Articole juridice, Blog Juridic, Carti juridice, Noutati editoriale, Spete juridice, Stiri juridice

Suspendarea efectelor actului atacat

Like & Share

Blogul juridic Hamangiu reprezinta o oaza de claritate si lumina pentru studenti si deopotriva pentru practicieni ai Dreptului. Oferim mici pilule de informatii juridice extrase din cele mai noi carti de drept publicate la Editura Hamangiu. Sunt carti juridice pe care stim ca le puteti utiliza cu brio in activitatea dvs. profesionala sau in demersurile educationale, academice si chiar si stiintifice sau de cercetare.

Nu in ultimul rand, Blogul juridic Hamangiu se adreseaza celor care doresc sa se convinga in mod cert cu privire la calitatea informatiilor care se vor regasi intotdeauna in portofoliul lucrarilor Editurii noastre. Colaboram cu autori cu prestigiu si renume, cadre didactice si profesionisti cu experienta in domeniul lor de autoritate.

Contenciosul financiar si fiscal. Note de curs - Ioana Maria Costea

Va oferim in randurile urmatoare un scurt extras din lucrarea „Contenciosul financiar si fiscal. Note de curs”, lucrare scrisa de dna conferentiar universitar doctor in Drept Ioana Maria Costea:

Suspendarea efectelor actului atacat

Introducerea plângerii prealabile ori a contestației prealabile nu suspendă efectele actului atacat. La scadență, titlul de creanță devine titlu executoriu. Materia este compatibilă cu suspendarea judiciară a efectelor actului atacat: decizie ori titlu de creanță. Apreciem că, în ipoteza acțiunilor în obligație de a face, nu sunt admisibile acțiunile în suspendarea efectelor deciziei de refuz al rambursării.

Suspendarea judiciară poate fi solicitată în temeiul art. 14 ori al art. 15 din Legea nr. 554/2004, în funcție de etapa procedurii. În perioada soluționării contestației prealabile, este admisibilă o acțiune distinctă în temeiul art. 14, soluționată printr-o hotărâre care dispune suspendarea până la soluționarea pe fond a cauzei. În perioada soluționării fondului, este admisibilă o acțiune în temeiul art. 15, distinctă sau secundară acțiunii principale, printr-o hotărâre care dispune suspendarea până la soluționarea recursului în cauză. Cele două suspendări sunt compatibile a se succeda în timp.

Suspendarea se dispune motivat: „În cazuri bine justificate și pentru prevenirea unei pagube iminente[1], după sesizarea, în condițiile art. 7, a autorității publice care a emis actul sau a autorității ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral (…)”.

Suspendarea se dispune sub condiția plății unei cauțiuni. Conform art. 50 din O.U.G. nr. 66/2011, cauțiunea este stabilită de instanță într-un cuantum de până la 20% din valoarea creanței. Admiterea cererii de suspendare are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării.

Suspendarea încetează la 60 de zile de la soluționarea procedurii prealabile, dacă nu a fost atacată decizia în instanță, sau la soluționarea fondului ori definitivă a cauzei, după caz.

Trib. Botoșani, s. cont. adm. și fisc., sent. nr. 529 din 17 decembrie 2021[1]: „În lumina dispozițiilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, se consideră că sunt îndeplinite cumulativ cele 3 condiții: sesizarea autorității care emis actul, existenta unui caz bine justificat și iminența producerii unei pagube. În speță, îndeplinirea condiției cazului bine justificat rezultă din înseși motivele de netemeinicie invocate pe calea contestației prealabile înregistrate la autoritatea emitentă și în cererea de chemare în judecată, autoritatea însăși având anterior o altă interpretare asupra eligibilității cheltuielilor avansate de subscrisa pentru derularea proiectului.

În speță apare evident că se impune o analiză pe fond a modalității de interpretare a prevederilor legale invocate și de această interpretare depinde aprecierea legalității actului administrativ atacat, însă argumentele juridice prezentate sunt în mod obiectiv apte a crea o îndoială în ceea ce privește actul contestat. În fine, este îndeplinită și cea de-a treia condiție legală, actul în cauză fiind executoriu și putând sta la baza unor măsuri de executare silită îndreptate împotriva societății, cu consecințe devastatoare în acest moment”.

Întâmpinarea este obligatorie și se depune la dosarul cauzei cu cel puțin 3 zile înainte de termenul de judecată. Hotărârea prin care se pronunță suspendarea este executorie de drept. Aceasta poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, iar recursul nu este suspensiv de executare.”

Cartea „Contenciosul financiar si fiscal. Note de curs” poate fi comandata pe site-ul Editurii Hamangiu. 

Like & Share

S-ar putea să te intereseze și