Editoriale

Controlul judiciar prin ordonanţă de urgenţă

Like & Share

 

În şedinţa de miercuri, 10 decembrie 2014, Guvernul a adoptat Ordonanţa de urgenţă prin care se modifică prevederile noului Cod de procedură penală în materia controlului judiciar.

Potrivit comunicatului Ministerului Justiţiei, actul normativ adoptat de Guvern prevede următoarele:
• în cursul urmăririi penale, măsura controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune se poate dispune de către procuror pe o durată de cel mult 60 de zile;
• controlul judiciar sau controlul judiciar pe cauţiune poate fi prelungit de către procuror, prin ordonanţă, dacă se menţin temeiurile care au determinat luarea măsurii sau au apărut temeiuri noi care să justifice prelungirea acestuia, fiecare prelungire neputând să depăşească 60 de zile;
• inculpatul poate face plângere la judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond;• în cursul urmăririi penale, durata măsurii controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune nu poate să depăşească 1 an, dacă pedeapsa prevăzută de lege este amenda sau închisoarea de cel mult 5 ani, respectiv 2 ani, dacă pedeapsa prevăzută de lege este detențiunea pe viaţă sau închisoarea mai mare de 5 ani;
• în cursul etapei camerei preliminare şi al fazei de judecată, măsura controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune se poate dispune de către judecător, respectiv de către instanţă pe o perioadă de cel mult 60 de zile, cu obligaţia judecătorului, respectiv a instanţei de a verifica periodic din oficiu, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat menţinerea măsurii controlului judiciar sau a controlul judiciar pe cauţiune sau dacă au apărut temeiuri noi care să justifice luarea acestei măsuri;
• în cursul judecăţii în primă instanţă, durata totală a controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauțiune nu poate depăşi un termen rezonabil şi, în toate cazurile, nu poate depăşi 5 ani.
De asemenea, toate măsurile preventive de control judiciar şi/sau control judiciar pe cauțiune, aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, continuă şi se menţin, iar în termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, procurorul, în cauzele aflate în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, şi instanța, în cursul judecăţii, verifică, din oficiu, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii preventive a controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune ori dacă există temeiuri noi care justifică una dintre aceste măsuri preventive, dispunând, după caz, prelungirea, menținerea sau revocarea măsurii preventive.

Reamintim că, în şedinţa din 4 decembrie 2014, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 211-217 din noul Cod de procedură penală, care reglementează măsurile preventive ale controlului judiciar şi ale controlului judiciar pe cauţiune. Curtea a constatat că aceste texte sunt neconstituţionale, întrucât încalcă art. 53 din Constituţie referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi fundamentale cu raportare la libertatea individuală (art. 23), la libera circulaţie (art. 25) şi la viaţa intimă, familială şi privată (art. 26).
În pronunţarea acestei soluţii, Curtea a constatat că, deşi noul Cod de procedură penală include printre măsurile preventive controlul judiciar şi controlul judiciar pe cauţiune, nu prevede durata pentru care pot fi dispuse aceste măsuri. Or, caracterul excepţional al măsurilor preventive, care implică restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale, impune caracterul temporar, limitat în timp, al acestora. Prin urmare, Curtea a reţinut că normele de procedură penală care dau posibilitatea organelor judiciare de a dispune măsurile preventive ale controlului judiciar şi ale controlului judiciar pe cauţiune pentru perioade nelimitate contravin exigenţelor art. 53 din Constituţie.

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și