Articole juridice, Blog Juridic, Drept comercial, Jurisprudenta, Spete juridice, Stiri juridice

Bugetul de stat. Datoria publică guvernamentală

Like & Share

In categoria Blog juridic vom include numeroase extrase din cele mai bune carti de drept ale Editurii Hamangiu. Sunt spete juridice pe care ne propunem sa le clarificam pentru teoreticieni si practicieni. Pentru profesionistii dreptului financiar, astazi oferim un extras din lucrarea „Drept financiar. Note de curs. Editia a 7-a”:

Drept financiar. Note de curs. Editia a 7-a_Costea

„Bugetul de stat
Resursele financiare ale bugetului de stat sunt identificate în funcție de temeiul legal al colectării în venituri fiscale[1]: 90% din veniturile totale, venituri nefiscale 6% și alte venituri 4%. Principalele venituri fiscale colectate la bugetul de stat provin din:

(a) impozitul pe venit, profit etc. 30%,
(b) TVA 36%, (c) accize 20%.

Bugetul de stat beneficiază și de alte surse de finanțare: credite externe sau interne, fonduri nerambursabile.

Datoria publică guvernamentală
Datoria publică guvernamentală reprezintă totalitatea obligațiilor statului la un moment dat, provenind din finanțările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de Guvern prin Ministerul Finanțelor Publice. Sediul materiei este dat de O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică[2] și O.G. nr. 12/2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă[3].

Autoritatea competentă să angajeze în numele și în contul statului obligații de natura datoriei publice guvernamentale este Guvernul prin Ministerul Finanțelor Publice, pentru anumite scopuri limitate de lege cum ar fi:

a) finanțarea deficitului bugetului de stat, finanțarea temporară a deficitelor din anii precedenți ale bugetului asigurărilor sociale de stat, până la alocarea de sume cu această destinație, finanțarea deficitelor temporare ale bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale de stat din exercițiul curent;

b) refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale;

c) menținerea în permanență a unui sold corespunzător în contul curent general al Trezoreriei Statului etc. Fiind suma unor obligații patrimoniale, datoria publică este supusă rambursării, adică o obligație a statului necondiționată și irevocabilă de plată a capitalului, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente finanțărilor rambursabile angajate sau garantate.”

Lucrarea „Drept financiar. Note de curs. Editia a 7-a” se poate comanda AICI.

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și