Aritmetica în dreptul succesoral. Observaţii referitoare la aplicarea art. 1090 C.civ. [1] | Prof. univ. dr. Gabriel BOROI

Studiu introductiv de Prof. univ. dr. Gabriel BOROI [2] Studiul se regăsește în varianta completă în Codul civil şi Legea de punere în aplicare. Ediţie actualizată la 14 iunie 2019. 1. Consideraţii introductive În acest studiu ne propunem să abordăm unele aspecte (mai puţin sau chiar …

Considerații cu privire la modificarea art. 64 alin. (3) și (4) din Codul de procedură civilă prin Legea nr. 310/2018

Lect. univ. dr. Nicolae-Horia ȚIȚ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Drept Judecător Roxana STANCIU, Tribunalul București NOTĂ: Prezentul articol este un extras din lucrarea „Legea nr. 310/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă – comentarii, explicații, …

Sinteza principalelor modificări aduse prin Legea nr. 17/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010

Sinteza principalelor modificări aduse prin Legea nr. 17/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe*  Judecător Roxana STANCIU Tribunalul Bucureşti Introducere După mai bine de un …

Capitolul al VI‑lea. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii în procesul penal

Capitolul al VI‑lea. Probele, mijloacele  de probă şi procedeele probatorii în procesul penal Extras din lucrarea Drept procesual penal –  Autori: Alexandru Boroi, Gina Negruț Secţiunea 1. Probele 1. Noţiunea şi importanţa probelor în procesul penal 1.1. Noţiune Pentru constatarea existenţei faptelor şi a împrejurărilor de …

Neimpozitarea pensiilor mai mici de 2000 lei şi eliminarea CASS pentru pensionari: modificări 2017 ale Codului fiscal şi ale Legii nr. 95/2006

Forma trimisă spre promulgare | preluată de pe www.cdep.ro Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I. – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, …

Legea nr. 151 din 13 iulie 2016 privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Titlul II. Dispoziţii privind modificarea şi completarea altor acte normative Art. 25. Articolul 287 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: …