Blog Juridic, Evenimente, Stiri diverse

PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA

Like & Share

Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din Bucureşti împreună cu Societatea de Științe Juridice și Administrative anunţă a șasea ediţie a Conferinţei Internaţionale “PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA” care va avea loc în zilele de 25-26 noiembrie 2016 în Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Conferinţa va avea trei secţiuni:
I. Drept public
II. Drept privat
III. Dreptul Uniunii Europene. Drept internațional

banner_conferinta

TEMATICA CONFERINȚEI
Conferinţa este o platformă de dezbateri juridice care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale dreptului afacerilor. În cadrul Conferinţei pot fi susţinute lucrări din toate domeniile ştiinţelor juridice, care vor fi înscrise, în funcţie de conţinutul lor, într-una dintre cele trei secţiuni.
Conferinţa îşi deschide porţile către persoane provenind din diferite ţări, din mediul universitar juridic şi din rândul practicienilor dreptului, încurajând susţinerea atât a lucrărilor de interes internaţional având ca obiect dreptul comparat, dreptul Uniunii Europene, dreptul comerţului internaţional, dreptul public internaţional, cât şi a lucrărilor care să reliefeze particularităţile dreptului naţional.
La Conferință se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care  doresc doar să audieze dezbaterile.

Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară.

 Conferința se va concentra pe o gamă largă de subiecte legate de dreptul afacerilor, printre care enumerăm (enumerarea are rol exemplificativ, nu limitativ):  

 Secțiunea I. Drept public

Tematică orientativă:

 • teoria generală a dreptului (rolul statului în diverse tipuri de economii, norma juridică – instrument de intervenție a statului în economie, sistemele de drept și modul de reglementare a piețelor economice etc.)
 • drept constituțional (reglementări constituționale în mediul de afaceri, drepturi ale actorilor economici garantate constituțional etc.)
 • drept administrativ (acte administrative cu impact asupra mediului de afaceri, contracte administrative, instituții administrative de supraveghere a piețelor economice, reglementări administrative cu impact asupra mediului economic, rolul tehnologiei informației în relația dintre administrația publică și mediul de afaceri, conceptul de e-administrație, rolul statului în dezvoltarea mediului de afaceri, statul și protecția juridică a consumatorului, elemente de dreptul urbanismului etc.)
 • drept financiar (sisteme de impunere fiscală, modificări fiscale impuse de criza economică, sistemele fiscale și mediul de afaceri etc.)
 • drept vamal (regimuri vamale, tariful vamal etc.)
 • drept penal și criminologie (infracțiuni economice, metode ce cercetare a infracțiunilor economice, răspunderea penală a persoanei juridice, teorii criminologice despre infracționalitatea în mediul economic etc.)
 • dreptul internetului (protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe internet, semnătura electronică, comerțul electronic, drepturile utilizatorilor, actele juridice în formă electronică, soluționarea on-line a litigiilor (SOL) în cadrul Uniunii Europene, criminalitatea informatică etc.)
 • dreptul mediului (răspunderea pentru daunele produse mediului prin desfășurarea de activități economice,  sisteme de management de mediu etc.)
 • drept public comparat

Secțiunea II. Drept privat

Tematică orientativă:

 • drept civil (persoana juridică – titular de drepturi și obligații, patrimoniul persoanelor juridice etc.)
 • drept comercial (înființarea, organizarea, funcționarea societăților comerciale, persoana fizică autorizată, insolvența, tipuri de activități comerciale reglementate, fondul de comerț etc.)
 • dreptul contractelor (contractul – instrument de realizare a afacerilor, tipuri de contracte folosite în activitatea comercială internă și internațională etc.),
 • drept bancar (rolul băncilor centrale, reglementarea instituțiilor de credit, operațiuni și contracte bancare, instrumente de plată, tendințe de publicizare a dreptului bancar etc.)
 • dreptul asigurărilor (rolul sistemului de asigurări în mediul de afaceri, reglementări ale Uniunii Europene în domeniul asigurărilor, întreprinderile comerciale de asigurări, contractul de asigurare etc.)
 • dreptul muncii (tipuri de clauze în contractele individuale de muncă, cadrul legal de realizare a relațiilor dintre angajator și angajat etc.)
 • drept profesional (profesiile liberale și mediul de afaceri etc.)
 • dreptul transporturilor (contracte de transport comercial, transportul intermodal de mărfuri etc.)
 • arbitraj comercial și mediere (clauze compromisorii, organizarea și funcționarea curților de arbitraj, jurisprudența curților de arbitraj, rolul mediatorilor în soluționarea litigiilor etc.)
 • dreptul proprietății intelectuale (ocrotirea legală a brevetelor de invenție, drepturilor de autor, mărcilor înregistrate și a secretului industrial etc.)
 • drept funciar și imobiliar (rolul reglementărilor în dezvoltarea sectorului imobiliar, circuitul juridic al terenurilor etc.)
 • dreptul piețelor de capital (instrumentele de protecție a piețelor reglementate și ale investitorilor, operațiuni bursiere etc.)
 • drept privat comparat.

Secțiunea III. Dreptul Uniunii Europene. Drept internațional

Tematică orientativă:

 • mediul legal al întreprinderii în Uniunea Europeană (reglementarea pieței unice, transpunerea directivelor în dreptul național etc.)
 • drept internațional public (influența tratatelor încheiate între state asupra mediului economic, cooperare transfrontalieră etc.)
 • arbitraj comercial internațional (curți de arbitraj, jurisprudența etc.)
 • dreptul transporturilor internaționale (reguli stabilite prin tratate internaționale și impactul acestora asupra mediului de afaceri)
 • drept maritim și fluvial (jurisprudență comentată, proceduri maritime internaționale, drept portuar etc.)
 • dreptul internațional al afacerilor (reglementări internaționale și influența lor aspra mediului economic internațional)

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi site-ul Conferinţei: www.businesslawconference.ro         

LOCUL DE DESFĂȘURARE

Conferinţa se va desfăşura în Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Info: • TAXA DE PARTICIPARE LA CONFERINȚĂ • PROGRAMUL CONFERINȚEI  • SERVICIUL DE TRADUCERI • PUBLICAȚII • TERMENE LIMITĂ —-> descărcaţi pdf aici.

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și