Stiri diverse

Selectie experti – Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala

Like & Share

Procedura de selecte pentru 10 experti in domeniile: Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala, in cadrul proiectului Asistenta pentru consolidarea capacitatii sistemului judiciar din Romania de a face fata noilor provocari legislative si institutionale, proiect finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

In calitate de Promotor de Proiect, Consiliul Superior al Magistraturii anunta initierea procedurii de selectie a zece experti in vederea participarii la 3 conferinte in domeniile Noului Cod Penal si Noului Cod de Procedura Penala, cu durata de 2 zile, pentru aproximativ 75 de judecatori si procurori fiecare.

Potentialii candidati trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime de calificare:

Calificari si competente minime:

Diploma universitara (sau echivalent) in drept;

Experienta profesionala minima:

  1. Experienta profesionala de minimum 10 ani in domeniul dreptului penal sau al celui procesual penal roman (pentru fiecare an de experienta profesionala acumulata peste minimul solicitat va fi acordat un punctaj suplimentar pentru fiecare an de experienta, pana la maximum 5 puncte).
  2. Experienta ca formator sau cadru didactic universitar de minimum 7 ani, dovedita prin cursuri sau seminarii de formare profesionala sustinute in domeniul de referinta (pentru fiecare an de experienta in plus ca formator sau cadru didactic universitar va fi acordat un punctaj suplimentar pana la maximum 5 puncte).

 Participarea in cel putin o comisie de elaborare sau analiza a noilor coduri penal si de procedura penala, publicarea de lucrari de specialitate in domeniul de referinta vor fi punctate suplimentar (maxim 3 puncte).

Persoanele interesate pot transmite dosarul de inscriere pana cel tarziu la data de 7 august 2015, ora 16.00, cuprinzand documentele prevazute in caietul de sarcini (a se vedea punctul 6 „Aspecte procedurale”) la adresa de e-mail: dnica@csm1909.ro, in atentia d-nei Daniela ION, consilier pentru afaceri europene, Directia Afaceri Europene, Relatii Internationale si Programe (telefon: 021.319.81.89; fax: 021.311.69.44).

Departajarea expertilor se va face pe baza unui sistem de puncte care vor fi acordate conform descrierii prezentate si tinand cont de documentele doveditoare depuse de acestia.

In vederea demonstrarii conformitatii cu cerintele solicitate, ofertantii vor prezenta:

  • Scrisoare de intentie care va include si oferta financiara privind onorariul solicitat/zi conferinta;
  • Copie a diplomei de studii superioare;
  • Copie a cartii de identitate;
  • Curriculum vitae (format Europass, semnat, format pdf);
  • Alte documente justificative, dupa caz: certificari, adeverinte, referinte/ scrisori de recomandare, carti de munca, orice alte documente care pot sustine afirmatiile ofertantului in sensul indeplinirii criteriilor de selectie;

Comisia de evaluare isi rezerva dreptul de a solicita, pe parcursul evaluarii candidatilor, si alte documente care atesta indeplinirea cerintelor referitoare la experienta profesionala.

In caz de egalitate intre candidati, vor fi alesi aceia care prezinta cea mai avantajoasa oferta financiara. Astfel, in scrisoarea de intentie candidatii vor preciza oferta financiara in privinta onorariului pe zi necesar indeplinirii activitatilor in proiect. Oferta financiara in privinta onorariului pe zi va avea o pondere de 20% in evaluarea candidaturilor.

Conferintele vor avea loc dupa cum urmeaza:
1.    17-18 septembrie 2015;
2.    22-23 octombrie 2015;
3.    11-12 februarie 2016.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa va adresati doamnei Daniela ION, consilier pentru afaceri europene, Directia Afaceri Europene, Relatii Internationale si Programe (e-mail: dnica@csm1909.ro; telefon: 021.319.81.89; fax: 021.311.69.44).

Vezi comunicarea integrala pe www.inm-lex.ro

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și