Articole juridice, Blog Juridic, Carti juridice, Drept penal si procesual penal, Jurisprudenta, Noutati editoriale, Spete juridice, Stiri juridice

Camera preliminară. Noțiuni introductive și măsuri premergătoare

Like & Share

In cadrul Blogului Juridic Hamangiu va oferim in mod constant articole de interes, stiri despre evenimente juridice, noutati editoriale importante, analize si comentarii, articole juridice care sa va tina la curent cu cele mai importante subiecte din domeniu, cu focus pe drept civil si drept procesual civil, drept penal si procesual penal, drept administrativ, drept comercial, drept constitutional si nu numai.

Astazi va oferim un mic preview a lucrarii , lucrare scrisa de 3 autori excelenti, care au reusit sa ofere intr-o lucrare de 352 de pagini informatii esentiale pentru toti studentii interesati sa se specializeze in acest domeniu.

Despre autori, cateva informatii importante:

Carmen-Silvia PARASCHIV este profesor la Facultatea de Drept a Universitatii „Titu Maiorescu” din Bucuresti si avocat in Baroul Bucuresti.
Maria-Georgiana TEODORESCU este lector la Facultatea de Drept a Universitatii „Titu Maiorescu” din Bucuresti si avocat in Baroul Bucuresti.
Alin-Sorin NICOLESCU este judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala, si asistent la Facultatea de Drept a Universitatii „Nicolae Titulescu” din Bucuresti.

Iata si extrasul din cartea , extras referitor la camera preliminară. Noțiuni introductive și măsuri premergătoare:

„Camera preliminară reprezintă o etapă intermediară a procesului penal care intervine între faza de urmărire penală și faza de judecată”[1].

Conform art. 342 C. proc. pen., obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie:
– verificarea, după trimiterea în judecată, a competenței și a legalității sesizării instanței;
– verificarea legalității administrării probelor;
– verificarea efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Cu privire la activitatea de verificare a legalității administrării probelor, precum și cea a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, menționăm că aceasta nu vizează caracterele probei în sine, ci exclusiv verificarea mijloacelor de probă și a procedeelor probatorii prin care acestea au fost obținute.

Din dispozițiile art. 54 C. proc. pen. reiese că în competența judecătorului de cameră preliminară sunt cuprinse următoarele atribuții:
– verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror;
– verifică legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală;
– soluționează plângerile împotriva soluțiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată;
– soluționează alte situații expres prevăzute de lege.

Prin urmare, putem observa că sfera atribuțiilor judecătorului de cameră preliminară este mai extinsă decât obiectul procedurii de cameră preliminară.

Astfel, pe lângă verificările cuprinse în „obiectul procedurilor în camera preliminară”, judecătorul de cameră preliminară, efectuează și următoarele acte:
– confirmă redeschiderea urmăririi penale [art. 335 alin. (4) C. proc. pen.];
– soluționează plângerea împotriva soluțiilor de neurmărire și netrimitere în judecată (art. 340-341 C. proc. pen.);
– soluționează cererea procurorului de luare a măsurii de siguranță a confiscării speciale sau desființării unui înscris, în ipoteza în care a dispus clasarea sau renunțarea la urmărirea penală [art. 5491 C. proc. pen.];
– instituie ori menține măsuri de protecție specifice martorului amenințat [art. 126 alin. (7) raportat la art. 127 și art. 128 C. proc. pen.] etc.[1]

Durata procedurii în camera preliminară este de cel mult 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanță (art. 343 C. proc. pen.).

Întrucât legiuitorul nu a precizat o sancțiune expressis verbis cu privire la nerespectarea termenului de 60 de zile, apreciem că unica sancțiune care poate fi incidentă este nulitatea relativă în situația în care depășirea termenului ar aduce o vătămare drepturilor părților ori persoanei vătămate.

§2. Măsurile premergătoare
După sesizarea instanței prin rechizitoriu, dosarul se repartizează aleatoriu judecătorului de cameră preliminară.

Conform art. 344 alin. (2) teza I C. proc. pen., copia certificată a rechizitoriului și, după caz, traducerea autorizată a acestuia se comunică inculpatului:
– la locul de deținere;
– la adresa unde locuiește;
– la adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură.

Inculpatului, celorlalte părți și persoanei vătămate li se aduc la cunoștință [art. 344 alin. (2) teza a II-a C. proc. pen.]:
– obiectul procedurii în camera preliminară;
– dreptul de a își angaja un apărător;
– termenul în care, de la data comunicării, pot formula în scris cereri și excepții cu privire la:
• legalitatea sesizării instanței;
• legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Legiuitorul a prevăzut că termenul este stabilit de către judecătorul de cameră preliminară, în funcție de complexitatea și particularitățile cauzei, dar nu poate fi mai scurt de 20 de zile [art. 344 alin. (2) teza finală C. proc. pen.].

Conform Deciziei nr. 14/2018 a Înaltei Curți, Completul competent să judece recursul în interesul legii (M. Of. nr. 765 din 5 septembrie 2018), termenul de 20 de zile este un termen de recomandare.

În cazul în care devin incidente dispozițiile art. 90 C. proc. pen. privind asistența obligatorie a inculpatului, judecătorul de cameră preliminară ia măsuri pentru desemnarea unui apărător din oficiu și stabilește, în funcție de complexitatea și particularitățile cauzei, termenul în care acesta poate formula în scris cereri și excepții cu privire la legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, care nu poate fi mai scurt de 20 de zile [art. 344 alin. (3) C. proc. pen.].

Conform art. 344 alin. (4) C. proc. pen., la expirarea termenelor anterior precizate, dacă s-au formulat cereri sau excepții ori dacă a ridicat excepții din oficiu, judecătorul de cameră preliminară stabilește termenul pentru soluționarea acestora, cu citarea părților și a persoanei vătămate și cu participarea procurorului.”

Puteți să achizitionați cartea aici.

Vă invităm să urmariti Blogul Juridic Hamangiu pentru și mai multe articole cu si despre cărți de drept esențiale in biblioteca tuturor profesionștilor, practicienilor, teoreticienilor, studenților și nu numai! 

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și