Articole juridice, Blog Juridic, Editoriale, Evenimente, Jurisprudenta, Noutati editoriale, Spete juridice, Stiri juridice

Operaţiunea de equity crowdfunding. Capacitatea investitorului de a contracta

Like & Share

Cerințe conexe capacității civile: capacitatea financiară și cunoștințele în domeniul investițiilor. Investitori sofisticați, investitori nesofisticați și protecția acestora

Pe lângă chestiunea capacității civile, ca cerință obligatorie a calității de investitor, în studiile noastre am identificat și o serie de cerințe conexe, derivate din natura equity crowdfunding de a fi o formă de investiție. Acestea pot viza starea patrimonială a potențialilor investitori, cunoștințele și experiența în domeniul investițiilor sau un istoric al investițiilor anterioare, fiind evaluate prin instrumente de tipul testelor sau al chestionarelor. Miza unei astfel de interogări este, în esență, calificarea investitorului drept investitor sofisticat sau investitor nesofisticat, fiecare putând beneficia de o protecție diferită, în funcție de legea aplicabilă, care, de altfel, poate dicta obligativitatea sau facultatea aplicării testului.

În acest sens, am cercetat în cadrul aceluiași eșantion de 50 de platforme de equity crowdfunding menționat anterior modalitatea de determinare a cunoștințelor financiare ale investitorilor [pentru datele colectate, a se vedea Anexa 5]. Prin prelucrarea acestor date, am obținut rezultatele reprezentate grafic în Figura 18.

Figura 18. Rezultatele studiului empiric referitoare la modalitatea de determinare a cunoștințelor financiare ale investitorului

 

Astfel, din cele 50 de platforme ale căror Termeni și condiții au fost cercetate:

– 20 de platforme, reprezentând 40% din eșantion, aplică ele însele investitorilor un test de cunoștințe financiare sau un test de adecvare sau un chestionar privind veniturile și privind investițiile anterioare (e.g. (…) to verify the knowledge and experience of the Members prior to their investment. It does this through a test that is placed on its website as part of the registration process, you will be presented with a set of questions to allow us to assess as to whether you have the necessary experience and knowledge to understand the risks involved, (…) an appropriateness evaluation to all Investors. The purpose of the evaluation is to ensure that the financial instrument is appropriate for the Investor”);

– 10 platforme, reprezentând 20% din eșantion, plasează în sarcina investitorilor determinarea cunoștințelor financiare ale acestora, într-o formă de autoevaluare/self-assessment (e.g. You should consider the appropriateness of the information with regards to your personal circumstances, needs and objectives before making an investment decision, You are a self-directed investor who is individually responsible for determining the suitability of your investment decisions, you acknowledge and agree that you are solely responsible for determining the suitability of an investment or strategy and accept the risks associated with such decisions that may include the risk of complete loss of your principal”);

– 20 de platforme, reprezentând 40% din eșantion, nu precizează în mod expres dacă aplică sau nu teste privind cunoștințele financiare ale investitorilor, teste de adecvare sau chestionare privind veniturile și investițiile anterioare, după cum nu precizează în mod expres nici dacă determinarea cunoștințelor financiare cade în sarcina investitorului; în funcție de legea aplicabilă, este posibil ca operatorii acestor platforme să fie obligați să realizeze evaluările în cauză, chiar dacă nu stipulează acest lucru în Termeni și condiții; în cazul în care această obligație nu le incumbă prin lege, apreciem că va rămâne în sarcina investitorului să se autoevalueze.

În subsidiar, un alt aspect urmărit în cercetarea empirică realizată a fost limitarea posibilității de a investi în funcție de cunoștințele investitorului sau în funcție de apartenența la o anumită categorie de investitori, rezultatele fiind evidențiate grafic în Figura 19.

Figura 19. Rezultatele studiului empiric privind condiționarea accesului la investire în funcție de cunoștințele financiare ale investitorului sau în funcție de categoria din care face parte

 

Referitor la acest criteriu, cercetarea noastră a relevat următoarele:

– 10 platforme, reprezentând 20% din eșantion, permit accesul la serviciile de investire doar investitorilor sofisticați sau acreditați sau a celor care au probat un anumit nivel de cunoștințe financiare prin parcurgerea testului disponibil pe platformă (e.g. The registration and the status of Registered User, and investing via the Website are available only to natural persons and legal entities, who (which) (i) are sophisticated investors; (ii) have sufficient knowledge of venture capital investment and funding; (iii) have a sound understanding of risks, targeted exclusively at investors who are sufficiently sophisticated to understand these risks and make their own investment decisions, Investment opportunities on the Portal are only intended for Investors who are sophisticated enough to protect their own interests, have reviewed the educational materials and can tolerate risk of capital loss”);

