Blog Juridic, Concursuri si examene, Noutati editoriale

Grilă din Culegerea de subiecte date la concursuri și examene cu explicații ale variantelor de răspuns. 2 Procedură civilă

Like & Share

Grila 255 din capitolul al VIII-lea Judecata în căile de atac, volumul: Culegere de subiecte date la concursuri și examene cu explicații ale variantelor de răspuns. 2 Procedură civilă | Autor: Mădălina Dinu

Poate fi invocată direct în apel:

A. excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului din faţa primei instanţe;
B. excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a celui care a acţionat în numele părţii înaintea primei instanţe;
C. excepţia lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu.

EXPLICAȚII

Grila are în vedere excepţiile procesuale care pot fi invocate direct în calea de atac a apelului, chiar dacă nu au fost invocate în faţa primei instanţe. Ca regulă, excepţiile procesuale absolute pot fi invocate de oricare dintre părţi, de procuror dacă participă sau de către instanţă din oficiu în orie moment procesual. Cu toate acestea, sunt şi excepţii absolute care pot fi invocate numai până la un anumit moment în cursul procesului, cum sunt, spre exemplu, excepţia necompetenţei materiale şi teritoriale absolute, care, deşi de ordine publică/absolute [art. 129 alin. (1) pct. 2 şi pct. 3 CPC] pot fi invocate doar de către părţi şi de instanţă până la primul termen de judecată în faţa primei instanţe [art. 130 alin. (2) CPC], excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant care, incidentă fiind în primă instanţă, nu poate fi invocată pentru prima dată în apel [art. 82 alin. (2) CPC], excepţia conexităţii, care poate fi invocată doar dacă pricinile sunt în primă instanţă [art. 139 alin. (1) CPC], excepţia litispendenţei care poate fi invocată doar în faţa instanţelor de fond [prima instanţă şi instanţa de apel – art. 138 alin. (2) CPC], excepţia perimării, care, incidentă fiind în primă instanţă, nu poate fi invocată pentru prima dată în apel [art. 420 alin. (3) CPC].

Prin urmare, varianta de răspuns de la litera A este corectă, excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului fiind o excepţie de fond, absolută şi peremptorie. Potrivit art. 40 alin. (1) CPC, dacă instanţa constată lipsa calităţii procesuale active sau pasive, va respinge cererea ca fiind introdusă de o persoană fără calitate.

Varianta de răspuns de la litera B este greşită, deoarece, deşi de ordine publică/absolută, excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant nu poate fi invocată pentru prima oară în calea de atac [art. 82 alin. (2) CPC].

Varianta de răspuns de la litera C este corectă, excepţia lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu fiind o excepţie de fond, absolută [potrivit art. 57 260 procedură civilă alin. (3) CPC, lipsa capacităţii de exerciţiu a drepturilor procedurale poate fi invocată în orice stare a procesului], mixtă [conform art. 57 alin. (5) CPC, când instanţa constată că actul de procedură a fost îndeplinit de o parte lipsită de capacitate de exerciţiu va acorda un termen pentru confirmarea lui, iar dacă actul nu este confirmat, până la termenul acordat, se va dispune anularea lui].

Răspuns: A, C
(primire în profesie – avocat stagiar, 2017)

Culegere-proceduracivila

Mai multe grile, AICI!
Like & Share

S-ar putea să te intereseze și