Articole juridice, Blog Juridic, Carti juridice, Noutati editoriale, Spete juridice, Stiri juridice

Efectele contractului de asistență juridică

Like & Share

Aici, pe Blogul Juridic Hamangiu, oferim cat mai des posibil extrase din lucrarile publicate la Editura Hamangiu, fie ca sunt carti adresate studentilor, masteranzilor, doctoranzilor sau practicienilor. Astazi va oferim un scurt extras din lucrarea , cu privire la efectele contractului de asistenta juridica.

„Efectele contractului de asistență juridică:
 părțile pot modifica contractul de asistență juridică, cu respectarea dispozițiilor legale, a statutului și, după caz, a condițiilor prevăzute în contract;
 contractul de asistență juridică prevede, în mod expres, întinderea puterilor pe care clientul le conferă avocatului. În baza acestuia, avocatul se legitimează față de terți prin împuternicirea avocațială;
 în lipsa unor prevederi contrare, avocatul este împuternicit să efectueze orice act specific profesiei pe care îl consideră necesar pentru realizarea intereselor clientului;
 pentru activitățile prevăzute expres în cuprinsul obiectului contractului de asistență juridică, acesta reprezintă un mandat special, în puterea căruia avocatul poate încheia, sub semnătură privată sau în formă autentică, acte de conservare, administrare ori dispoziție în numele și pe seama clientului;
 avocatul, precum și clientul au dreptul să renunțe la contractul de asistență juridică sau să îl modifice de comun acord, în condițiile prevăzute de statutul profesiei (în acest caz, va înceta și contractul de asistență juridică);
 contractul de asistență juridică, legal încheiat, este titlu executoriu;
 cheltuielile efectuate de avocat în interesul procesual al clientului se estimează anticipat la momentul încheierii contractului și se desocotesc pe măsura informării documentate a clientului cu privire la cuantumul și destinația lor (părțile pot suplimenta aceste cheltuieli, pe parcursul derulării contractului, prin acte adiționale);
 prin acest contract, avocatul își asumă obligații de diligență (avocatul își va reprezenta clientul cu diligența unui bun profesionist, în limitele legii);
 în baza contractului, avocatul trebuie să asiste și să reprezinte clientul cu competență profesională, prin folosirea cunoștințelor juridice adecvate, a abilităților practice specifice și prin pregătirea rezonabil necesară pentru asistarea sau reprezentarea concretă a clientului;
 potrivit acestui raport contractual, avocatul va acționa cu promptitudine în reprezentarea clientului, în conformitate cu natura cauzei.”

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și