Noutati editoriale

Conferința Judecătorilor Internaționali ai României / Timișoara, 10 mai 2024 / Declarația comună a decanilor Hexagonului Facultăților de Drept din România

Like & Share

 

CONFERINȚA JUDECĂTORILOR INTERNAȚIONALI AI ROMÂNIEI
Timișoara, 10 mai 2024
Comunicat

Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, prin Centrul de Drept Comparat și Interdisciplinaritate, a organizat, în data de 10 mai 2024, Conferința Judecătorilor Internaționali ai României, un eveniment academic fără precedent în România, care a reunit judecători din România care activează în cadrul instanțelor internaționale și europene, foști judecători români ai instanțelor internaționale și europene, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor care contribuie la înfăptuirea actului de justiție, precum și profesori de la facultăți de drept de prestigiu din România.

La conferință au participat, în cadrul unei mese rotunde și al mai multor paneluri, prof.univ.dr. Iulia Motoc, Universitatea din București, Facultatea de Științe Politice, judecător al Curții Penale Internaționale; dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător al Curții de Justiție a Uniunii Europene; prof.univ.dr. Sebastian Rădulețu, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept, judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului; conf.univ.dr. Mirela Stancu, Universitatea din București, Facultatea de Drept, judecător al Tribunalului Uniunii Europene; judecător dr. Corina Corbu, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție; procuror Alex Florența, Procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție; prof.univ.dr. Traian Briciu, Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România; prof.univ.dr. Camelia Toader, Universitatea din București, Facultatea de Drept, fost judecător al Curții de Justiție a Uniunii Europene; prof.univ.dr. Valeriu M. Ciucă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Drept, fost judecător al Tribunalului Uniunii Europene; prof.univ.dr. Valeriu Stoica, Universitatea din București, Facultatea de Drept, fost Ministru al Justiției; conf.univ.dr. Laura-Maria Crăciunean-Tatu, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Drept, Președinte al Comitetului Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale; lect.univ.dr. Diana Botău, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept; prof.univ.dr. Valentin Constantin, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept; prof.univ.dr. Raluca Bercea, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept; conf.univ.dr. Lucian Bojin, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept; conf.univ.dr. Andreea Verteș-Olteanu, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept; prof.univ.dr. Răzvan Dincă, Decanul Facultății de Drept a Universității din București; conf.univ.dr. Șerban Diaconescu, Decanul Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca; lect.univ.dr. Nicolae-Horia Țiț, Decanul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași; conf.univ.dr. Sebastian Spinei, Decanul Facultății de Drept a Universității „Lucian Blaga” Sibiu; prof.univ.dr. Edmond-Gabriel Olteanu, Decanul Facultății de Drept a Universității din Craiova; prof.univ.dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara.

Cu ocazia conferinței, a fost adoptată o declarație comună a decanilor Hexagonului Facultăților de Drept din România privind rolul dreptului internațional și al dreptului Uniunii Europene în formarea studenților în drept.

Prof.univ.dr. Lucian Bercea
Decanul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara

 

 

Declarație comună a decanilor Hexagonului Facultăților de Drept din România privind rolul dreptului internațional și al dreptului Uniunii Europene în formarea studenților în drept

 

Cu ocazia Conferinței Judecătorilor Internaționali ai României, eveniment academic organizat de Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, prin Centrul de Drept Comparat și Interdisciplinaritate, la Timișoara, în data de 10 mai 2024, reunind judecători din România care activează în cadrul instanțelor internaționale și europene, foști judecători români ai instanțelor internaționale și europene, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor care contribuie la înfăptuirea actului de justiție, precum și profesori de la facultăți de drept de prestigiu din România,

Decanii Hexagonului Facultăților de Drept din România, consorțiu informal al facultăților de drept ale Universității din București, Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universității „Lucian Blaga” Sibiu, Universității din Craiova și Universității de Vest din Timișoara, care promovează învățământul juridic de elită, educându-și studenții în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și al preeminenței dreptului în societățile democratice,

Având în vedere că evoluția României din ultimele decenii, pe plan politic, social, economic și cultural, este indisolubil legată de Uniunea Europeană și de dinamica relațiilor internaționale, așa cum aceasta este reflectată în regiune,

Având în vedere că, într-un context istoric complex, caracterizat de schimbări continue și fenomene disruptive, impactul normelor de drept internațional și al normelor de drept al Uniunii Europene în dezvoltarea și consolidarea statelor europene este fundamental,

Având în vedere că rețeaua de organizații, norme și instituții internaționale și europene creată în a doua jumătate a secolului trecut a contribuit la menținerea păcii și la răspândirea standardelor de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și de preeminență a dreptului în societățile democratice, dar și că, în ultimii ani, provocări succesive, de natură diversă, continuă să testeze soliditatea și eficacitatea angajamentelor multilaterale internaționale,

Adoptă următoarea declarație comună:

1. Subliniem importanța faptului că, pe lângă funcția vitală de asigurare a soluționării disputelor prin mijloace pașnice, bazate pe preeminența dreptului, sistemele juridice internaționale și europene creează punți de comunicare între ordini și culturi juridice, armonizând standardele de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și imprimându-i dreptului impulsurile evolutive necesare pentru a răspunde provocărilor la care este expus.

2. Afirmăm rolul esențial al dreptului internațional și al dreptului Uniunii Europene în formarea studenților în drept.

3. Ne asumăm în mod responsabil misiunea de a le transmite generațiilor viitoare de juriști valorile fundamentale garantate de dreptul internațional și dreptul Uniunii Europene, (i) asigurând o pondere adecvată disciplinelor de profil în planurile de învățământ ale ciclurilor de studii universitare de licență, masterat și doctorat ale facultăților noastre, (ii) susținând necesitatea continuării și aprofundării studiului acestora în cadrul institutelor de pregătire profesională juridică și analizarea posibilității de a le integra în procedurile de admitere în profesiile juridice, cu ocazia eventualelor revizuiri ale procedurilor respective, (iii) încurajând crearea de programe de studii comune între facultățile noastre și în colaborare cu facultăți de drept din străinătate membre ale unor alianțe universitare europene, în perspectiva implementării unor European degrees, (iv) valorizând participarea studenților facultăților noastre la concursurile de procese simulate în drept internațional și dreptul Uniunii Europene, (v) susținând demersurile de internaționalizare ale universităților din care facultățile noastre fac parte și (vi) continuând promovarea conferinței cu ocazia căreia această declarație este adoptată ca platformă de dezbatere a problemelor complexe și actuale ale dreptului internațional și ale dreptului Uniunii Europene.

4. Ne propunem să consolidăm, în conformitate cu misiunea asumată de către instituțiile noastre de învățământ superior, promovarea și protejarea valorilor și principiilor Europei democratice, atât în rândul comunităților academice proprii, cât și în societate, subliniind importanța libertății și responsabilității individuale și colective.

Timișoara, 10 mai 2024

Prof.univ.dr. Răzvan Dincă, Decanul Facultății de Drept a Universității din București
Conf.univ.dr. Șerban Diaconescu, Decanul Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Lect.univ.dr. Nicolae-Horia Țiț, Decanul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Conf.univ.dr. Sebastian Spinei, Decanul Facultății de Drept a Universității „Lucian Blaga” Sibiu
Prof.univ.dr. Edmond-Gabriel Olteanu, Decanul Facultății de Drept a Universității din Craiova
Prof.univ.dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și