Evenimente

Conferinţa internaţională de dreptul concurenţei “Aplicarea la nivel naţional a articolelor 101 şi 102 TFUE”

Like & Share


Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
şi
Consiliul Concurenţei

vă invită, în perioada 24-25 octombrie 2014, la

Conferinţa internaţională de dreptul concurenţei
“Aplicarea la nivel naţional a articolelor 101 si 102 din Tratatul
de Funcţionare al Uniunii Europene”

 

Evenimentul va avea loc in Aula Magna a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti.

Conferinţa se va desfăşura în cadrul Proiectului PODCA Eficientizarea activităţii de aplicare a politicilor de concurenţă in corelare cu politicile sectoriale (cod SMIS 39072), derulat în parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului şi beneficiind de asistenţa tehnică furnizată de către Banca Mondială.

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative din Fondul Social European în perioada 2007-2013.

Scopul Conferinţei este acela de dezbatere a incidenţei regulilor de drept european în cauzele naţionale de drept al concurenţei. Principalele teme de discuţie se vor axa pe: articolele 101 şi 102 din TFUE, politicile în domeniul concurenţei la nivel european şi naţional, implementarea Regulamentului CE nr. 1/2003 la nivel national, problema trimiterilor preliminare, aspecte practice în soluţionarea dosarelor de concurenţă, componenţa economică a dosarelor de concurenţă.

În cadrul conferinţei vor participa profesori consacraţi în domeniul concurenţei, specialişti în dreptul concurenţei, în economie cu aplicaţii în dreptul concurenţei şi în politici de concurenţă din cadrul unor prestigioase universităţi din Uniunea Europeană.

Printre aceştia se numără:

Conf. univ. dr. Adriana Almăşan – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
Conf. univ. dr. George Angliţoiu – Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative
Lector univ. dr. Bogdan Chiriţoiu – Facultatea de Administrare a Afacerilor, Universitatea din Bucureşti
Judecător Anthony Collins – Tribunalul de Primă Instanţă al Uniunii Europene
Lector univ. dr. Sorin David – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
Conf. univ. dr. Anna Gerbrandy – Facultatea de Drept, Universitatea din Utrecht
Conf. univ. dr. Simona Gherghina – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
Conf. Csongor István Nagy – Universitatea “Momentum” Szeged
Prof. univ. dr. Gheorghe Oprescu – Universitatea Politehnica din Bucureşti
Lector univ. dr. Mónika Papp – Universitatea Eötvös Loránd, Budapesta
Prof. Dragoş Pâslaru – Asociat al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti
Conf. univ. dr. Cătălin S. Rusu – Doctor în Drept European, Universitatea Radboud, Nijmegen, Olanda
Prof. emerit Jules Stuyck – Universitatea Radboud, Nijmegen, Olanda
Prof. univ. dr. Jean Marc Thouvenin – Universitatea Paris Ouest Nanterre La Défense
Camelia Toader – judecător la Curtea Europeana de Justiţie, prof. univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
Conf. univ. dr. Dragoş Vasile – Facultatea de Comerţ şi Turism, Academia de Studii Economice
Conf. univ. dr. Peter Whelan – Facultatea de Drept, Universitatea Leeds

