Evenimente

Conferinta dialog: Probleme parctice in aplicarea noului Cod de procedura civila | 7-8 iunie 2013

Like & Share

 

Profesorul Gabriel BOROI,
rectorul Universității Nicolae Titulescu și membru în comisiile de redactare a noului
Cod de procedura civilă și a legii de punere în aplicare,

vă invită la conferința-dialog

Probleme practice în aplicarea
NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

7-8 iunie 2013
Universitatea Nicolae Titulescu – Calea Văcărești, nr. 185, sector 4, București

Important!
Ca urmare a parteneriatului dintre Universitatea Nicolae Titulescu și Baroul București, avocații membri în barou beneficiază de 25% reducere din taxa de participare la conferință: 337,5 lei în loc de 450 lei.

Temele conferinței:

•    Principalele schimbări în materia competenței și a participanților la procesul civil și posibile probleme în aplicarea lor
Prof. dr. Gabriel BOROI în dialog cu Lector univ. dr. Ion DRAGNE, prodecan al Baroului București

● Tribunalul sau judecătoria – instanță de drept comun la judecata în primă instanță? Aplicarea criteriului valoric ● Noi cazuri de competență teritorială exclusivă. Competența facultativă ● Noutăți în materia incidentelor procedurale cu privire la competență, strămutare, conexitate. Soluționarea conflictelor de competență ● incompatibilitatea – cazuri noi și procedura de soluționare modificată ● Participarea terților în procesul civil – noutăți în materia intervenției voluntare și forțate; introducerea din oficiu a terților în procesul civil.

•    Judecata în primă instanță – probleme privind regularizarea cererii de chemare în judecată, excepțiile procesuale, propunerea și încuviințarea probelor
Prof. dr. Gabriel BOROI în dialog cu Delia Narcisa THEOHARI, judecător la Tribunalul București, coautor al Noului Cod de procedură civilă, comentariu pe articole

● Regularizarea cererii de chemare în judecată – corelația dintre necompetență și alte excepții procesuale absolute ● efectul formulării unei cereri de ajutor public judiciar sau de reexaminare a taxei judiciare de timbru asupra termenului de 10 zile, stabilit pentru regularizarea cererii ● sfera de aplicare a art. 200 NCPC – prevederile se aplică cererii introductive de instanţă sau şi căilor de atac, cererii principale sau şi celor incidentale, cererilor formulate pe drept comun sau şi pe calea procedurilor speciale; lipsurile cererii de chemare în judecată care atrag anularea cererii în acest moment procesual ● caracterul obligatoriu sau facultativ al etapei verificării şi regularizării cererii ● cererea de reexaminare prevăzută de art. 200 alin. (4) NCPC ● înţelesul prevederii vizând invocarea excepţiilor absolute “în orice stare a procesului” ● propunerea probelor, incidenţa sancţiunii decăderii.

•    Elemente de noutate în materia căilor de atac
Prof. dr. Gabriel BOROI în dialog cu Conf. univ. dr. Traian BRICIU, director executiv al Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților

•    Proceduri speciale în noul Cod de procedură civilă – ordonanța de plată și procedura cererilor cu valoare redusă
Prof. dr. Gabriel BOROI în dialog cu Veronica Dănăilă, judecător la Curtea de Apel București, formator la Institutul Național al Magistraturii

● limitele procedurii ● aspecte procedurale legate de sesizarea instanței ● medierea, regularizarea cerereii și incidența clauzei compromisorii – compatibilitatea cu procedurile ordonanței de plată și a cererilor cu valoare redusă ● particularități ale procedurii de judecată: cercetarea judecatorească și dezbaterile ● efectele hotărârii judecătorești

•    Probleme de executare silită – cu privire specială asupra încuviințării executării silite, contestației la executare, restrângerii executării silite și evacuării
Prof. dr. Gabriel BOROI în dialog cu Bogdan DUMITRACHE, executor judecătoresc, formator la Institutul Național al Magistraturii

