Blog Hamangiu

Editura Hamangiu – Partenerul tau de drept

Tag: codul fiscal

Modificări fiscale în 2020

Ordonanța Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare publicată în M. Of. nr. 72 din 31 ianuarie 2020

CF_CPF-homepage

Art. I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 13 alineatul (1), după litera e) se introduc două noi litere, literele f) și g), cu următorul cuprins:
„f) persoanele juridice străine rezidente într-un stat terț care desfășoară activitate în România prin intermediul unuia sau mai multor elemente tratate drept sedii permanente, în ceea ce privește situațiile ce implică existența unor tratamente neuniforme ale elementelor hibride sau tratamente neuniforme ale rezidenței fiscale, astfel cum acestea sunt reglementate în cadrul cap. III ind. 1;
g) entitatea transparentă fiscal, în ceea ce privește situațiile ce implică existența unor tratamente neuniforme ale elementelor hibride inversate, astfel cum acestea sunt reglementate la art. 40 ind. 7.”

2. La articolul 13 alineatul (2), litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:
„j) entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică ce nu se află în cazul prevăzut la alin. (1) lit. g);”.

Read More

Please follow and like us:

A aparut Codul fiscal si Normele metodologice – actualizat 1 iunie 2015

Codul fiscal si Normele metodologice, actualizat dupa intrarea in vigoare a prevederilor O.U.G. nr. 6/2015 si cele ale H.G. nr. 367/2015 privind reducerea taxei pe valoarea adaugata pentru alimente, bauturi nealcoolice, a altor bunuri expres mentionate, precum si pentru serviciile de restaurant si de catering a aparut la Editura Hamangiu.

In cuprinsul cartii gasiti detaliate codurile corespunzatoare bunurilor pentru care se va aplica cota redusa de TVA de 9% (alimente, inclusiv bauturi, exceptand bauturile alcoolice, destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele;

  • noile reguli privind impozitarea veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare;
  • regulile pentru acordarea scutirii de la plata impozitului pe venituri realizate de persoanele cu handicap grav sau accentuat din salarii, pensii, activitati agricole, silvicultura, piscicultura si din activitati independente;
  • stabilirea bazei de calcul pentru calcularea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anumite categorii de contribuabili
  • obligatia depunerii unei declaratii privind venitul realizat din participarea la jocuri de noroc la distanta (on-line), slot-machine, lozuri si festivaluri de poker.

Extrasul si cuprinsul lucrarii pot fi accesate pe hamangiu.ro, la sectiunea Cuprins si extras

Please follow and like us:

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Share prietenilor