Autori, Blog Juridic, Carti juridice, Editoriale, Jurisprudenta, Spete juridice, Stiri juridice

Recenzie Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Like & Share

In randurile urmatoare va oferim o recenzie importanta a lucrarii „Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Comentariu pe articole”, recenzie oferita de dl COSMIN FLAVIUS COSTAȘ:

 

„Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Comentariu pe articole

Eugenia Marin

Ed. Hamangiu, București, 2020

 

În condițiile în care dreptul nostru duce lipsă de un Cod general de procedură administrativă și de reguli ale oricărui proces de drept public, indiferent că vorbim de contenciosul administrativ propriu-zis, de contenciosul fiscal, de contenciosul vamal, de contenciosul electoral sau de contenciosul urbanismului, Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ este, în mod obiectiv, unul dintre cele mai dezbătute acte normative adoptate în perioada post-decembristă.

Tocmai în acest context salutăm apariția unei lucrări recente: Eugenia Marin, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Comentariu pe articole, Ed. Hamangiu, București, 2020. Iar după lectura atentă a lucrării, ne îngăduim o scurtă recenzie în paginile unei reviste dedicate fiscalității, ca o recunoaștere a importanței pe care acest act normativ o are și pentru procesul fiscal.

Este potrivit, în opinia noastră, să aducem în atenția cititorului faptul că autoarea acestei lucrări nu este, nici pe departe, o prezență efemeră în domeniu. Doamna Eugenia Marin a fost un magistrat de carieră, domnia sa prezidând unul dintre completele Secției de Contencios Administratv și Fiscal ale Înaltei Curți de Casație și Justiție. O minte ageră, un magistrat interesat realmente de problemele juridice puse în discuție, o persoană cu o vastă experiență în acest domeniu. Chiar dacă doamna Marin s-a pensionat, domnia sa este prezentă în mod constant la conferințele de contencios administrativ și fiscal, sporind calitatea oricărei dezbateri. Din această schiță de portret sunt vizibile, credem noi, calitățile care recomandă mai întâi autorul lucrării Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Comentariu pe articole, apărută în anul 2020 la Editura Hamangiu.

Lucrarea urmează structura oricărui comentariu de act normativ, respectiv un comentariu atașat fiecărui articol al legii. Observațiile doamnei Marin, pentru fiecare articol în parte, au calitatea de a îmbina cheia în care magistratul a interpretat, teoretic și practic, dispozițiile legii (cu trimitere inclusiv la minutele întâlnirilor pentru unificarea practicii secțiilor de contencios administrativ și fiscal ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel), cu o bună parte a contribuțiilor doctrinare relevante asupra aceleiași teme. Jurisprudența națională relevantă este integrată fluent în discurs, instituțiile sunt prezentate inclusiv dintr-o perspectivă istorică (așa cum este cazul, de exemplu, atunci când se vorbește despre excepția de nelegalitate), iar notele de subsol consistente oferă cititorului informații despre sursele documentării și provocări pentru ceea ce în lucrările franceze se identifică sub titlul pour aller plus loin. O invitație deschisă la o dezvoltare a subiectului, inclusiv în replică la ceea ce autoarea a considerat a fi comentariile necesare și utile ale fiecărui articol din Legea nr. 554/2004. Iar, în plus, deloc de neglijat, spre deosebire de alte lucrări, această ediție a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Comentariu pe articole are meritul de a integra în discurs dispozițiile relevante din Codul administrativ (un act intrat în vigoare mai recent în ordinea noastră juridică, dar cu certe influențe inclusiv asupra contenciosului administrativ român).

În ton cu vremurile pe care le trăim, lucrarea acordă atenția cuvenită modificărilor legislative recente din domeniul stării de asediu, stării de urgență și stării de alertă, în comentariul aferent art. 5 din Legea nr. 554/2004. În fapt, inclusiv prin prisma jurisprudenței de dată recentă integrată în discurs, discuția asupra acestui subiect, care suscită și va suscita în continuare, pe toată durata restrângerii unor drepturi și libertăți fundamentale justificate de existența unei pandemii, este o lectură sine qua non pentru orice avocat pledant.

De interes pentru contenciosul fiscal român este opinia exprimată în comentariul aferent art. 8 din Legea nr. 554/2004. Astfel, în doctrina de specialitate există deja o controversă pe marginea posibilității instituite de art. 8 din lege – în forma modificată prin Legea nr. 212/2018 – aceea de a expune în fața instanței de contencios administrativ și fiscal și alte argumente decât cele exhibate în cuprinsul plângerii prealabile. Într-o voce de autoritate provenită tot din interiorul Înaltei Curți de Casație și Justiție (aparținând doamnei Gabriela Bogasiu), interpretarea este strictă, dogmatică: nu se mai poate aduce niciodată în atenția instanței de contencios fiscal ceea ce nu s-a scris și spus în contestația fiscală configurată în termenul și în condițiile Codului de procedură fiscală. În schimb, doctrina mai recentă (Livia Maria Moldovan, Cosmin Flavius Costaș: Lipsa formulării contestației ca excepție relativă în contenciosul fiscal și posibilitatea invocării unor motive noi în fața instanței, raportat la cele susținute prin contestație – se aplică în materie fiscală art. 8 alin. (1) teza finală din Legea nr. 554/2004, introdusă prin Legea nr. 212/2018?, articol publicat în Cluj Tax Forum Journal nr. 4/2019) se exprimă clar în sensul că o completare a motivelor contestației fiscale în fața instanței de contencios fiscal este perfect admisibilă. În comentariul său recent, doamna Eugenia Marin susține cel de-al doilea punct de vedere și argumentează, in extenso, în sensul că motivele suplimentare pot fi invocate, întotdeauna, în fața oricărei instanțe de contencios administrativ și deci inclusiv în contenciosul fiscal.

Summa summarum, lucrarea Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Comentariu pe articole, apărută în anul 2020 la Editura Hamangiu sub semnătura doamnei Eugenia Marin, reprezintă un excelent comentariu al unui act normativ de maximă importanță. În multe cazuri, mai ales doctrina reproșează magistraților faptul că vorbesc puțin despre jurisprudența pe care o creează și astfel fac mult mai greu de deslușit resorturile care antrenează configurarea sau modificarea acestei jurisprudențe. Acesta este motivul pentru care opinia unui fost magistrat al Secției de contencios administrativ și fiscal din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție trebuie lecturată cu atenție și poate constitui un suport pentru o argumentație coerentă și completă în litigiile de contencios administrativ (și evident, fiscal).”

 

Puteti comanda lucrarea „Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Comentariu pe articole” AICI>>>

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și