Stiri diverse

Declaratia privind veniturile realizate (formularul 200) – termen limita depunere 25 Mai

Like & Share

Formularul trebuie completat si depus de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, alte venituri in afara celor provenite din salarii, precum:

•    activitati independente (venituri comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala);
•    cedarea folosintei bunurilor, dupa caz, calificata sau nu drept venit din activitati independente;
•    activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
•    piscicultura;
•    silvicultura;
•    transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
•    operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (Conform www.anaf.ro)

Pentru completarea corecta a declaratiei este necesara cunoasterea urmatoarelor date: tipul de venit inregistrat, modul de determinare a venitului (sistem real, cote forfetare de cheltuieli, norma de venit), forma de organizare,  obiectul principal de activitate (daca este cazul), data inceperii si cea a incetarii activitatii.

Formularul declaratiei poate fi descarcat prin click aici

Modalitati de transmitere a formularului completat:

Formularul se depune impreuna cu anexele completate, acolo unde este cazul, la:
1) registratura organului fiscal;
2) oficiul postal, printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
3) online prin intermediul serviciului Spatiului Privat Virtual *

* Acesta poate fi accesat la www.anaf.mfinante.gov.ro -> SERVICII ONLINE -> Declaratii electronice -> Inregistrare utilizatori persoane fizice (in cazul in care sunteti utilizator nou), dupa care completati datele solicitate.

Instructiunile detaliate se gasesc gasesc pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala / Spatiu Privat Virtual.

.

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și