Articole juridice, Blog Juridic, Carti juridice, Editoriale, Jurisprudenta, Noutati editoriale, Spete juridice, Stiri diverse, Stiri juridice

Solutii CJUE: Subiecte importante pentru specialistii in achizitii publice

Like & Share

Iata inca un extras din cartea special adredata profesionistilor din domeniul achizitiilor publice. Lucrarea este scrisa de autorul Dumitru-Daniel Serban si ofera o viziune extrem de cuprinzatoare cu privire la unul dintre cele mai importante subiecte pentru specialistii in achizitii publice.

Va oferim in randurile urmatoare o speta de interes din domeniul achizitiilor publice.

– Ofertantul exclus definitiv nu are calitatea procesuala activa pentru a contesta decizia de atribuire a contractului. Daca excluderea nu este definitiva, el poate contesta decizia
– Autoritatea nu are obligatia de a le comunica ofertantilor exclusi definitiv decizia de atribuire a contractului
– Dreptul Uniunii nu impune ca hotararile instantei supreme din ordinea administrativa a unui stat membru sa poata fi atacate – pe considerentul ca ele incalca respectivul drept – la instanta suprema din ordinea judiciara a acelui stat

Hotararea din 21 decembrie 2021, Randstad Italia, C-497/20, EU:C:2021:1037

72. in ceea ce priveste ofertantii care au fost exclusi din procedura de atribuire a contractului de achizitii, articolul 2a din Directiva 89/665 precizeaza ca acestia nu mai sunt considerati interesati si nu trebuie, asadar, sa primeasca notificarea deciziei de atribuire in cazul in care excluderea lor a devenit definitiva. in schimb, in cazul in care acesti ofertanti nu au fost inca exclusi definitiv, decizia de atribuire, insotita de un rezumat al motivelor pertinente si de o declaratie privind termenul suspensiv aplicabil incheierii contractului care urmeaza acestei decizii, trebuie sa le fie comunicata. Din coroborarea alineatelor (1) si (2) ale acestui articol reiese ca respectarea acestor conditii minime urmareste sa le permita introducerea unei cai de atac eficace impotriva deciziei mentionate.
73. Potrivit articolului 2a alineatul (2) din Directiva 89/665, excluderea unui ofertant este definitiva in cazul in care aceasta i-a fost notificata si a fost „considerata legala” de catre un „organism independent responsabil de solutionarea cailor de atac” sau nu mai poate face obiectul unei cai de atac. […] pentru a stabili daca excluderea unui ofertant a ramas definitiva, termenii „organism independent responsabil de solutionarea cailor de atac”, in sensul acestui articol 2a, trebuie sa fie interpretati in sensul ca vizeaza o instanta independenta si impartiala, constituita in prealabil prin lege, in sensul articolului 47 din carta.
74. Caracterul nedefinitiv inca al deciziei de excludere determina astfel, pentru acesti ofertanti, calitatea procesuala activa pentru a contesta decizia de atribuire, aceasta calitate neputand fi slabita de alte elemente, nepertinente, precum clasarea ofertei ofertantului exclus sau numarul de participanti la procedura de atribuire a contractului de achizitii (a se vedea in acest sens in special Hotararea din 11 mai 2017, Archus si Gama, C-131/16, EU:C:2017:358, punctele 57 si 58, precum si Hotararea din 5 septembrie 2019, Lombardi, C-333/18, EU:C:2019:675, punctele 29-32).
[…]
76. […] din dosarul de care dispune Curtea reiese ca, atat la momentul la care Randstad si-a introdus actiunea in fata [Tribunalului Administrativ Regional din Valle d’Aosta], cat si la momentul la care acesta s-a pronuntat, decizia comisiei de atribuire de a o exclude din procedura nu fusese inca considerata legala de [Tribunalul Administrativ Regional din Valle d’Aosta] sau de vreun alt organism independent responsabil de solutionarea cailor de atac.
77. Rezulta astfel ca reformarea hotararii [Tribunalului Administrativ Regional din Valle d’Aosta] efectuata de [Consiliul de Stat], prin care s-a declarat inadmisibil capatul din actiunea formulata de Randstad prin care aceasta contesta atribuirea contractului in favoarea grupului Synergie-Umana, este incompatibila cu dreptul la o cale de atac efectiva garantat de articolul 1 alineatele (1) si (3) din Directiva 89/665, citit in lumina articolului 2a alineatul (2) din aceasta. in consecinta, hotararea Consiliului de Stat nu este conforma nici cu articolul 47 primul paragraf din carta.
78. Cu toate acestea, intr-o situatie precum cea in discutie in litigiul principal, in care, sub rezerva verificarii de catre instanta de trimitere, dreptul procedural national permite, in sine, persoanelor interesate sa introduca o cale de atac in fata unei instante judecatoresti independente si impartiale si sa invoce in fata acesteia, in mod efectiv, o incalcare a dreptului Uniunii, precum si a dispozitiilor de drept national care il transpun in ordinea juridica interna, dar in care instanta suprema din ordinea administrativa a statului membru in cauza, care se pronunta in ultim grad de jurisdictie, subordoneaza in mod necorespunzator admisibilitatea acestei cai de atac de indeplinirea unor conditii care au ca efect privarea acestor persoane interesate de dreptul lor la o cale de atac efectiva, dreptul Uniunii nu impune ca acest stat sa prevada, in vederea remedierii incalcarii acestui drept la o cale de atac efectiva, posibilitatea de a se sesiza instanta suprema din ordinea judiciara cu un recurs impotriva unor astfel de decizii de inadmisibilitate care emana de la instanta administrativa suprema, atunci cand o asemenea cale de atac nu este prevazuta de dreptul sau national.
[…]
81. Avand in vedere ansamblul consideratiilor care preceda, trebuie sa se raspunda […] ca articolul 4 alineatul (3) si articolul 19 alineatul (1) TUE, precum si articolul 1 alineatele (1) si (3) din Directiva 89/665, citit in lumina articolului 47 din carta, trebuie interpretate in sensul ca nu se opun unei dispozitii a dreptului intern al unui stat membru care, potrivit jurisprudentei nationale, are efectul ca justitiabilii, precum ofertantii care au participat la o procedura de atribuire a unui contract de achizitii publice, sa nu poata contesta conformitatea cu dreptul Uniunii a unei hotarari a instantei supreme din ordinea administrativa a acestui stat membru in cadrul unui recurs in fata instantei supreme din ordinea judiciara a statului membru mentionat*.

*N.a. A se vedea si Concluziile avocatului general Gerard William Hogan prezentate la 9 septembrie 2021 in respectiva cauza, EU:C:2021:725.

Cartea “Achizitiile publice. Curtea de Justitie a Comunităților/Uniunii Europene. O radiografie sinoptica a intregii jurisprudente in domeniu” poate fi comandata pe site-ul Editurii Hamangiu. 

Cititi si: Top carti juridice pentru profesionistii din domeniul dreptului in 2022

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și