Autori, Blog Juridic, Noutati editoriale

Legislaţia proprietății intelectuale. Notă asupra ediției: „Era nevoie de o culegere (…) prin care să arătăm și celorlalți nu numai că dreptul proprietății intelectuale există, ci și că este important.”

Like & Share

Legislaţia proprietății intelectualeNotă asupra ediției – Ediţie îngrijită şi adnotată de Doru Trăilă

doru trailaDoru Trăilă este lector universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității din București, predând materii precum Dreptul proprietăţii intelectuale și Drept civil (Contracte și Succesiuni). Avocat cu o activitate profesională de aproape 20 de ani, Doru Trăilă a acumulat o experiență considerabilă într-o arie extinsă și variată precum: contracte, fuziuni și achiziţii, insolvenţă, proprietate intelectuală, drept societar, imobiliare, publicitate, media, telecomunicaţii și energie, piața de capital și infracţiuni de afaceri.

O culegere de legislație, prin natura ei, nu ar trebui să aibă o istorie proprie, pentru că, până la urmă, nu reprezintă decât un instrument de lucru, iar utilitatea este în mod automat relativă – neavând, așadar, vocația universală a unei opere literar-artistice.

Cu toate acestea, culegerea de legislație din materia proprietăţii intelectuale are o istorie aparte – începută cu o masivă lucrare realizată de profesorii noștri Lucian Mihai și Romeo Popescu și care a satisfăcut, pentru mai bine de 10 ani, generații de studenți și de practicieni, cu atât mai importantă cu cât, în acei ani, accesul la programe legislative era o problemă de viitor.

Pentru mine, istoria culegerii de legislație în materia proprietății intelectuale a continuat cu un proiect inițiat, la fel ca și acest proiect, tot de directorul editorial al Editurii Hamangiu, Doru Pădurariu, care ne-a rugat pe mine și pe prietenul meu Răzvan Dincă să facem o alcătuire structurată în două volume – primul cuprinzând legislația națională, iar cel de-al doilea legislația internațională – convenții, tratate, acte ale Uniunii Europene.

Legislatia-proprietatii-intelectuale_D_Traila

În 2018, când am discutat iarăși cu editura despre culegere, după o ezitare determinată de dimensiunile la care ar ajunge o astfel de lucrare – ce trebuia să cuprindă totul – am realizat că nu a dispărut utilitatea acestui instrument, chiar și în forma unui unic volum, pentru că, în afara plăcerii de a răsfoi pagini de hârtie, iar nu de a da o căutare seacă într-un program de legislație, cei ce, în activitatea lor, au nevoie de actele normative aplicabile domeniului proprietății intelectuale, vor descoperi că este mult mai ușor să aibă totul la îndemână, organizat pe materii și, pe cât posibil, în cadrul fiecărei materii, pe două secțiuni – legislație internă și legislație internațională. Am renunțat la ordonarea clasică a actelor normative pe materii, care debuta invariabil cu invenția, pentru un considerent de ordin practic: mărcile, prin dinamica imprimată de piață, sunt mult mai actuale și mai prezente în viața juridică decât invențiile, astfel încât totul a fost reorientat din această perspectivă. 

Și se pare că nu ne-am înșelat. Prima ediție a fost apreciată, iar stocurile epuizate. Acesta este și unul dintre motivele ediției din 2019. Cel de-al doilea motiv îl reprezintă modificările legislative intervenite în ultimul an, și anume:
republicarea Legii nr. 8/1996 (M. Of. nr. 489 din 14 iunie 2018) și modificările aduse acesteia ulterior prin Legea nr. 15/2019 (M. Of. nr. 33 din 11 ianuarie 2019) – care transpune Directiva (UE) 2017/1.564 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 septembrie 2017 privind anumite utilizări permise ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (J.O. L 242 din 20 septembrie 2017).
– modificările aduse Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale prin O.U.G. nr. 25/2019 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M. Of. nr. 309 din 19 aprilie 2019). Și această ordonanță de urgenţă, la rândul său, transpune prevederi ale unei directive europene – Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2016 (JO L 157 din 15 iunie 2016).

Comparată cu ramurile clasice, dreptul proprietății intelectuale este una dintre cele tinere. În mediul universitar, nu au trecut prea mulți ani de când Doamna Profesor Ada Petrescu împreună cu Domnul Profesor Lucian Mihai reușeau să includă în programa Facultății de Drept a Universității din București această materie. La nivel de instanțe, proprietatea intelectuală este relativ de nișă în cadrul secțiilor civile, și nici în mediul liber profesioniștilor avocați nu înrolează un număr mare de oameni. Din aceste considerente, era nevoie de o culegere, și chiar una voluminoasă, prin care să arătăm și celorlalți nu numai că dreptul proprietății intelectuale există, ci și că este important.

București, octombrie 2019
Lector. univ. Doru Trăilă

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și