Articole juridice, Blog Juridic, Carti juridice, Editoriale, Jurisprudenta, Noutati editoriale, Spete juridice, Stiri juridice

Codul administrativ si legislatie conexa 2022

Like & Share

Codul administrativ si legislatie conexa 2022 este acum la dispozitia tuturor profesionistilor in Format A5, spiralat. Reprezinta o colectie de 784 de pagini de informatii esentiale pentru specialistii din domeniul dreptului administrativ.

Codul administrativ si legislatie conexa ofera acces la legislatia privind:

• transparenta si integritatea in exercitarea functiilor publice;
• alegerea autoritatilor administratiei publice locale;
• serviciile comunitare de utilitati publice;
• contractele de concesiune de lucrari si de servicii;
• parteneriatul public-privat;
• exproprierea;
• contenciosul administrativ;
• solutionarea contestatiilor si a petitiilor;
• procedura aprobarii tacite;
• accesul la informatiile de interes public;
• taxe judiciare de timbru specifice materiei contenciosului administrativ.

In cadrul lucrarii veti regasi trimiteri la legislatia conexa, la deciziile Curtii Constitutionale de admitere a unor exceptii de neconstitutionalitate, precum si la deciziile obligatorii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntate in solutionarea recursurilor in interesul legii si a chestiunilor de drept in materie.

Demn de precizat este faptul ca in Codul administrativ regasim dispozitiile privind: administratia publica centrala; administratia publica locala; prefectul, institutia prefectului si serviciile publice deconcentrate; reguli specifice privind proprietatea publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale; statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din adminisstratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice; raspunderea administrativa; serviciile publice.

Acte legislative oferite in cadrul lucrarii:
Legislatia functionarilor publici si a alesilor locali
1. Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României
2. Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice (extras)
3. Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (extras)
4. Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale (extras)

Legislatia speciala a bunurilor si serviciilor publice
1. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (extras)
2. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica (extras)
3. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice
4. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii
5. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat
6. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica
7. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local

Legislatia administrativa procedurala
1. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
2. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
3. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila (extras)
4. Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici (extras)
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
6. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite
7. Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
8. Taxe judiciare de timbru specifice materiei contenciosului administrativ

Comanda un exemplar aici.

 

Cititi si: Fise de procedura civila: Recursul. Noţiune. Sediul materiei

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și