Editoriale

Ordonanţa Guvernului nr. 5 din 28 ianuarie 2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în M. Of. nr. 78 din 29 ianuarie 2015

Like & Share

În sedinţa din 28 ianuarie 2015, Guvernul României a adoptat o ordonanţă prin care sunt modificate unele termene prevăzute de O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Astfel, a fost extins de la o lună la două luni termenul în care procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii trebuie comunicat contravenientului, inclusiv în cazul în care acesta nu a fost prezent la încheierea procesului-verbal sau, deşi prezent, a refuzat să îl semneze.

Textul integral al ordonanţei :

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Articol unic. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 14. (1) Executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii.”

2. La articolul 25, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancţiunea, în termen de cel mult două luni de la data aplicării acesteia.”

3. La articolul 26, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult două luni de la data încheierii.”

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și