Stiri diverse, Stiri juridice

Ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, adoptata de Guvern

Like & Share

Guvernul a adoptat Ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative.


Prevederi:

– scutirea de la plata taxelor extrajudiciare de timbru a tuturor contribuabililor care solicita Agentiei Nationale de Administrare Fiscala eliberarea unor certificate, adeverinte sau alte asemenea documente. In prezent, sunt scutiti de la plata taxelor extrajudiciare contribuabilii care solicita certificate necesare pentru obtinerea unor drepturi privind asistenta sociala, asigurarile sociale si protectia sociala;

eliminarea obligativitatii aplicarii stampilei atat pe declaratiile, cererile si alte documentele depuse de catre persoane fizice, persoane juridice de drept privat asa cum sunt definite in Codul civil, precum si de catre entitatile fara personalitate juridica, la institutii sau autoritati publice, cat si pe documentele sau alte inscrisuri emise intre aceste entitati sau persoane. Regula NU se aplica persoanelor juridice de drept public care vor aplica stampila pe documentele emise de catre acestea, conform regulilor aplicabile in prezen;

– actul normativ completeaza prevederile legale referitoare la tipurile de garantii in sensul extinderii garantiilor financiare cu un nou tip: polita de asigurare de garantie. Prin aceasta modificare se ofera posibilitatea contribuabililor sa depuna drept garantie scrisori de garantie/polite de asigurare de garantie emise si de alte institutii de credit sau alte institutii financiare autorizate, nu numai de catre cele bancare;

– de asemenea, se creeaza o regula speciala de aplicare a masurilor de executare silita in cazul debitorilor care au de incasat de la autoritati sau institutii publice sume certe, lichide si exigibile. In astfel de situatii, in baza documentelor furnizate de debitor, organul de executare va institui poprirea asupra sumelor datorate de aceste autoritati sau institutii publice. Modificarea legislativa are drept scop evitarea executarilor silite a sumelor din conturile bancare sau a bunurilor debitorilor, masuri inechitabile in conditiile in care debitorii au, in acelasi timp, sume de incasare de la autoritati sau institutii publice.

Contribuabilul va avea posibilitatea de a obtine suspendarea executarii silite prin depunerea unei scrisori de garantie bancara/polita de asigurare de garantie si pe parcursul solutionarii actiunii in contencios administrativ.
In cazul opririi bancare, s-a prevazut un termen de 3 zile pentru ca bancile sa plateasca sumele indisponibilizate. Acest interval creeaza premisele evitarii situatiilor de executari multiple, atunci cand au fost oprite si indisponibilizate sume existente in mai multe conturi bancare. Astfel, in acest interval de timp, debitorul, dupa ce a fost informat de banca sa cu privire la popririle instituite, poate solicita organului fiscal mentinerea doar a uneia dintre popriri si ridicarea celorlalte care depasesc debitul inscris in titlul executoriu ce face obiectul opririi.
– un set de modificari aduse de ordonanta adoptata astazi vizeaza prelungirea unor termene  prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2014 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;

Masura a fost luata avand in vedere faptul ca identificarea celor mai bune solutii tehnice de implementare a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, precum si a procedurii de supraveghere si monitorizare a functionarii acestora, necesita o perioada mai lunga pentru documentare si alegere a solutiilor legislative. In acest context, unele termene se prelungesc cu cate sase luni, respectiv:
-> autorizarea de catre Comisie numai a aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, incepand cu data de 1 aprilie 2016;
-> interzicerea comercializarii aparatelor de marcat electronice fiscale cu rola jurnal incepand cu data de 1 iulie 2016;
-> obligatia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de catre operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili incepand cu data de 1 octombrie 2016;
-> obligatia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de catre operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, incepand cu data de 1 ianuarie 2017 ;
-> obligatia de a utiliza numai case de marcat cu jurnal electronic de catre operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, incepand cu data de 1 mai 2017;

– actul normativ mai stipuleaza ca in cazul politistilor care participa sau au participat in anul 2015 la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman in comun cu fortele armate ale Romaniei sau similare celor prevazute la art. 2 din Legea nr. 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, pentru fortele armate, se efectueaza regularizari ale drepturilor banesti cuvenit pe perioada misiunilor, in vederea acordarii acestor drepturi la nivelul stabilit prin actele normative in vigoare. Astfel, se asigura, prin regularizare, acelasi nivel al drepturilor banesti cuvenite pe intreaga perioada a participarii politistilor la misiunile respective in anul 2015, atat pentru cei care continua misiunea, cat si pentru cei care sunt inlocuiti, asigurandu-se astfel o echitate prin eliminarea oricaror discriminari in retribuirea personalului care desfasoara aceleasi activitati, in aceleasi conditii.

Textul integral poate fi accesat aici.

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și