Autori, Blog Juridic, Editoriale, Recenzii, Stiri juridice

Scrierea unor reguli ale proceselor fiscale – un subiect pentru care nu există interes? | Cosmin Flavius Costaș

Like & Share
Editorial extras din Cluj Tax Forum Journal nr. 3/2019, disponibil în curând pe Hamangiu. Mai multe detalii despre abonamentul pentru Cluj Tax Forum Journal, aici.

Sub impresia puternică a conferințelor dedicate fiscalității din luna mai a acestui an, printre subiectele de interes pe care le dezbate și nr. 3/2019 al Cluj Tax Forum Journal-ului, îmi stăruie în minte o întrebare pe care o pun adeseori și studenților mei: cum ar fi dacă am scrie, în România, reguli pentru desfășurarea proceselor fiscale?

Întrebarea este, cred eu, legitimă. În prezent, litigiile fiscale sunt probabil cele mai numeroase litigii din România, cu o pondere semnificativă în totalul litigiilor la nivelul Curților de Apel sau a Secției de Contencios Administrativ și Fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție. O statistică mai veche, din 2017, consemna o creștere cantitativă a litigiilor de acest tip, pe o perioadă de un deceniu (2007 – 2017), cu 1.500 %. Apoi, litigiile de contencios fiscal sunt de departe și litigiile cele mai complexe, în special atunci când vorbim de prețuri de transfer sau de probleme dificile din domeniul taxei pe valoare adăugată. Multitudinea și complexitatea litigiilor implică, subsecvent, și o creștere a problemelor juridice puse în discuție. Cu alte cuvinte, mai multe procese fiscale, mai multe probleme de drept, mai mult teren pentru pledoariile avocaților, mai mult efort din partea magistraților chemați să se pronunțe în aceste cauze.

Totuși, la nivelul anului 2019, nu există nicio regulă proprie proceselor fiscale. Codul de procedură fiscală este, în esență, un manual de acțiune administrativă ce detaliază mai cu seamă drepturile fiscului și obligațiile contribuabililor și tratează, uneori ironic, drepturile contribuabililor. Acest cod se completează, datorită partajării jurisdicției, cu Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în timp ce o trimitere lacunară și insuficient studiată din perspectiva efectelor recomandă completarea Codului de procedură fiscală cu prevederile Codului de procedură civilă (dreptul comun). Separat, infracțiunile de natură fiscală sunt cuprinse în Legea nr. 241/2005, iar infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene în Legea nr. 78/2000, judecarea acestor infracțiuni făcându-se potrivit prevederilor Codului penal și Codului de procedură penală. Un veritabil mozaic juridic de reguli, provenind din arii diferite ale dreptului, principial incompatibile, fără vreo adaptare la specificul materiei.

În condițiile date, tăcerea doctrinei cu privire la necesitatea construirii unor reguli proprii procesului fiscal e asurzitoare, iar dezinteresul legiuitorului vădit. Nu am putut identifica, nici măcar la nivel de discuție principială, vreo propunere de scriere a unor reguli proprii proceselor fiscale și, în consecință, nicio reacție cu privire la această temă.

Pentru o simplă comparație, în limitele specifice ale unui editorial, Codul de procedură fiscală francez (Livre des procédures fiscales), în varianta consolidată la 1 septembrie 2019, cuprinde în Partea I, Titlul III, dispoziții referitoare la Contenciosul impunerii (Le contentieux de l’impôt). Aceste reguli se referă la Contenciosul stabilirii impozitelor, taxelor și contribuțiilor (Capitolul I), Procedurile penale asociate unor infracțiuni de natură fiscală (Capitolul II), Tranzacțiile fiscale (Capitolul III) și Reglementarea diferendelor fiscale în cadrul Uniunii Europene (Capitolul IV). Separat, același Cod abordează, de pildă, Contenciosul recuperării impozitelor, taxelor și contribuțiilor (Titlul IV, Capitolul III).

Utilizând acest simplu reper, conchidem în sensul că o rescriere a întregii proceduri fiscale române (doar cosmetizate în anul 2015) trebuie dublată de o scriere a regulilor procesului fiscal român (cu luarea în considerare a tuturor imperativelor ce decurg din dreptul Uniunii Europene). Ar fi soluția civilizată care să ofere contribuabilului garanția că drepturile sale nu sunt simple figuri de stil subsumate obligațiilor sale fiscale, iar avocaților și magistraților liniștea care să le permită să se concentreze asupra problemelor de fond, suficient de complexe. Interesul pentru scrierea unor asemenea reguli trebuie însă stimulat, motiv pentru care Cluj Tax Forum Journal își propune să pună în discuție, în paginile revistei, această problemă.

Cosmin Flavius Costaș

nr. 3_2019

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și