Aritmetica în dreptul succesoral. Observaţii referitoare la aplicarea art. 1090 C.civ. [1] | Prof. univ. dr. Gabriel BOROI

Studiu introductiv de Prof. univ. dr. Gabriel BOROI [2] Studiul se regăsește în varianta completă în Codul civil şi Legea de punere în aplicare. Ediţie actualizată la 14 iunie 2019. 1. Consideraţii introductive În acest studiu ne propunem să abordăm unele aspecte (mai puţin sau chiar …