Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în M. Of. nr. 911 din 15 decembrie 2014

  Având în vedere că la data de 4 decembrie 2014, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211-217 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, întrucât încalcă art. 53 din Constituţie referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al …

Clauzele abuzive în contractele cu profesionişti. Probleme în aplicarea Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani

Judecător Vasile Bozeşan Judecătoria Alexandria Ca regulă esenţială, orice clauză contractuală sau practică care se abate grav de la bunele practici comerciale şi este contrară bunei-credinţe şi corectitudinii urmează a fi considerată abuzivă şi inechitabilă pentru creditor. Clauza contractuală abuzivă şi impusă în detrimentul creditorului …

Ipoteca asupra creanţelor în noul Cod civil

Prof. univ. dr. Gabriel Boroi Rectorul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Formator la Institutul Naţional al Magistraturii Dr. Alexandru Ilie Avocat în Baroul Bucureşti Articol extras din lucrarea Comentariile Codului civil – Garantiile personale. Privilegiile si garantiile reale – autori: Gabriel Boroi, Alexandru Ilie   …

Verificarea şi regularizarea cererii de chemare în judecată în noul Cod de procedură civilă | Cristina Gabriela Frenţiu, Denisa-Livia Băldean

Dr. Gabriela Cristina Frenţiu Preşedinte al Secţiei I civile a Tribunalului Bistriţa-Năsăud Denisa-Livia Băldean Vicepreşedinte al Curţii de Apel Cluj Articol apărut în lucrarea Noul Cod de procedură civilă. Comentat şi adnotat, Editura Hamangiu, Mai 2013. Art. 200. Verificarea cererii şi regularizarea acesteia. (1) Completul …

Consideraţii privind dreptul la imagine asupra bunurilor

Prof. univ. dr. Ovidiu UNGUREANU Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Conf. univ. dr. Cornelia MUNTEANU Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Articol apărut în lucrarea In Honorem Corneliu Bîrsan, Editura Hamangiu, Noiembrie 2013. 1. Dreptul la imagine asupra bunului[1] este oare un atribut …

Unele probleme de procedură civilă în materia acțiunii în revendicare

Prof. univ. dr. Gabriel BOROI Rectorul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti, Formator la Institutul Naţional al Magistraturii   Articol apărut în lucrarea In Honorem Corneliu Bîrsan, Editura Hamangiu, Noiembrie 2013.   §1. Corelația dintre acțiunea în revendicare și acțiunea în evacuare Având în vedere că prin acţiunea în revendicare …