Blog Hamangiu

Editura Hamangiu – Partenerul tau de drept

Category: Editoriale (Page 2 of 3)

NCPC – Art. 101. Valoarea cererii în cazuri speciale

Andreia Constanda – Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii. Cazuri speciale
Extras din Noul Cod de procedură civilă – comentariu pe articole, ed. a II-a,  Noutăţi editoriale | www.hamangiu.ro

NCPC – Art. 101. Valoarea cererii în cazuri speciale. (1) În cererile privitoare la executarea unui contract ori a unui alt act juridic, pentru stabilirea competenţei instanţei se va ţine seama de valoarea obiectului acestuia sau, după caz, de aceea a părţii din obiectul dedus judecăţii.

(2) Aceeaşi valoare va fi avută în vedere şi în cererile privind constatarea nulităţii absolute, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea actului juridic, chiar dacă nu se solicită şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, precum şi în cererile privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept.

(3) În cererile de aceeaşi natură, privitoare la contracte de locaţiune ori de leasing, precum şi în acelea privitoare la predarea sau restituirea bunului închiriat ori arendat, valoarea cererii se socoteşte după chiria sau arenda anuală.

Read More

Please follow and like us:

NCPC – art. 31. Apărări. Apărările formulate în justiţie pot fi de fond sau procedurale

Delia Narcisa Theohari – Apărările în justiție
Extras din Noul Cod de procedură civilă – comentariu pe articole, ed. a II-a Noutăţi editoriale | www.hamangiu.ro

NCPC – art. 31. Apărări. Apărările formulate în justiţie pot fi de fond sau procedurale.

COMENTARIU

  1. Definiţia apărării. Apărarea constituie un alt mijloc procesual legal prin care se exercită acţiunea civilă, aflat la dispoziţia unei părţi din proces, prin care aceasta tinde a obţine respingerea pretenţiei formulate împotriva sa sau întârzierea soluţionării obiectului litigiului.

Read More

Please follow and like us:

Ordonanta presedintiala in materia clauzelor abuzive din contractele de credit

Lucian Mihali-Viorescu
Judecator la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti

Procedura ordonantei presedintiale in materia clauzelor abuzive din contractele de credit s-a bucurat de mult mai putin succes pentru consumatori decat actiunile de fond in aceeasi materie.

Astfel, pe de o parte, consumatorii insisi au apelat la aceasta procedura mult mai rar decat la cea de fond, iar, pe de alta parte, procentul cererilor admise dintre cele introduse a fost considerabil mai mic decat procentul cererilor de fond admise cel putin in parte.

Read More

Please follow and like us:

Convorbirile si corespondenta avocatului cu clientul sau aflat in stare de detinere

Referitor la garantarea secretului convorbirilor si a corespondentei avocatului cu clientul sau aflat in stare de detinere (retinere si arestare), noul Cod contine o prevedere in art. 89 alin. (2) in care se arata ca „persoana retinuta sau arestata are dreptul sa ia contact cu avocatul, asigurandu-i-se confidenti- alitatea comunicarilor, cu respectarea masurilor necesare de supraveghere vizuala, de paza si securitate, fara sa fie interceptata sau inregistrata convor- birea dintre ei”. In teza urmatoare se prevede insa ca „probele obtinute cu incalcarea prezentului alineat se exclud”.

Read More

Please follow and like us:

Supravegherea tehnica a raportului dintre avocat si client

In primul rand, art. 139 alin. (4) NCPP, mentinand intr-un fel vechea reglementare din art. 91^1 alin. (6) CPP, prevede expres ca „raportul dintre avocat si persoana pe care o asista sau o reprezinta nu poate forma obiectul supravegherii tehnice[1] decat daca exista date ca avocatul savarseste ori pregateste savarsirea unei infractiuni dintre cele prevazute la alin. (2)” (s.n.), adica infractiunile aflate pe lista de infractiuni grave. In continuare, se mai prevede ca, „daca pe parcursul sau dupa executarea masurii rezulta ca activitatile de supraveghere tehnica au vizat si raporturile dintre avocat si suspectul ori inculpatul pe care acesta il apara, probele obtinute nu pot fi folosite in cadrul niciunui proces penal, urmand a fi distruse, de indata, de catre procuror. Judecatorul care a dispus masura este informat, de indata, de catre procuror”. In fine, ultimul paragraf al acestui alineat, introdus prin Legea nr. 255/2013, prevede ca „atunci cand apreciaza necesar, judecatorul dispune informarea avocatului”.

Read More

Please follow and like us:

Confidentialitatea avocat – client

Obligaţia pastrarii secretului profesional* se impune avocaţilor ca o datorie decurgand din funcţia lor de aparare. Ea este generala si absoluta si este insoţita intotdeauna de o garanţie de confidenţialitate cu privire la tot ceea ce avocatul ia cunostinţa de la persoana careia ii asigura apararea si din procesul sau procedura in care aceasta este implicata. Este regretabil faptul ca, exceptand situaţia persoanei reţinute sau arestate, in noul Cod de procedura penala nu exista nicio prevedere generala cu privire la aceasta importanta garanţie a dreptului la aparare si a drepturilor avocatului in cadrul procesului penal.