La solicitarea participanților, vor fi discutate și următoarele probleme punctuale:
•    Corelația dintre acțiunea în revendicare și acțiunea în evacuare după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă;
•    Invocarea nulității absolute “în orice stare a judecății” – distincții;
•    Aplicabilitatea regulilor referitoare la valoarea obiectului litigiului din materia competenței materiale și în privința stabilirii taxelor de timbru;
•    Necompetenţa funcţională este de ordine publică sau privată?;
•    Acțiunile în justiție ce pot fi exercitate în cazul rezoluțiunii unilaterale;
•    Consecințele nulității/rezoluțiunii: repunerea părților în situaţia anterioară sau restituirea prestaţiilor?
•    Efectele strămutării dispuse cu ocazia judecății în primă instanță în privința competenței soluționării căilor de atac și rejudecării fondului după casarea cu trimitere;
•    Sfera de aplicare a art. 22 NCPC (Rolul judecătorului în aflarea adevărului) în privința cauzei cererii de chemare în judecată;
•    Constatarea de urgență a unei stări de fapt: corelația cu asigurarea de dovezi, natura de titlu executoriu a încheierii de încuviințare a constatării (art. 364 NCPC);
•    Posibilitatea pătrunderii expertului în spațiul unde urmează a se efectua expertiza, cu sprijinul forței publice, în condițiile art. 335 alin. (5) NCPC;
•    Necesitatea probei decurgând din modificarea cererii, cauza de încuviințare a probei cerute peste termen [art. 254 alin. (2) pct. 1 NCPC;
•    Art. 64 alin. (4) NCPC, soluție de tergiversare a procesului civil, la dispoziția pârâtului?
•    art. 467 alin. (2) NCPC, un text de descurajare a executării voluntare?

Participanții sunt invitați să pună în discuție orice probleme cu care se confruntă în aplicarea noului Cod de procedură civilă. Așteptăm propunerile dumneavoastră pe adresa: conferinte@hamangiu.ro

Conferință în curs de acreditare INPPA.

Special, în cadrul conferinței, 30% reducere la cartea

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole

Gabriel Boroi, Octavia Spineanu-Matei, Andreia Constanda, Carmen
Negrilă, Veronica Dănăilă, Delia Narcisa Theohari, Gabriela Răducan,
Dumitru Marcel Gavriș, Flavius George Păncescu, Marius Eftimie

TAXĂ DE PARTICIPARE: 450 lei

DISCOUNT-URI
• mai mulți participanți din cadrul aceleiași organizații:
o 5% reducere pentru 2 participanți
o 10% reducere pentru 3 sau mai mulți participanți

Important! Ca urmare a parteneriatului dintre Universitatea Nicolae Titulescu și Baroul București, avocații membri în barou beneficiază de o reducere specială de 25% din taxa de participare la conferință:  337,5 lei în loc de 450 lei. Reducerea nu se cumulează cu celelalte discounturi.

PLATA
se va face către Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti (cod fiscal 14770190):
•    în contul RO51ROIN910500068311RO01 (lei), deschis la RIB – Romanian International Bank, Agenţia 13 Septembrie
sau
•    direct la casieria universității din Calea Văcărești, nr. 185, sector 4
cu mențiunea “Taxă conferinţă NCPC”

FORMULAR DE INREGISTRARE

Organizatori:
Universitatea Nicolae Titulescu
Baroul București și Editura Hamangiu

DETALII ȘI ÎNSCRIERI:
Mobil: 0788 673 209; 0727 873 786 (reţeaua Orange)
Telefon: 021 336 04 43; 031 805 80 20; 021 330 90 32 (int. 215, 236)
Fax: 031 805 80 21
Email: conferinte@hamangiu.ro; office@univnt.ro
Web: www.hamangiu.ro; www.univnt.ro

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și