NCPC – Art. 197. Timbrarea cererii

Delia Narcisa Theohari Extras din Noul Cod de procedură civilă – comentariu pe articole, ed. a II-a Noutăţi editoriale | www.hamangiu.ro Art. 197. Timbrarea cererii. În cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se ataşează cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare …

Competenţa jurisdicţională şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială la nivelul Uniunii Europene

Şerban-Alexandru Stănescu Avocat în Baroul Bucureşti Lector univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti Articol extras din lucrarea  Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 adnotat cu explicatii si jurisprudenta CJUE. Actualizat la 26 februarie 2015 – autor  Şerban-Alexandru Stănescu   Cele patru decenii de cooperare …