Read More

Please follow and like us:

Soluţionarea recursului de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în materia contenciosului administrativ

Judecător dr. Eugenia Marin

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Articol extras din lucrarea Avocatura în România – 150 de ani în linia întâi a luptei pentru Drept

Chiar dacă a fost contestată uneori[1], necesitatea existenţei căilor de atac este dovedită de înlăturarea eventualelor greşeli ce s-ar putea strecura într-o hotărâre judecătorească. Din cele mai vechi timpuri s-a considerat necesar ca o hotărâre pronunţată în urma unei judecăţi să fie controlată de o altă instanţă, superioară, prin intermediul căilor de atac şi pentru a permite înlăturarea erorilor săvârşite de judecătorii instanţelor de fond[2].

Read More

Please follow and like us:

Unele observaţii privind aplicarea legii penale mai favorabile. Cât de „globală” trebuie să fie aplicarea globală a legii penale mai favorabile?

Lect. univ. dr. Daniel ATASIEI

Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Lector la Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor Iaşi

Articol extras din lucrarea Avocatura în România – 150 de ani în linia întâi a luptei pentru Drept

I. Intrarea în vigoare a noului Cod penal la data de 1 februarie 2014 a adus unele modificări importante de optică legislativă asupra instituţiilor fundamentale ale dreptului penal. În privinţa sistemului sancţionator, deşi marcat printr-o diminuare a limitelor speciale de pedeapsă[1], entuziasmul şi, dupa caz, discursul critic prezent în dezbaterile juridice anterioare intrării în vigoare a noilor legislaţii penale legat de „îmblânzirea” acestuia au fost destul de rapid estompate de jurisprudenţa ivită după 1 februarie 2014, ce a relevat maniera în care la stabilirea pedepsei rezultante contribuie într-o măsură determinantă nu doar limitele speciale (mai mult sau mai puţin reduse) de pedeapsă, ci şi modificările aduse în privinţa altor instituţii – în special cele legate de pluralitatea de infracţiuni (sistemul de sancţionare a concursului de infracţiuni), de modificările intervenite în definirea unităţii legale de infracţiune sub forma infracţiunii continuate, de definirea şi efectele circumstanţelor atenuante, de formele de individualizare a executării pedepsei principale, de regimul de aplicare şi executare a pedepselor complementare ş.a.

Read More

Please follow and like us:

Procedura specială a evacuării – Probleme de actualitate din practica instanţelor judecătoreşti

Drd. Alex Bogdan Arghir

Judecător la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti

Cu titlu de noutate legislativă[1], actualul Cod de procedură civilă a instituit, în Cartea VI-a „Proceduri speciale”, procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept, legiuitorul dorind astfel să vină în întâmpinarea nevoii justiţiabililor de a clarifica eficient şi rapid situaţii litigioase des întâlnite în societate, aşa cum sunt cele privind folosinţa sau ocuparea imobilelor.

Noutatea acestei proceduri[2] reiese din modalitatea de reglementare, în sensul stabilirii unei proceduri civile speciale, inserate ca atare în actuala ordine procesuală civilă. De altfel, evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept se putea realiza şi sub imperiul vechii reglementări procesuale civile, potrivit normelor de drept comun, iar nu în cadrul unei proceduri civile speciale.

Nu mai puţin adevărat este faptul că evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept se poate obţine şi în prezent potrivit procedurii de drept comun, reclamantul având facultatea de a opta între procedura specială şi cea de drept comun, fiecare dintre proceduri având avantajele şi dezavantajele ei, fără a omite că evacuarea poate fi solicitată şi pe calea ordonanţei preşedinţiale, în anumite condiţii.

Read More

Please follow and like us:

Avocatura in Romania – primii 150 de ani

Anul 2015 este un an jubiliar pentru breasla avocatilor romani, caci in acest an se implinesc 150 de ani de la aplicarea primei legi de organizare a avocaturii in Romania – Legea nr. 1709 din 4 decembrie 1864 pentru corpul de Advocati si de la publicarea in Monitorul Oficial a primelor „Tablouri Partiale de Advocati …spre a cunoaste Curtile si Tribunalele precum si cei interesati numele advocatilor” – veritabil certificat de nastere al profesiei de avocat. Tot anul acesta se implinesc si 20 de ani de la adoptarea legii prin care avocatura a redevenit profesie liberala – Legea nr. 51/1995.


In fine, in anul 2015 se implinesc 10 ani de la debutul unui proiect profesional inedit – Conferintele Baroului Valcea, gandit, in primul rand, ca o forma de pregatire continua pentru avocatii valceni si pentru colegii lor din celelalte barouri.
Initiat si sustinut de oameni generosi, beneficiind si de contributiile unor lectori de prestigiu – profesori de la cele mai importante facultati de drept, judecatori de la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, de la Curtea Constitutionala, Inalta Curte de Casatie si Justitie, formatori ai Institutului National al Magistraturii si ai Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, magistrati, avocati si executori judecatoresti – proiectul Conferintelor Baroului Valcea s-a conturat, mai ales in contextul intrarii in vigoare a noilor coduri civile si penale, ca o reala platforma de dezbateri juridice si dialog intre toti care a caror misiune inseamna sa vegheze la respectarea drepturilor si libertatilor oamenilor, sa aplice Legea si sa savarseasca Justitia.

Read More

Please follow and like us:

Page 2 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Share prietenilor