.

  1. c) care dintre birourile notarilor publici care se asociază se va închide, precum şi custodele care va prelua arhiva creată de acest birou;
  1. d) biroul în care îşi va desfăşura activitatea societatea profesională ca urmare a asocierii, cu menţiunea, dacă este cazul, că acesta va funcţiona utilizând registrele notariale deja deschise; la sfârşitul acestora se va încheia un proces-verbal care va cuprinde data şi numărul de înregistrare de la care notarii publici şi-au început activitatea în asociere;
  1. e) menţiuni cu privire la cota de participare la venituri şi cheltuieli.

În privinţa asocierii notarilor publici din Camere diferite, cererea de asociere se depune la Camera în raza căreia îşi are sediul notarul public care solicită să îşi schimbe sediul prin asociere, în vederea avizării. Pentru avizarea favorabilă a cererii, Colegiul director al Camerei verifică îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) în circumscripţia judecătoriei în care este numit notarul public ce solicită să plece prin asociere rămân să îşi exercite funcţia cel puţin doi notari publici;

b) în anul în care solicită asocierea, precum şi în anul anterior, nu i-a fost aplicată sancţiunea disciplinară a suspendării din funcţie;

c) dacă au fost luate măsurile necesare pentru predarea arhivei create anterior asocierii;

d) efectuarea plăţilor scadente către Cameră, Uniune şi entităţile subordonate acestora;

e) efectuarea plăţilor scadente către bugetul de stat, respectiv impozitul pe transferul proprietăţii, taxa pe valoarea adăugată, tarifele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, a altor asemenea plăţi, cu excepţia impozitului pe venit.

Cererea, împreună cu avizul favorabil, se transmite, în vederea avizării, Camerei în a cărei circumscripţie urmează să funcţioneze societatea profesională. […]”

Lucrarea

 

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și