Articole juridice, Carti juridice, Drept civil

Drept civil: Familia în dreptul european

Like & Share

Blogul Juridic Hamangiu vi se adresează și dvs. dacă sunteți interesat de materiile Dreptului, de la drept civil, procesual civil, drept penal, procesual penal, drept comercial și administrativ, constituțional și nu numai. Scriem din pasiune pentru cărți juridice și vă ținem la curent cu noutăți de la Editura Hamangiu.

Lucrarea „Drept civil. Familia” se centrează pe dispozițiile Codului civil cuprinse în Cartea a II-a „Despre familie”, materia fiind actualizată cu modificările legislative intervenite până în luna iunie 2022 (inclusiv Legea nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și Legea nr. 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale).

Astăzi vă oferim un scurt extras din cartea ”Drept civil. Familia”, lucrare ce se adresează deopotrivă studenților și practicienilor (magistrați, notari, avocați, executori judecătorești, mediatori).

 

„2.1. Familia în dreptul european al drepturilor omului

2.1.1. Aspecte generale privind rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia dreptului familiei

În planul dreptului european al drepturilor omului, potrivit art. 8 CEDO[2], „Orice persoană are dreptul să i se respecte viaţa sa privată şi de familie, domiciliul şi corespondenţa. Nu este admis amestecul niciunei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei ori pentru
protejarea drepturilor şi libertăţilor altora” (s.n.).

De asemenea în materia căsătoriei, art. 12 CEDO prevede că, începând cu vârsta stabilită de lege, bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie conform legislaţiei naţionale ce reglementează exercitarea acestui drept. Aceste drepturi se combină, adeseori, în jurisprudenţa Ct.E.D.O.[3] cu art. 14 CEDO care consacră principiul nediscriminării. Articolul 12 CEDO consacră nu un singur drept fundamental, ci două, respectiv dreptul la căsătorie şi dreptul de a întemeia o familie; chiar dacă cele două drepturi sunt strâns legate, ele nu sunt totuşi condiţionate unul de celălalt. Astfel, este posibil ca „familia” să fie întemeiată pe simple legături de fapt, în lipsa încheierii unei căsătorii, cuplul aducând pe lume copii în cadrul acestei convieţuiri în fapt. De asemenea, întemeierea unei familii se poate realiza şi prin adoptarea unui copil de către o persoană necăsătorită[1].

Prin urmare, dreptul fundamental de a întemeia o familie nu este condiţionat de dreptul la căsătorie, ci – mai curând – de dreptul de a avea copii, deci de a procrea, precum şi de dreptul de a adopta copii.
Reciproca este însă valabilă: întrucât prin căsătorie se întemeiază întotdeauna o familie, chiar dacă soţii nu procreează sau nu adoptă un copil, rezultă că dreptul la căsătorie implică întotdeauna dreptul de a întemeia o familie.
Pornind de la aceste dispoziţii din Convenţie, se poate vorbi despre apariţia unei noţiuni extinse, „autonome şi supranaţionale” a vieţii de familie. În esenţă, pentru a beneficia de protecţie, viaţa de familie trebuie să fie efectivă şi caracterizată prin relaţii reale şi strânse între membrii săi [2].
Jurisprudenţa Ct.E.D.O. a avut un rol crucial în reforma legislaţiei civile din statele membre în reglementarea relaţiilor de familie. Una dintre cele mai delicate şi controversate chestiuni este cea referitoare la „marja naţională de apreciere”, concept care a fost dezvoltat jurisprudenţial de Curte, pentru ca, ulterior, să fie expres consacrat în Protocolul nr. 15 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale[3].”

Despre autor: 

Dr. Marieta AVRAM este profesor universitar la Facultatea de Drept a Universității din București, fiind titular al cursurilor de Dreptul familiei si regimuri matrimoniale, și avocat în Baroul București. A făcut parte din Comisia de redactare a Proiectului noului Cod civil.

Cartea „Drept civil. Familia”, ediția a 3-a, se poate comanda aici. 

 

Vă invităm să urmăriți Blogul Juridic Hamangiu pentru și mai multe articole cu și despre cărți de drept esențiale în biblioteca tuturor profesionștilor, practicienilor, teoreticienilor, studenților și nu numai! 

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și