Blog Juridic, Concursuri si examene, Noutati editoriale

Grilă din Culegerea de subiecte date la concursuri și examene cu explicații ale variantelor de răspuns. 3 Drept penal. Partea generală

Like & Share
Grila 247 din capitolul al III-lea Pedepsele, volumul Culegere de subiecte date la concursuri și examene cu explicații ale variantelor de răspuns. 3 Drept penal. Partea generală | Autori: Ioan-Paul Chiș, Cristinel Ghigheci

Instanţa dispune revocarea liberării condiţionate în cazul în care, pe durata termenului de supraveghere, persoana condamnată:

A. nu respectă cu rea‑credinţă măsurile de supraveghere impuse;
B. nu execută obligaţiile civile impuse prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;
C. a săvârşit o infracţiune de distrugere din culpă, descoperită în termenul de supraveghere, pentru care i s‑a aplicat pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen.

Explicaţii

Revocarea liberării condiţionate este fundamentată, aşa cum am arătat anterior (nr. 245), exclusiv pe factori ulteriori hotărârii definitive prin care s‑a dispus această măsură.
Potrivit dispoziţiilor art. 104 CP, liberarea condiţionată va fi revocată în cazul în care pe durata supravegherii persoana condamnată i) cu rea‑credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere stabilite; ii) cu rea‑credinţă, nu execută obligaţiile impuse; iii) comite o nouă infracţiune, indiferent de forma de vinovăţie, care a fost descoperită în termenul de supraveghere şi pentru care s‑a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen.
Pentru aceste considerente, variantele de răspuns de la literele A şi C sunt corecte. Varianta de la litera B este eronată, întrucât executarea obligaţiilor civile, atunci când este cazul, constituie o condiţie a acordării liberării condiţionate [art. 101 alin. (1) lit. c) CP], anterioară dispunerii acestui beneficiu.
Comisia de soluţionare a contestaţiilor a arătat că, potrivit dispoziţiilor art. 104 alin. (2) CP, dacă după acordarea liberării, cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune, instanţa revocă liberarea şi dispune executarea restului de pedeapsă. Textul indicat anterior nu distinge după cum noua infracţiune a fost săvârşită cu forma de vinovăţie a intenţiei sau culpei, revocarea liberării condiţionate fiind aşadar obligatorie şi în ipoteza săvârşirii unei infracţiuni din culpă. Dispoziţiile art. 96 alin. (6) CP nu sunt aplicabile în ipoteza dată de varianta de răspuns întrucât reglementează instituţia revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Răspuns: A, C
(admitere în magistratură, mai 2018)

Culegere de subiecte_drept penal_partea generala

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și