Extras II din Competența în materie civilă potrivit Regulamentului Bruxelles I bis (nr. 1215/2012)

Capitolul al VIII-lea. Convenţiile cu privire la competenţă | Extras din Competenţa în materie civilă potrivit Regulamentului Bruxelles I bis (nr. 1215/2012) | Gheorghe-Liviu Zidaru Secţiunea a 4-a. Condiţiile de fond §1. Corelaţia cu condiţiile de fond ale actului juridic Articolul 25 din Regulament reglementează – cel puţin …