Articole juridice, Blog Juridic, Carti juridice, Stiri juridice

Legislatie notariala 2022: 20 de acte legislative esentiale

Like & Share

Cea mai noua editie a lucrarii a iesit din tipar si poate fi comandata. Reprezinta instrumentul cel mai util pentru notari si pentru viitori notari. In cele 600 de pagini pe care le contine, autoarele au oferit legislatia notariala completa si actualizata.

Iata ce spun editorii despre carte: „Lucrarea Legislatie notariala a fost conceputa ca un instrument de baza, de informare si de orientare intr-un domeniu aflat intr-o continua crestere, formare si trans-formare.

In acest sens, cartea Legislatie notariala reprezinta, pe de o parte, pasaportul legislativ de trecere in profesia de notar, deoarece se adreseaza in primul rand celor care se pregatesc pentru sustinerea examenului sau concursului privind dobandirea calitatii de notar stagiar, urmand indeaproape liniile tematicii si bibliografiei pe care candidatul trebuie sa le respecte. Pe de alta parte, constituie si o linie de pornire pentru cei care se pregatesc pentru examenul de definitivat sau examenul de dobandire a calitatii de notar public pentru cei cu cel putin 6 ani vechime intr-o functie de specialitate juridica, pentru studentii facultatilor de drept sau pentru profesionistii interesati de dreptul notarial, care pot regasi in cuprinsul cartii, pe langa actele normative mentionate in tematica si bibliografia examenelor sau concursurilor, si alte acte strategice in domeniu.”

Va oferim lista completa a legilor care compun lucrarea :

1. Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale
2. Ordinul nr. 2333/C/2013 al ministrului justiţiei privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
3. Hotărârea nr. 10/2014 a Congresului notarilor publici din România pentru aprobarea Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România
4. Hotărârea nr. 9/2015 a Congresului notarilor publici din România pentru aprobarea Codului deontologic al notarilor publici din România
5. Hotărârea nr. 11/2014 a Congresului notarilor publici din România pentru aprobarea Statutului Casei de Răspundere Civilă a Notarilor Publici
6. Legea nr. 39/2020 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România
7. Hotărârea nr. 61/2020 a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România privind aprobarea Statutului Casei de Pensii a Notarilor Publici din România
8. Hotărârea nr. 62/2020 a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Casei de Pensii a Notarilor Publici din România
9. Hotărârea nr. 58/2020 a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România privind aprobarea Statutului Institutului Notarial Român (extras)
10. Ordinul nr. 2792/C/2017 al ministrului justiţiei privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
11. Hotărârea nr. 67/2018 a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a stagiului de pregătire profesională a notarilor stagiari
(extras)
12. Ordinul nr. 1494/C/2014 al ministrului justiţiei privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public
13. Hotărârea nr. 32/2017 a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale
14. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
15. Hotărârea Guvernului nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil (extras)
16. Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă (extras)
17. Hotărârea nr. 75/2013 a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizării de către Camerele Notarilor Publici pe actele notariale
18. Ordinul nr. 1903/C/2011 al ministrului justiţiei privind condiţiile de formă necesare pentru valabilitatea dispoziţiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse
de clienţii instituţiilor de credit
19. Ordinul nr. 1346/2011 al ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori
20. Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și