[EXTRAS] Drept procesual civil. Apărările de fond în cadrul contestației la executare

Extras din volumul Drept procesual civil. Ediția a 5-a. Autori: Gabriel Boroi, Mirela Stancu §4. Posibilitatea formulării apărărilor de fond în cadrul contestaţiei la executare Cât privește problema formulării unor apărări de fond în cadrul contestaţiei la executare, evocată mai sus, așa cum am arătat, …

Contestaţie la executare. Analiza valabilităţii contractului de fideiusiune materializat într‑o anexă a contractului de credit

Extras din volumul Executarea silită în Codul de procedură civilă. Practică judiciară adnotată. Autor: Ruxandra Sîrghi 27. Încuviinţarea executării silite în privinţa creanţei reprezentate de penalităţi de întârziere, în cazul în care facturile emise în temeiul unor contracte pentru furnizare de utilităţi publice sunt titluri …

[EXTRAS] Acţiunile de carte funciară (2). Practică judiciară recentă

Extras din volumul Acţiunile de carte funciară (2). Practică judiciară recentă. Autor: Roxana Stanciu 18. Omisiunea de transcriere a dreptului de servitute de trecere după dezmembrare. Adjudecarea imobilului fond aservit. Lipsa efectului purgic. Remedii Nefiind intabulat dreptul de servitute de trecere, valoarea imobilului a fost …

Consideraţii asupra reglementării instituţiei nulităţilor prin prisma standardelor naţionale constituţionale şi europene în materie

Acest extras face parte din volumul Nulitățile în procesul penal. Autor: Mihai Mareș Capitolul al VI‑lea. Consideraţii asupra reglementării instituţiei nulităţilor prin prisma standardelor naţionale constituţionale şi europene în materie O chestiune aparte identificată în practica judiciară o constituie „soarta” juridică a aspectelor de nelegalitate circumscrise, …

Pensia de invaliditate

Extras din volumul Legea pensiilor comentată și adnotată. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice și Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii – prezentare comparativă | autor: Ion Rebeca Art. 68. [Pensia de invaliditate] (1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care nu au împlinit …

Judecata în cazul recunoașterii învinuirii: Principalele modificări aduse formei originare de reglementare

Extras din volumul Judecata în cazul recunoașterii învinuirii. Autor: Victor Văduva Secţiunea a 2‑a. Principalele modificări aduse formei originare de reglementare § 1. Momentul procesual 129. În noul model al procesului penal, citirea actului de sesizare nu mai reprezintă actul prin care se marchează momentul începerii cercetării judecătoreşti, …

O perspectivă constituțională asupra hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauza Achmea

Prezentul extras face parte din volumul In Honorem Ioan Muraru. Despre Constitutie in mileniul III. Coordonatori: Ștefan Deaconu, Elena Simina Tănăsescu  O perspectivă constituțională asupra hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene din cauza Achmea. Prof. univ. dr. Flavius Antoniu BAIAS Facultatea de Drept, Universitatea din București …