Blog Juridic, Stiri diverse

Cursuri de formare pentru viitori angajați în cadrul birourilor notariale

Like & Share

Institutul Notarial Român anunță organizarea unui curs de formare pentru persoanele care intenționează să se angajeze în cadrul birourilor notariale. Participanții vor dobândi noțiuni de teorie și de practică notarială, noțiuni necesare unui angajat al biroului notarial (secretar, operator calculator, delegat de carte funciară).

La finalizarea cursului, fiecare participant va primi un certificat care să ateste prezența și însușirea informațiilor iar absolvenții cursurilor vor fi înscriși într-o bază de date centralizată la nivel național, aflată la dispoziția notarilor publici interesați.
Cursurile se vor desfășura în perioada 26 septembrie-11 octombrie, între orele 15.00-19.00, la Centrul de Conferinţe Auditorium Pallady, din Bld. Theodor Pallady nr.40G, sector 3, București. Taxa de participare la curs va fi cuprinsă între 400 și 600 de lei, în funcție de numărul participanților. În funcție de solicitările primite, Institutul Notarial Român intenționează să organizeze aceste cursuri și în alte zone ale țării.
La cursuri se poate înscrie orice absolvent de liceu, care are cunoştinţe de Microsoft Office – Word şi Excel. Actele necesare pentru înscriere sunt: cartea de identitate, diploma de bacalaureat şi C.V.-ul.
Înscrierile se fac până în data de 16 septembrie 2016, în limita locurilor disponibile, prin e-mail la adresa secretariat@instiutulnotarial.ro.
Cuantumul taxei de participare va fi adus la cunoștința părților interesate prin afișare pe pagina de Internet a Institutului Notarial Român până la data de 16 septembrie 2016.

>>> CERERE DE INSCRIERE <<<
Admiterea în notariat. Teste grilă şi sinteze teoretice ediţia a 2-a revizuită şi adăugită 

Admiterea in notariat


Like & Share

S-ar putea să te intereseze și