– 12 platforme, reprezentând 24% din eșantion, permit oricărei categorii de investitori să folosească serviciile de investire, indiferent dacă sunt sofisticați sau nu, acreditați sau nu, însă frecvent sunt afișate avertizări de risc speciale pentru investitorii nesofisticați, de care aceștia trebuie să ia act (e.g. In case you want to invest despite the investment product being assessed not to be appropriate for you, you need to confirm that you received the warning and despite that want to proceed, The securities offered on this Site may generally be purchased by all Investors, Once we have verified your email address, you will be asked to self-declare the category of investor you belong to which will also determine your investment limits”);

– 28 de platforme, reprezentând 56% din eșantion, nu precizează în Termeni și condiții dacă limitează posibilitatea de investire în raport de cunoștințele financiare ale potențialilor investitori, în funcție de categoria de investitori din care fac parte sau condiționat de obținerea unui anumit rezultat la testul de cunoștințe financiare/de adecvare; așadar, dacă legea aplicabilă nu generează astfel de limitări, considerăm că tuturor investitorilor le va fi permis accesul la serviciile de investire, în măsura în care au capacitatea civilă necesară pentru încheierea acestor acte juridice.

Pe lângă valoarea statistică abstractă, apreciem deosebit de interesant de analizat rezultatele obținute prin prisma prevederilor Regulamentului (UE) 2020/1503, care stabilește în Capitolul IV propriul set de norme referitoare la protecția investitorilor, unele comune tuturor categoriilor de investitori, altele dedicate investitorilor nesofisticați. Însă, în primul rând, se impune a clarifica distincția dintre investitorii sofisticați și cei nesofisticați, noțiuni distincte față de cele de clienți profesionali și clienți de retail, folosite în Directiva 2014/65/UE.

În lumina Regulamentului (UE) 2020/1503, prin investitor sofisticat se înțelege „orice persoană fizică sau juridică care este un client profesional în temeiul anexei II secțiunea I pct. 1, 2, 3 sau 4 din Directiva 2014/65/UE sau orice persoană fizică sau juridică care are aprobarea furnizorului de servicii de finanțare participativă de a fi considerat investitor sofisticat în conformitate cu criteriile și procedura prevăzute în anexa II la prezentul regulament”, în timp ce definiția investitorului nesofisticat este dată prin diferență, ca fiind orice investitor care nu este un investitor sofisticat.

Observăm, așadar, că în operațiunile de equity crowdfunding care intră sub umbrela regulamenului, investitorii sofisticați înglobează două categorii: categoria clienților profesionali din Directiva 2014/65/UE[1] și o categorie proprie, în care încadrarea se face după criteriile și procedura prevăzute în Anexa II a regulamentului.

 

[1] Conform Anexei II, Secțiunea I din Directiva 2014/65/UE, „Sunt considerați ca profesionali pentru toate serviciile și activitățile de investiții și instrumentele financiare în sensul prezentei directive:

  1. Entitățile care trebuie autorizate sau reglementate pentru a opera pe piețele financiare. Lista următoare trebuie să fie interpretată ca incluzând toate entitățile autorizate care exercită activități caracteristice entităților menționate: entități autorizate de un stat membru în temeiul unei directive, entități autorizate sau reglementate de un stat membru fără raportare la o directivă și entități autorizate sau reglementate de o țară terță: a) instituții de credit; b) firme de investiții; c) alte instituții financiare autorizate sau reglementate; d) întreprinderi de asigurări; e) organisme de plasament colectiv și societățile care le administrează; f) fonduri de pensii și societățile care le administrează; g) entități care efectuează tranzacții cu mărfuri și instrumente derivate pe acestea; h) societăți locale; i) alți investitori instituționali;
  2. Marile întreprinderi care întrunesc două din următoarele criterii, la nivel individual:

– totalul bilanțului: 20.000.000 EUR;

– cifra de afaceri netă: 40.000.000 EUR;

– capitaluri proprii: 2.000.000 EUR.

  1. Guvernele naționale și regionale, inclusiv organismele publice care gestionează datoria publică la nivel național sau regional, băncile centrale, instituțiile internaționale și supranaționale, precum Banca Mondială, FMI, BCE, BEI și alte organizații internaționale similare.
  2. Alți investitori instituționali a căror activitate principală constă în investiții în instrumente financiare, inclusiv entitățile care se ocupă cu securitizarea activelor sau alte operațiuni de finanțare.

Autor: Despina-Martha Ilucă

Aflați mai multe despre această temă în lucrarea

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și