Articole juridice, Blog Juridic, Carti juridice, Spete juridice, Stiri juridice

Participanţii în procesul penal – Codul penal si procedura penala actualizata 2022

Like & Share

Legislatia actualizata reprezinta punctul de pornire pentru orice demers profesional, educational si academic in lumea juridica. Tratatele, doctrina, analizele si comentariile reprezinta o continuare firesca. La Editura Hamangiu ne concentram in mod constant asupra actualizarii lucrarilor de legislatie.

Va oferim in randurile urmatoare un extras din lucrarea Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 31 mai 2022:

Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 31 mai 2022 – spiralat

„Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 29. Participanţii în procesul penal. Participanţii în procesul penal sunt: organele judiciare, avocatul, părţile, subiecţii procesuali principali, precum şi alţi subiecţi procesuali.

Art. 30. Organele judiciare. Organele specializate ale statului care realizează activitatea judiciară sunt:
a) organele de cercetare penală;
b) procurorul;
c) judecătorul de drepturi şi libertăţi;
d) judecătorul de cameră preliminară;
e) instanţele judecătoreşti.
Art. 31.
[1] Avocatul. Avocatul asistă sau reprezintă părţile ori subiecţii procesuali în condiţiile legii.
Legislaţie conexă: Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată (M. Of. nr. 440 din 24 mai 2018).
Art. 32. Părţile. (1) Părţile sunt subiecţii procesuali care exercită sau împotriva cărora se exercită o acţiune judiciară.
(2) Părţile din procesul penal sunt inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente.
Art. 33. Subiecţii procesuali principali. (1) Subiecţii procesuali principali sunt suspectul şi persoana vătămată.
(2) Subiecţii procesuali principali au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi părţile, cu excepţia celor pe care legea le acordă numai acestora.
Art. 34. Alţi subiecţi procesuali. În afara participanţilor prevăzuţi la art. 33, sunt subiecţi procesuali: martorul, expertul, interpretul, agentul procedural, organele speciale de constatare, precum şi orice alte persoane sau organe prevăzute de lege având anumite drepturi, obligaţii sau atribuţii în procedurile judiciare penale.

Dezlegarea unor chestiuni de drept. A se vedea Decizia nr. 16/2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, redată în extras infra, la art. 583.

Capitolul II. Competenţa organelor judiciare
Secţiunea 1. Competenţa funcţională, după materie şi după calitatea persoanei a instanţelor judecătoreşti
Legea de aplicare: ► Art. 6. (1) Cauzele aflate în curs de judecată în primă instanţă la data intrării în vigoare a legii noi în care nu s‑a început cercetarea judecătorească se soluţionează de către instanţa competentă conform legii noi, potrivit regulilor prevăzute de aceeaşi lege. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), instanţa pe rolul căreia se află cauza o trimite judecătorului de cameră preliminară, pentru a proceda potrivit art. 342‑348 din Codul de procedură penală, ori, după caz, o declină în favoarea instanţei competente.

► Art. 7. Cauzele aflate în curs de judecată în primă instanţă în care s‑a început cercetarea judecătorească anterior intrării în vigoare a legii noi rămân în competenţa aceleiaşi instanţe, judecata urmând a se desfăşura potrivit legii noi.
Art. 35. Competenţa judecătoriei. (1) Judecătoria judecă în primă instanţă toate infracţiunile, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe.
(2) Judecătoria soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege. [R.A.: art. 25 CPP 1968]
Art. 36. Competenţa tribunalului. (1) Tribunalul judecă în primă instanţă:
a)[1] infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 188‑191, art. 209‑211, art. 254, 2561, 263, 282, art. 289‑294, art. 303, 304, 306, 307, 309, 345, 346, 354 şi art. 360‑367;
b)[2] infracţiunile săvârşite cu intenţie depăşită care au avut ca urmare moartea unei persoane;
c) infracţiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau Direcţia Naţională Anticorupţie, dacă nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe ierarhic superioare;
c1) [3] infracţiunile de spălare a banilor şi infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;
c2) [4] infracţiunile cu privire la care urmărirea penală a fost efectuată de către Parchetul European, potrivit Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO);
d) alte infracţiuni date prin lege în competenţa sa.
(2) Tribunalul soluţionează conflictele de competenţă ivite între judecătoriile din circumscripţia sa, precum şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorie în cazurile prevăzute de lege.
(3) Tribunalul soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege. [R.A.: art. 27 CPP 1968]

Legislaţie conexă: ► art. 59 alin. (2) din Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, republicată (M. Of. nr. 116 din 10 februarie 2004); ► art. 36 din Legea nr. 191/2003 privind infracţiunile la regimul transportului naval (M. Of. nr. 332 din 16 mai 2003); ► art. 121 din O.U.G. nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ‑teritoriale (M. Of. nr. 299 din 24 mai 2013); ► art. 3 din Legea nr. 151/2016 privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M. Of. nr. 545 din 20 iulie 2016).

Art. 37. Competenţa tribunalului militar. (1) Tribunalul militar judecă în primă instanţă toate infracţiunile comise de militari până la gradul de colonel inclusiv, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe.
(2) Tribunalul militar soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.
[R.A.: art. 26 şi art. 28 CPP 1968]

[1] Art. 31 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 102 pct. 18 din Legea nr. 255/2013.
[2] Lit. a) de la alin. (1) al art. 36 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. II pct. 3
din O.U.G. nr. 18/2016.
[3] Lit. b) de la alin. (1) al art. 36 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 102 pct. 19
din Legea nr. 255/2013.
[4] Lit. c1) de la alin. (1) al art. 36 a fost introdusă prin art. 102 pct. 20 din Legea nr. 255/2”

Va invitam sa aflati mai multe informatii despre lucrare aici: Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare. Actualizat 31 mai 2022.

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și