Articole juridice, Blog Juridic, Carti juridice, Drept penal si procesual penal, Noutati editoriale

Căile extraordinare de atac. Contestația în anulare – Fișa de seminar

Like & Share

Materia de Drept procesual penal este una dintre cele mai complicate si nu doar pentru studenti, masteranzi si doctoranzi, ci si pentru profesionistii dreptului, pentru practicieni. Va oferim in randurile urmatoare un scurt si interesant extras cu privire la caile extraordinare de atac, referitor la contestatia in anulare. Este un extras din cartea

„CĂILE EXTRAORDINARE DE ATAC
CONTESTAȚIA ÎN ANULARE

I. FIȘA SEMINARULUI
1. Contestația în anulare
► Hotărârile supuse contestației în anulare → hotărârile penale definitive.

► Motivele de contestație în anulare:

● judecata în apel a avut loc fără citarea legală a unei părți sau când, deși legal citată, a fost în imposibilitate de a se prezenta și de a înștiința instanța despre această imposibilitate;
● inculpatul a fost condamnat, deși existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal;
● hotărârea din apel a fost pronunțată de alt complet decât cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a procesului;
● instanța de apel nu a fost compusă potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate;
● judecata în apel a avut loc fără participarea procurorului sau a inculpatului, când aceasta era obligatorie, potrivit legii;
● judecata în apel a avut loc în lipsa avocatului, când asistența juridică a inculpatului era obligatorie, potrivit legii;
● ședința de judecată în apel nu a fost publică, în afară de cazurile când legea prevede altfel;
● instanța de apel nu a procedat la audierea inculpatului prezent, dacă audierea era legal posibilă;
● împotriva unei persoane s-au pronunțat două hotărâri definitive pentru aceeași faptă.

► Titulari:
● procurorul;
● părțile;
● persoana vătămată.

► Termen:
● 30 zile de la comunicarea deciziei instanței de apel → lit. a), c)-h);
● oricând → lit. b) și i).

► Cererea de contestație în anulare:
● conținutul cererii → declararea și motivarea contestației;
● instanța la care se depune contestația în anulare.

► Suspendarea executării hotărârii atacate.

► Admiterea în principiu a contestației:
● limitele examinării cererii;
● procedura de soluționare.

► Procedura de judecare:
● participarea procurorului și a inculpatului;
● citarea părților și a persoanei vătămate;
● publicitatea ședinței de judecată și contradictorialitatea;
● procedura specială → în cazul contestațiilor unde se invocă autoritatea de lucru judecat: soluționarea se face cu citarea părților interesate în cauza în care s-a pronunțat ultima hotărâre.

► Soluții:
● respinge contestația → este tardivă sau nefondată;
● admite contestația, desființează hotărârea atacată și procedează fie de îndată, fie acordând un termen, după caz, la rejudecarea apelului sau la rejudecarea cauzei după desființare.

► Calea de atac împotriva hotărârii pronunțate în contestație.”

 

Lucrarea , pe site-ul Editurii Hamangiu, sectiunea carti de drept penal si carti de drept procesual penal. 

 

Vă invităm să urmariti Blogul Juridic Hamangiu pentru și mai multe articole cu si despre cărți de drept esențiale in biblioteca tuturor profesionștilor, practicienilor, teoreticienilor, studenților și nu numai! 

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și