Blog Hamangiu

Editura Hamangiu – Partenerul tau de drept

Category: Stiri diverse (Page 2 of 4)

Lansare de carte: Sisteme de guvernare in democratiile din Centrul si Sud-Estul Europei

Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti si Editura Hamangiu va invita sa participati la evenimentul de lansare a volumului
Sisteme de guvernare in democratiile din Centrul si Sud-Estul Europei, autor: Bogdan Dima

Read More

Please follow and like us:

Maestrum Boost powered by Maestrum

Maestrum Boost, este un seminar intensiv de trei zile care îţi va dezvolta cunoştinţele de business şi îţi va da un avantaj competitiv pe piaţa serviciilor legale.

Read More

Please follow and like us:

PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA

Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative anunţă a șasea ediţie a Conferinţei Internaţionale “PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA” care va avea loc în zilele de 25-26 noiembrie 2016 în Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Read More

Please follow and like us:

Cursuri de formare pentru viitori angajați în cadrul birourilor notariale

Institutul Notarial Român anunță organizarea unui curs de formare pentru persoanele care intenționează să se angajeze în cadrul birourilor notariale. Participanții vor dobândi noțiuni de teorie și de practică notarială, noțiuni necesare unui angajat al biroului notarial (secretar, operator calculator, delegat de carte funciară).

Read More

Please follow and like us:

Sesiunea de Comunicari Stiintifice a Studentilor si Masteranzilor | 14-15 Aprilie 2016

Banner_blog

Lista comunicarilor poate fi consultata aici.
Please follow and like us:

Cati mai credem in prezumtia de buna credinta?

articol preluat de pe site-ul vascu.ro
autor: Adrian Vascu

Citesc zilnic, si imi este dat sa aud aproape cu aceeasi frecventa opinii despre noul sistem de impozitare al cladirilor.

Multimea de opinii contradictorii, multele mesaje fumigene, ezitarile autoritatilor, dorinta de senzational a presei precum si multa superificialitate, zugravesc un peisaj care pare din ce in ce mai catastrofic. Nu in ultimul rand sunt realizate diverse “procese de intentie” ba la adresa guvernelor care au fost contemporane cu noul cod fiscal, ba la adresa autoritatior locale, ba la adresa evaluatorilor, ba cu referire la contribuabili.

Read More

Please follow and like us:

Modificarea Codului de procedură civilă prin O.U.G. nr. 1/2016, adoptată ca urmare a Deciziei nr. 895/2015 a Curţii Constituţionale (II)

AUTOR: Asist. univ. dr. Nicolae-Horia ŢIŢ
Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Executarea silitaNota redacției: O analiză detaliată a implicațiilor generate în procedura executării silite ca urmare a modificărilor aduse prin Decizia Curții Constituționale nr. 895/2015 și prin O.U.G. nr. 1/2016 se regăsește în lucrarea Executarea silită. Partea generalăNicolae-Horia ȚIȚ, Ed. Hamangiu, 2016.

 

 

Partea a II-a – Încuviinţarea executării silite

(Partea I – Înregistrarea cererii de executare - poate fi accesată aici.)

Principala modificare a Codului de procedură civilă realizată prin O.U.G. nr. 1/2016 constă în revenirea la soluţia legislativă consacrată iniţial în legătură cu competenţa de încuviinţare a executării silite, aceasta fiind atribuită instanţei de executare. Ca urmare a declarării neconstituţionale a dispoziţiilor art. 666 CPC, în redactarea dată prin Legea nr. 138/2014, prin Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015 a Curţii Constituţionale, legiuitorul a intervenit prompt, prin O.U.G. nr. 1/2016, din intenţia de a nu lăsa procedura încuviinţării executării fără o reglementare specifică în ceea ce priveşte competenţa şi procedura de soluţionare[1].

Ca urmare a acestei modificări, textul art. 666 revine la o formulare asemănătoare (dar nu identică) cu cea pe care o avea art. 665 în varianta anterioară modificării prin Legea nr. 138/2014. De asemenea, se revine la soluţia legislativă a înglobării procedurii învestirii cu formulă executorie în cea a încuviinţării executării silite, art. 641 CPC căpătând o nouă redactare, referitoare la înscrisurile sub semnătură privată, care, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege, pot constitui titluri executorii.

Astfel, potrivit art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 1/2016, art. 666 C. proc. civ. va avea următorul cuprins:

„Art. 666. Încuviinţarea executării silite. (1) În termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita încuviinţarea executării de către instanţa de executare, căreia îi va înainta, în copie certificată de el pentru conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea prevăzută la art. 665 alin. (1) şi dovada achitării taxei judiciare de timbru.

