Articole juridice, Blog Juridic, Carti juridice, Concursuri si examene, Drept civil, Jurisprudenta, Noutati editoriale, Spete juridice, Stiri juridice

Întreruperea prescripţiei extinctive. Noţiune. Justificare

Like & Share

Fisele de Drept civil raman cele mai solicitate instrumente de fixare a informatiei pentru cititorii lucrarilor Editurii Hamangiu. Bestseller si carte juridica de top, Fisele de drept civil sunt de ajutor pentru studenti, masteranzi, absolventi si chiar si pentru profesionisti ai dreptului care doresc informatia asezata impecabil, sintetizata perfect si intr-o maniera cu adevarat armonioasa.

Fise de drept civil. Editia a 6-a - Gabriel Boroi

Va oferim in randurile urmatoare un scurt extras din lucrarea „Fise de drept civil. Editia a 6-a”, ca parte din acest blog juridic ce prinde contur din ce in ce mai frumos. Ne propunem sa oferim cititorilor nostri mici spete juridice, articole utile, jurisprudenta, doctrina, comentarii si chiar si legislatie actualizata. Va oferim mai jos cateva aspecte esentiale cu privire la intreruperea prescriptiei extinctive:

Întreruperea prescripţiei extinctive. Noţiune. Justificare

Noţiune – modificarea cursului prescripţiei extinctive constând în înlăturarea prescripţiei scurse înainte de apariţia unei cauze de întrerupere şi începerea unei alte prescripţii.

Precizări – cauzele de întrerupere sunt legale, limitativ prevăzute de lege şi produc efecte de drept (ope legis);
 de pildă, s-a decis (cu caracter obligatoriu) că actul de control al Curții de Conturi sau al unui alt organ cu atribuții de control nu poate constitui un act de întrerupere a cursului prescripției dreptului de recuperare a pagubei (I.C.C.J., Completul competent să judece recursul în interesul legii, Decizia nr. 19/2019, M. Of. nr. 860 din 24 octombrie 2019);
– părţile care au capacitatea deplină de exerciţiu pot însă, prin acord expres, să modifice conținutul cauzelor legale de întrerupere a prescripţiei (fără însă a le putea suprima), cu excepția drepturilor la acțiune de care părțile nu pot să dispună și a acțiunilor derivate din contractele de adeziune, din contractele de asigurare și din contractele supuse legislației privind protecția consumatorului;
– cauzele de întrerupere trebuie să intervină după ce prescripţia extinctivă a început să curgă şi mai înainte de împlinirea termenului de prescripţie extinctivă;
– totuşi, recunoaşterea dreptului prin act scris sau constituirea de garanţii în folosul titularului dreptului a cărui acţiune este prescriptibilă după împlinirea termenului de prescripţie produce, în baza art. 2506 alin. (4) şi art. 2510 alin. (1) C.civ., acelaşi efect ca şi întreruperea, adică de la data recunoașterii sau constituirii unei garanții începe să curgă o nouă prescripție extinctivă de același fel;
 a fortiori, este posibilă încheierea unei convenții prin care creditorul și debitorul să noveze obligația prescrisă (ca obligație imperfectă) într-o obligaţie perfectă, deci o novație obiectivă.

Justificare – trebuie pornit de la premisele fundamentului prescripţiei extinctive, anume:
a) lipsa de convingere a titularului dreptului în privinţa temeiniciei pretenţiei sale, lipsă dedusă din starea sa de pasivitate;
b) prezumarea situaţiei de fapt a celui în folosul căruia curge prescripţia extinctivă ca fiind conformă cu starea de drept, bazată pe împotrivirea acestuia;

– ori de câte ori aceste două premise nu se mai confirmă, nu se mai justifică producerea efectului prescripţiei extinctive.”

Va invitam sa comandati lucrarea „Fise de drept civil. Editia a 6-a” aici. 

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și