Editoriale

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Like & Share

În şedinţa de Guvern din data de 21 ianuarie 2015 a fost adoptată o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Potrivit proiectului de ordonanţă publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi a comunicatului Guvernului, s-a avut în vedere punerea de acord a prevederilor Codului fiscal cu cele ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precizându-se care sunt categoriile de persoane şi categoriile de venituri exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Totodată, în concordanţă cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 681/2014, persoanele cu handicap grav sau accentuat vor beneficia de scutire de la plata impozitului pe venit nu doar pentru veniturile obţinute din salarii sau pensii, ci şi pentru veniturile obţinute din activităţi independente, agricole, silvicultură şi piscicultură.
Proiectul de ordonanţă mai cuprinde completări în materia înregistrării în scopuri de TVA şi corectarea unei erori produse prin O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificare unor acte normative, prin care s-a abrogat eronat art. 151 din Codul fiscal.

Toate aceste modificări, în forma care va fi publicată în Monitorul Oficial, dar şi restul modificărilor şi completărilor aduse anterior Codului fiscal se vor regăsi în noua ediţie a culegerii de legislaţie Codul fiscal, aflată în lucru şi care va apărea la Editura Hamangiu în data de 1 februarie 2015.

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și