Autori, Blog Juridic, Editoriale, Noutati editoriale, Recenzii

Dreptul contractelor civile și comerciale – o pledoarie pentru reguli și pentru respectarea înțelegerilor

Like & Share

Doru Pădurariu,
Directorul Editurii Hamangiu

Cartea pe care o prezentăm astăzi este rezultatul unui proiect editorial început în urmă cu aproape trei ani și care se întâmplă să iasă din tipar tocmai acum, când aproape întregul ansamblul de reguli și norme juridice în care eram obișnuiți să trăim a fost suspendat (sau pus între paranteze) de regimul stării de urgență în care este guvernată România. Dacă ar fi să o descriu în câteva cuvinte, despre această carte aș spune că reprezintă o pledoarie pentru reguli și pentru respectarea înțelegerilor. Mai avem însă nevoie de ele, în aceste vremuri? Dar, mai încolo, după ce criza va trece? Urmează să aflăm împreună.

Dreptul contractelor civile si comerciale_banner blog
Lucrarea Dreptul contractelor civile și comerciale. Teorie, jurisprudență, modele abordează contractele speciale reglementate de noul Cod civil, dar și principalele contracte tratate în diferite legi speciale. În mod voit au fost avute în vedere contractele civile și comerciale,deoarece, deși unele dintre acestea (cum ar fi, spre exemplu, comisionul, consignația, agenția) au beneficiat de atenția legiuitorului, care le-a consacrat un loc aparte în sistemul unitar de reglementare introdus de Codul civil, ele se regăsesc preponderent pe tărâmul raporturilor juridice comer¬ciale sau la care participă profesioniști, titulari ai întreprinderilor comerciale. În con¬se¬cință, cât timp relațiile comerciale își manifestă explicit prezența de necontestat în realitatea economico-juridică, contractele care au legătură cu acestea nu vor putea avea o altă natură decât cea exprimată de operațiunea juridică, obiect al unor ase-menea contracte.

De altfel, analiza integrată a contractelor civile și a celor comerciale, abordate unitar, în cadrul aceleiași lucrări, reprezintă o practică obișnuită în literatura juridică europeană, rafturile librăriilor găzduind numeroase asemenea cărți, unele aflate chiar la a 10-a sau a 15-a ediție. Pentru dinamica lume capitalistă, abordări de acest gen sunt cât se poate de firești, dată fiind multitudinea de contracte care se fac și se desfac în fiecare zi și având în vedere că profesioniștii dreptului – avocații, în special – sunt obligați să fie permanent la curent cu regulile aplicabile în toate tipurile de contracte și să cunoască, în egală măsură, drepturile și obligațiile vânzătorilor, locatarilor, donatorilor, francizaților, transportatorilor, asiguraților, consignatarilor, agenților, comodatarilor etc.

Cu toate că practica dreptului și practicile de afaceri în România nu sunt cu nimic diferite față de alte țări europene, în literatura juridică română sunt puține lucrările care tratează la comun materia contratelor. Cartea marilor Profesori Francisc Deak și Stanciu D. Cărpenaru, Contracte civile și comerciale (Ed. Lumina Lex, 1993), reprezintă prima lucrare de acest gen, urmată de o altă inițiativă a Profesorului Cărpenaru – Contracte civile și comerciale, cu modificările aduse de Codul civil din 2009 (autori St.D. Cărpenaru, L. Stănciulescu, V. Nemeș – Ed. Hamangiu, 2009), apoi de singura lucrare apărută după intrarea în vigoare a noului Cod civil – Dreptul contractelor civile și comerciale (autori L. Stănciulescu și V. Nemeș – Ed. Hamangiu, 2013). Așadar, cu puține excepții, majoritatea autorilor români au preferat în continuare analiza monodisciplinară (fie civilă, fie comercială), care, în opinia noastră, răspunde mai degrabă unor standarde universitare decât cerințelor din practica dreptului.

Prin volumul de informație pe care îl aduce, dar și prin modalitatea graduală în care este structurată, această carte se adresează, în același timp, dar în mod diferit, unor destinatari distincți, situați pe alte paliere ca nivel de cunoaștere: pe un prim palier sunt cei aflați la început de drum, care studiază materia contractelor, iar, pe un palier superior, sunt profesioniștii, cei care negociază, întocmesc și utilizează curent în activitatea lor instrumentele contractuale. De aceea, analiza teoretică este sistematizată (inclusiv grafic, vizual) pe două niveluri: cu un font mai mare este prezentată informația de bază, necesară pentru o primă inițiere în materia contractelor, apoi, pe al doilea nivel, cu un font mai mic, este redată analiza aprofundată, cu numeroase exemple, interpretări, legislație conexă, întrebări și rezolvări care, îndeobște, depășesc rigorile unui curs universitar, ele fiind destinate în special practicienilor.

Lucrarea Dreptul contractelor civile si comerciale. Teorie, jurisprudenta, modele valorifică preocupările științifice relevante în materie (articole, monografii, cursuri, tratate), precum și o jurisprudență bogată și atent selecționată (atât decizii ale instanțelor europene, cât și ale instanțelor autohtone – preponderent soluții pronunțate după intrarea în vigoare a noului Cod civil). Autorii au dorit să ofere cât mai multe exemple din practica instanțelor, acoperind o arie vastă – de la definițiile unor termeni, reflectate în hotărârile judecătorești, până la prezentarea mai multor soluții contradictorii pe aceeași problemă de drept.
Ei înșiși practicieni cu experiență, autorii au identificat și dezbătut, de asemenea, numeroase chestiuni de finețe din practica contractelor, le-au comentat, le-au nuanțat cu interpretările instanțelor, iar acolo unde au avut opinii divergente, le-au expus punctual, prin note de autor. Practica judiciară a fost selectată din sute de spețe, fiind redate doar mici extrase, mulate exact pe problemele dezbătute, aceste fragmente fiind adeseori prelucrate, reformulate pentru o mai bună înțelegere, fără a altera însă raționamentele originare.
În fine, pentru cei care vor dori să aibă la îndemână niște exemple utile, la finalul lucrării a fost adăugat și un set cu modele de contracte, ce pot servi ca punct de plecare în redactarea propriilor documente personalizate.
Parcursul acestei cărți a fost unul îndelungat, pentru că vorbim despre un proiect care s-a format și s-a transformat de mai multe ori, dimensiunea lui triplându-se față de acum trei ani, de când s-au purtat primele discuții dintre autori și editură. Documentarea, scrierea, rescrierea, selecția jurisprudenței, alegerea și adaptarea celor peste 600 de fragmente de jurisprudență inserate în lucrare au necesitat mult timp, căutări și foarte multă muncă.

Deși avem în față o lucrare impresionantă, ca volum și ca densitate, ea este departe de a fi exhaustivă. Noi suntem însă convinși că va reprezenta un reper util și facil studenților, și, mai ales, practicienilor dreptului. În ceea ce ne privește, pentru autori, ca și pentru echipa editorială, prezenta ediție reprezintă doar începutul acestui frumos proiect, pe care ne propunem să-l continuăm și să-l dezvoltăm pe parcursul anilor următori, în acord cu evoluția tot mai intensă și mai dinamică a contractelor civile și comerciale.

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și