Articole juridice, Blog Juridic, Carti juridice

Exercitarea profesiei de avocat: Compatibilitati si incompatibilitati

Like & Share

In randurile urmatoare va oferim cateva informatii utile cu privire la compatibilitatea si incompatibilitatea profesiei de avocat, sub forma unui extras din cea mai noua culegere de acte normative pentru profesia de avocat.

Legislatia profesiei de avocat. Editia 2022

Iata extrasul din lucrarea „Legislatia profesiei de avocat – Editia 2022”:

„Art. 15. Exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu:
a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii decât cea de avocat;
b) ocupaţiile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei de avocat sau bunele moravuri;
c) exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comerţ.

Art. 16.
[1] Exercitarea profesiei de avocat este compatibilă numai cu:
a) calitatea de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau judeţene;
b) activităţi şi funcţii didactice în învăţământul superior, activităţi didactice cu conţinut juridic în învăţământul liceal şi gimnazial;
c) activităţi în domeniul cercetării ştiinţifice sau al creaţiei intelectuale;
d) calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal, consilier în proprietate industrială, traducător autorizat, practician în insolvenţă, responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal, expert în executarea contractelor cu finanţare europeană;
e) alte activităţi prevăzute de lege.

Notă. Potrivit art. 821 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (M. Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003):
„(1) Deputatul sau senatorul care, pe durata exercitării mandatului de parlamentar, doreşte să exercite şi profesia de avocat nu poate să pledeze în cauzele ce se judecă de către judecătorii sau tribunale şi nici nu poate acorda asistenţă juridică la parchetele de pe lângă aceste instanţe.
(2) Deputatul sau senatorul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate acorda asistenţă juridică suspecţilor ori inculpaţilor şi nici nu îi poate asista sau reprezenta în instanţe în cauzele penale privind:
a) infracţiunile de corupţie, infracţiunile asimilate infracţiunilor de corupţie, precum şi infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;
b) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare;
c) infracţiunile de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile, prevăzute la art. 209‑217 din Codul penal;
d) infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată [în prezent, Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului – n.r.];
e) infracţiunile contra securităţii naţionale, prevăzute la art. 394‑410 şi 412 din Codul penal, precum şi cele prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României;
f) infracţiunile contra înfăptuirii justiţiei, prevăzute la art. 266‑288 din Codul penal;
g) infracţiunile de genocid, contra umanităţii şi de război, prevăzute la art. 438‑445 din Codul penal.
(3) Deputatul sau senatorul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) nu poate să pledeze în cauzele civile sau comerciale împotriva statului, a autorităţilor sau instituţiilor publice, a companiilor naţionale ori a societăţilor naţionale în care acestea sunt părţi. De asemenea, nu poate să pledeze în procese intentate statului român, în faţa instanţelor internaţionale.
(4) Prevederile alin. (1)‑(3) nu se aplică în cauzele în care avocatul este parte în proces sau acordă asistenţă ori reprezentare soţului sau rudelor până la gradul IV inclusiv”.”

Lucrarea „Legislatia profesiei de avocat – Editia 2022” poate fi comandata pe site-ul Editurii Hamangiu. 

Cateva dintre actele normative pe care le puteti regasi in cadrul cartii:

1. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

2. Statutul profesiei de avocat (Hotararea nr. 64/2011 a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania)

3. Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana

4. Codul deontologic al avocatului roman (Hotararea nr. 268/2017 a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania)

5. Regulamentul de organizare si functionare a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si de desfasurare a sedintelor Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (Hotararea nr. 5/2011 a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania)

6. Regulamentul examenului de absolvire a Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor (Hotararea nr. 80/2020 a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania)

7. Regulamentul de examen si organizarea examenului de primire in profesie (Hotararea nr. 57/2020 a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania)

8. Hotararea nr. 148/2021 a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania privind organizarea examenului de primire in profesie – sesiunea septembrie 2021

… si nu numai!

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și