Articole juridice, Blog Juridic, Carti juridice, Noutati editoriale, Spete juridice, Stiri juridice

Contestarea judiciară în materia fondurilor europene

Like & Share

Contenciosul financiar si fiscal. Note de curs este cea mai noua carte dedicata materiei de Drept financiar si fiscal. In cadrul lucrarii cititorii pot descoperi informatii esentiale cu privire la materia contenciosului financiar si fiscal.

Despre autoare, dna dr. Ioana Maria COSTEA, vă spunem că este conferențiar universitar la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde predă Drept financiar, Contencios financiar și fiscal și Fiscalitate europeană. De asemenea, este și membru al Uniunii Naționale a Barourilor din România – avocat în Baroul Iași. În anul 2010 a obținut titlul de doctor în științe juridice, cu teza de doctorat Complementaritate și subsidiaritate în combaterea evaziunii fiscale.

Contenciosul financiar si fiscal. Note de curs - Ioana Maria Costea

În rândurile următoare vă oferim un extras din lucrarea „Contenciosul financiar și fiscal. Note de curs”:

„Contestarea judiciară în materia fondurilor europene
Sediul materiei este dat de Legea nr. 554/2004.
Acțiunea poate privi anularea unui act administrativ și, eventual, restituirea unor sume sau radierea sumelor din registrele autorității de control, atunci când actul atacat este titlu de creanță. Actul poate avea sens pozitiv, în sensul că stabilește anumite drepturi ori obligații, sau negativ, în sensul că refuză acordarea acestora. Actul administrativ de refuz nu se confundă cu lipsa actului; în această ipoteză poate fi formulat și un capăt de cerere secundar privind obligarea pârâtei la emiterea actului solicitat ori realizarea procedurii solicitate.

Acțiunea poate privi o obligație de a face atunci când autoritatea de management nu a emis un act solicitat (implicit decizia de soluționare a contestației). În această ipoteză, acțiunea se introduce fără a parcurge procedura prealabilă. Această ipoteză este incidentă, spre exemplu, în materie de recunoaștere a cheltuielilor deductibile ori în materie de gestiune a creanțelor, când autoritatea de management nu procedează la stingerea ori radierea creanțelor în termenul legal, prin compensare, de exemplu.

Acțiunea în recunoașterea drepturilor este o specie a acțiunilor în obligație de a face, de vreme ce drepturile sunt recunoscute prin emiterea unui act administrativ, iar instanța nu se poate substitui organului administrativ: un contencios al cheltuielilor eligibile, al plăților datorate și neefectuate, al accesoriilor cuvenite.

Acțiunea poate consta în cererea de reparare a unui prejudiciu.
Acțiunea poate consta în chestiuni contractuale privind nulitatea contractului, anularea acestuia, rezoluțiunea ori rezilierea sau chiar obligarea la executarea unei obligații contractuale.
Excepția de nelegalitate nu poate fi promovată împotriva actului administrativ unilateral.

Sunt posibile și incidente procedurale, cum ar fi invocarea unei excepții de neconstituționalitate, de trimitere prejudicială ori prealabilă.

Sunt posibile două scenarii:
(1) contestarea judiciară a soluției la procedura prealabilă derulată în temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004;

Trib. București, s. a II-a cont. adm. și fisc., sent. nr. 590 din 8 februarie 2022[1]: „Reclamantul A.A., în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, a solicitat anularea deciziei nr. 452 din 27 septembrie 2019 și a scrisorii standard de informare privind cererea de rambursare nr. 3. În motivare, s-a arătat că în mod greșit nu s-a autorizat plata sumei de 2.478 de lei, pentru depășirea sumelor bugetare, valorile corespunzătoare liniilor bugetare fiind modificate prin actul adițional nr. 3. Reclamanta a considerat că în soluționarea contestației nu au fost analizate motivele expuse și nici nu s-a motivat de ce s-au respins solicitările reclamantei de îndreptare a erorilor materiale din cererea de rambursare”.
(2) contestarea judiciară a deciziei de soluționare a contestației derulată în temeiul art. 51 din O.U.G. nr. 66/2011.

În ambele scenarii, în format clasic, obiectul acțiunii este dat de (i) actul/decizia de soluționare a plângerii prealabile/contestației prealabile și de (ii) decizia atacată/titlul de creanță atacat (procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare ori nota de constatare a neregulilor și de aplicare a corecțiilor financiare). Nu sunt contestabile înscrisurile care reprezintă rezultate tranzitorii și nu sunt acte administrative.

I.C.C.J., s. cont. adm. și fisc., dec. nr. 1957 din 16 iunie 2016[2]: „Prealabil, se va reține că, prin acțiunea formulată, reclamantul a solicitat anularea notei de informare privind plata cheltuielilor aprobate în cererea de rambursare nr. 8 – finală, nr. 84923 din 19 noiembrie 2013, a deciziei nr. 44 din 20 ianuarie 2014 prin care s-a respins contestația și exonerarea de la plata sumei de 10% din valoarea contractului de servicii de asistență tehnică (diriginte șantier) nr. 21095 din 20 mai 2011. Măsura a fost luată în temeiul art. 28 din O.U.G. nr. 66/2011, fiind o măsură tranzitorie, provizorie, până la finalizarea controlului și emiterea titlului de creanță, a notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare. Din acest motiv, prin decizia nr. 44/2014 s-a dispus respingerea contestației ca prematur formulată, deoarece prevederile O.U.G. nr. 66/2011 permit numai contestarea măsurilor definitive și care sunt executorii de drept la expirarea termenului de plată”.

În absența unui răspuns la recursul prealabil, în primul scenariu, conform art. 7 din Legea nr. 554/2004, se poate sesiza instanța de judecată cu un petit prin decizia atacată, la expirarea termenului de soluționare a recursului administrativ; în al doilea scenariu, conform art. 51 din O.U.G. nr. 66/2011, dreptul la acțiune este actual doar împotriva deciziei de soluționare a contestației prealabile. În absența acesteia, instanța de contencios poate fi sesizată doar cu o acțiune în obligație de a face îndreptată împotriva autorității competente cu soluționarea contestației, pentru a fi obligată la finalizarea procedurii. […]”

Va invitam sa descoperiti cartea Contenciosul financiar si fiscal. Note de curs aici. 

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și