Unele observaţii privind aplicarea legii penale mai favorabile. Cât de „globală” trebuie să fie aplicarea globală a legii penale mai favorabile?

Lect. univ. dr. Daniel ATASIEI Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Lector la Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor Iaşi Articol extras din lucrarea Avocatura în România – 150 de ani în linia întâi a luptei pentru Drept I. Intrarea în …