Programul conferinţei:
ZIUA ÎNTÂI – 24 OCTOMBRIE
8:30 – 9:00 – Înregistrarea Participanţilor
9:00 – 9:30 – Deschiderea conferinţei
Conf. univ. dr. Flavius Antoniu Baias, Decan, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
Elisabetta Capannelli, Director pentru România şi Hungaria, Banca Mondială, Europa şi Asia Centrală
9:30 – 11:00 – Articolele 101 şi 102 TFUE – Moderator: Peter Whelan
Lector univ. dr. Sorin David, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti – Dezvoltări recente ale practicii judiciare româneşti în aplicarea art. 101 şi 102 TFUE
Judecător Anthony Collins, Tribunalul Uniunii Europene – Restrângeri ale concurenţei după obiect
Conf. univ. dr. Csongor Isztvan Nagy, Universitatea din Seghedin – Dreptul concurenţei la nivelul UE după cazul Allianz/Generali şi noua comunicare De Minimis
11:00 – 11:15 – Pauză
11:15 – 12:45 – Politicile Concurenţiale la Nivel European şi la Nivel Național – Moderator: Anna Gerbrandy
Prof. univ. dr. Gheorghe Oprescu, Universitatea Politehnica, Bucureşti – Relaţia dintre legislaţia concurenţei şi cea de reglementare sectorială
Lector. univ. dr. Bogdan Chirițoiu, Facultatea de Administrare a Afacerilor, Universitatea din Bucureşti – Armonizarea politicilor concurenţiale ale Uniunii Europene cu cele la nivel naţional
Conf. univ. dr. George Angliţoiu, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – Aplicarea teoriei securitizării în politica de concurenţă a Uniunii Europene
14:45 – 16:15 – Aspecte selectate privind aplicarea articolelor 101 şi 102 TFUE – Moderator: Sorin David
Conf. univ. dr. Peter Whelan, Facultatea de Drept, Universitatea din Leeds – Cartelul ca infracțiune şi Regulamentul 1/2003: Evitarea unor potenţiale probleme
Conf. univ. dr. Adriana Almăşan, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti – Caracterul arbitrabil al faptelor prevăzute de articolele 101 şi 102 TFUE
Conf. univ. dr. Anna Gerbrandy, Facultatea de Drept, Universitatea din Utrecht – Relaţia dintre dreptul economicizat al concurenţei  şi obligaţia de a emite soluţii în baza probelor
16:15 – 16:30 – Pauză
16:30 – 17:30 – Perspectivele Economice ale articolelor 101 şi 102 TFUE – Moderator: Bogdan Chiriţoiu
Conf. univ. dr. Dragoş Vasile, Facultatea de Comerţ şi Turism, Academia de Studii Economice – Abordarea economică a dreptului concurenţei
Conf. univ. dr. Dragoş Pâslaru, Universitatea de Arhitectura şi Urbanism “Ion Mincu” Bucuresti – Dezvoltarea clusterelor în România şi riscul potenţial al încălcării prevederilor art. 101 şi 102 TFUE

ZIUA A DOUA – 25 OCTOMBRIE
9:00- 10:30 –Aplicarea armonizată a articolelor 101 şi 102 TFUE – Moderator: Adriana Almăşan
Prof. univ. dr. Camelia Toader, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, judecător la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, – Judecătorul naţional şi trimiterile preliminare
Profesor emerit Jules Stuyck, Universitatea din Leuven (KU Leuven), Universitatea Radboud din Nijmegen – Rolul trimiterilor preliminare în aplicarea armonizată a dreptului concurenţei
Conf. univ. dr. Simona Gherghina, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti – Investiţiile publice şi aplicarea articolelor 101 şi 102 TFUE
10:30 – 10:45 – Pauză
10:45 – 12:15 – Articolele 101 şi 102 TFUE şi instanşele judiciare – Moderator: Camelia Toader
Prof. univ. dr. Jean Marc Thouvenin, Universitatea Paris Ouest Nanterre La Défense – Impactul art. 23, Regulamentul nr. 1 asupra jurisdicţiei instanţelor naţionale în soluţionarea dosarelor de dreptul concurenţei
Lector univ. dr. Monika Papp, Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta –  Aplicarea Regulilor Concurenţiale ale Uniunii Europene de către Instanţele Naţionale
Conf. univ. dr. Cătălin Rusu, Universitatea Radboud din Nijmegen – Comunicarea Comisiei la 10 ani de aplicare a Regulamentului nr. 1/2003 din materia dreptului concurenţei: Care sunt priorităţile şi provocările urmărite în aplicare.
12:15 – 12:30 – Închiderea conferinţei

Accesul la Conferinţă este gratuit, cu condiţia înregistrării la adresa conferintaconcurenta@drept.unibuc.ro cel mai târziu la data de 20 septembrie 2014.

Înregistrarea se face prin trimiterea individuală a unui mail de către fiecare participant. Participarea la aceasta conferinţă a fost acreditată de către INPPA (Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor) cu un număr de 15 puncte de pregătire profesională.

Diplomele de participare se eliberează la locul desfaşurării Conferinţei, pe toată durata acesteia, participanţilor înregistraţi, sub condiţia prezentări actului de identitate.

Detalii suplimentare pot fi obţinute de la www.drept.unibuc.ro

 

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și