(2) Cererea de încuviinţare a executării silite se soluţionează în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia la instanţă, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunţare.

(3) Încheierea va cuprinde, în afara menţiunilor prevăzute la art. 233 alin. (1), arătarea titlului executoriu pe baza căruia se va face executarea, suma, atunci când aceasta este determinată sau determinabilă, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviinţat urmărirea, când s-a încuviinţat urmărirea silită a bunurilor debitorului şi modalitatea concretă de executare silită, atunci când s-a solicitat expres aceasta.

(4) Încuviinţarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judecătoresc care a solicitat încuviinţarea să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalităţile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Încuviinţarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul ţării. De asemenea, încuviinţarea executării silite se extinde şi asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviinţate.

(5) Instanţa poate respinge cererea de încuviinţare a executării silite numai dacă:

  1. cererea de executare silită este de competenţa altui organ de executare decât cel sesizat;
  2. hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;
  3. înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu întruneşte toate condiţiile de formă cerute de lege sau alte cerinţe în cazurile anume prevăzute de lege;
  4. creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă;
  5. debitorul se bucură de imunitate de executare;
  6. titlul cuprinde dispoziţii care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silită;
  7. există alte impedimente prevăzute de lege.

(6) Încheierea prin care instanţa admite cererea de încuviinţare a executării silite nu este supusă niciunei căi de atac, însă poate fi cenzurată în cadrul contestaţiei la executare silită, introdusă în condiţiile prevăzute de lege. Dispoziţiile art. 712 alin. (3) rămân aplicabile.

(7) Încheierea prin care se respinge cererea de încuviinţare a executării silite poate fi atacată numai cu apel exclusiv de creditor, în termen de 15 zile de la comunicare.

(8) În partea finală a încheierii de încuviinţare a executării silite va fi adăugată formula executorie, cu următorul cuprins:

«Noi, Preşedintele României,

Dăm împuternicire şi ordonăm executorilor judecătoreşti să pună în executare titlul (Aici urmează elementele de identificare a titlului executoriu.) pentru care s-a pronunţat prezenta încheiere de încuviinţare a executării silite. Ordonăm agenţilor forţei publice să sprijine îndeplinirea promptă şi efectivă a tuturor actelor de executare silită, iar procurorilor să stăruie pentru ducerea la îndeplinire a titlului executoriu, în condiţiile legii. (Urmează semnătura preşedintelui completului şi a grefierului.)»”

Read More

Please follow and like us:

Prima revista de stiinte juridice din Romania indexata ISI Thomson

Revista respecta in prezent cele mai inalte standarde academice, fiind indexata in 15 baze de date   internationale (ISI Thomson, CEEOL, HEINONLINE, EBSCO, ProQuest, SSRN, DOAJ, RePec, Cabell’s, Ulrichs, Index Copernicus, Vlex, SafetyLit, Scirus, Scipio), sase dintre acestea fiind recunoscute pentru domeniul stiintelor juridice conform Anexei 6 pct. 1 din Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6560/2012 (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 27 decembrie 2012, cu modificarile ulterioare): ISI Thomson, CEEOL, HEINONLINE, EBSCO, ProQuest, SSRN. Revista mai este indexata in peste 100 de biblioteci si cataloage internationale, fiind revista de stiinte juridice din Romania cu cel mai ridicat grad de vizibilitate internationala.

Read More

Please follow and like us:

Lucrari de mentenanta

Stimati clienti,

Luni, 21 decembrie, incepand cu ora 16:30, libraria online www.hamangiu.ro intra in lucrari de mentenanta pentru cateva ore.      In acest interval nu vor putea fi efectuate comenzi online.

Ne cerem scuze pentru eventuale neplaceri cauzate de acest eveniment si ne revedem marti, 22 decembrie, cu un nou design si reduceri surpriza de sarbatori.

Pentru informatii diverse, va stam la dispozitie pe:
E-mail: distributie@hamangiu.ro
Tel. 021.336.01.25;
Mob. 0746.210.013.

 

Please follow and like us:

Noul Cod fiscal si noul Cod de procedura fiscala

Noul Cod fiscal si noul Cod de procedura fiscala ce urmeaza sa intre in vigoare din 1 ianuarie 2016 | culegerea se afla in curs de aparitie la Editura Hamangiu si poate fi rezervata cu o reducere de -15%.

Read More

Please follow and like us:

Page 2 of 4

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Share prietenilor