Blog Juridic, Carti juridice, Editoriale, Jurisprudenta, Noutati editoriale, Spete juridice, Stiri juridice

Recenzie Cosmin Flavius Costaș: Codul de procedură fiscală. Comentariu pe articole

Like & Share

In rândurile următoare vă oferim o recenzie din partea dlui Cosmin Flavius Costas cu privire la lucrarea :

codul de procedsura fiscala comentariu pe articole

RECENZIE COSMIN FLAVIUS COSTAȘ

Tanți Anghel

Ed. Hamangiu, București, 2020

 

La începutul lui 2016, alături de o echipă deosebită, coordonam lucrarea Codul de procedură fiscală. Comentariu pe articole, o lucrare ce a văzut lumina tiparului la Editura Solomon. De atunci, am așteptat cu oarecare curiozitate orice lucrare similară, care să recepteze evoluțiile legislative, doctrinare și jurisprudențiale din primii ani de aplicare ai Codului de procedură fiscală elaborat în anul 2015.

În toamna lui 2020, am plăcerea de a saluta, într-o scurtă recenzie, lucrarea doamnei Tanți Anghel, Codul de procedură fiscală. Comentariu pe articole, publicată de Editura Hamangiu.

Dintru început trebuie precizat că exercițiul comentării unui Cod, oricare ar fi el, da capo al fine, nu este un exercițiu facil. Prin urmare, din poziția de coordonator al unei echipe semnificativ mai numeroase, trebuie să o felicit pe doamna Anghel în primul rând pentru efort. Dar, în același timp, sunt dator să observ că această întreprindere nu este una întâmplătoare. Într-o carieră de 39 ani la Ministerul Finanțelor Publice (acolo unde a urcat toate treptele ierarhiei și a ocupat pozițiile de director, director general adjunct sau director general al Direcției Generale Legislație Cod Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale și Contabile), doamna Tanți Anghel a fost specialistul care a coordonat echipele ce au scris atât Codul de procedură fiscală din 2003, cât și Codul de procedură fiscală din 2015. Reținem aici și faptul că, între timp, autoarea a dobândit o experiență și din poziția de consultant fiscal independent, ceea ce conferă comentariilor sale o mai bună orientare practică și o mai bună receptare a evoluțiilor jurisprudențiale.

În unele lucrări pe care le-am citit de-a lungul timpului și care se intitulează pompos drept comentarii ale vreunui Cod sau act normativ, am avut surpriza neplăcută de a citi mai degrabă platitudini și reluări ale textelor legale. Nu este cazul acestei lucrări, analiza pe care o face autoarea fiind de substanță. Am luat ca reper, de exemplu, comentariul aferent unui articol problematic din Codul de procedură fiscală, anume Articolul 6. Exercitarea dreptului de apreciere. Toți cei care deschid lucrarea și accesează această secțiune vor fi surprinși să constate că sunt analizate succesiv și detaliat: dreptul de apreciere în general; opiniile fiscale prealabile – caz special de limitare a dreptului de apreciere; condițiile opozabilității opiniilor prealabile; procedurile ce au ca rezultat opinii fiscale prealabile; opinia fiscală prealabilă emisă în activitatea de asistență contribuabili versus soluția fiscală individuală anticipată; alte aspecte privind aplicarea dispozițiilor legale referitoare la limitarea dreptului de apreciere; propuneri de lege ferenda; dreptul de apreciere și principiul proporționalității; dreptul de apreciere și principiul rezonabilității; dreptul de apreciere în viziunea germană. Iată deci anatomia unui comentariu care impresionează (și) prin structură și explicația unei lucrări de 940 de pagini care trece în revistă limpede, cu liniștea celui care știe și de unde a plecat și unde vrea să ajungă, Codul nostru de procedură fiscală.

Am remarcat faptul că, valorizând experiența din procesul de scriere a Codurilor, doamna Anghel nu se sfiește să vorbească despre aspecte care par mai puțin evidente în conduita fiscului, cum ar fi obligația de obiectivitate a inspectorilor fiscali, în cadrul rolului activ (art. 7 C. proc. fisc.). După cum am spus-o de nenumărate ori, libertatea înseamnă dreptul de a le spune altora ceea ce nu vor să audă, iar o asemenea abordare nu poate fi decât utilă atât pentru administrația fiscală, cât și pentru contribuabilii care pot și trebuie să-și cunoască și să-și valorifice mai bine drepturile.

În plus, am reținut aplecarea, în unele secțiuni ale lucrării, pentru furnizarea de exemple practice – de pildă, la art. 163 C. proc. fisc., în ceea ce privește distribuirea plăților efectuate în conturile unice – care se vor dovedi extrem de utile în cadrul seminariilor cursurilor de Contencios fiscal.

Spre deosebire de multe alte lucrări, Codul de procedură fiscală. Comentariu pe articole al anului 2020 reflectă jurisprudența europeană și jurisprudența națională relevante (inclusiv hotărârile pronunțate de formațiile de recurs în interesul legii și dezlegarea unor chestiuni de drept ale Înaltei Curți de Casație și Justiție), integrându-le logic în comentariile asociate fiecărui articol.

Ne-am fi dorit poate, din perspectiva profesorului de drept fiscal, ca un comentariu al Codului de procedură fiscală să recepteze ceva mai multă doctrină, inclusiv europeană. Dar suntem conștienți de faptul că lucrarea a fost gândită ca un comentariu complet, ca o veritabilă provocare pentru teoreticienii și practicienii dreptului. Așa o și considerăm, invitându-i pe cei interesați să publice inclusiv în paginile revistei Cluj Tax Forum Journal studii care să completeze sau să combată opiniile pe care doamna Tanți Anghel le-a așezat în paginile lucrării sale.

Nu trebuie ignorat faptul că lucrarea are o ținută deosebită, în nota celor cu care ne-a obișnuit Editura Hamangiu. Doctrina și jurisprudența citate, uneori in extenso, sunt marcate vizibil în comentariul asociat fiecărui articol, structurat, astfel încât misiunea cititorului să fie facilă, iar accesul la informație rapid. Un gând pentru redactorul sau redactorii Editurii, cărora li se datorează în bună parte forma remarcabilă a unei lucrări de anvergură.

Recomandăm cu căldură această lucrare celor interesați, apreciind că studiul ei poate fundamenta opinii care să fie expuse în fața instanțelor de judecată sau organelor de soluționare a contestațiilor, în timp ce în plan academic lucrarea nu va putea fi ignorată la niciun curs de procedură fiscală și în niciun curs de procedură fiscală.”

poate fi comandată aici>>>

 

Citeste si: 12 cărți de dreptul afacerilor esențiale în orice bibliotecă

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și