Contestaţie la executare. Analiza valabilităţii contractului de fideiusiune materializat într‑o anexă a contractului de credit

Extras din volumul Executarea silită în Codul de procedură civilă. Practică judiciară adnotată. Autor: Ruxandra Sîrghi 27. Încuviinţarea executării silite în privinţa creanţei reprezentate de penalităţi de întârziere, în cazul în care facturile emise în temeiul unor contracte pentru furnizare de utilităţi publice sunt titluri …

Poprirea | Executarea silită în Codul de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția a 2-a

Extras din volumul Autori: Mădălina Dinu, Roxana Stanciu TITLUL II. Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului (art. 727 – 887) Capitolul I. Urmărirea mobiliară (art. 727‑812). Secţiunea a 3‑a. Poprirea Art. 781. Obiectul popririi. (1) Sunt supuse urmăririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de …

Conferința Națională de Executare Silită: Aspecte problematice în practica executării silite

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Cluj, Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Oradea în parteneriat cu Editura Hamangiu organizează Conferința Națională de Executare Silită – „Aspecte problematice în practica executării silite”. Când? Vineri, …

Titlul executoriu | Executarea silita in Codul de procedura civila

Capitolul II. Titlul executoriu extras din lucrarea Comentariu pe articole | Mădălina Dinu, Roxana Stanciu Art. 632. Temeiul executării silite. (1) Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu. (2) Constituie titluri executorii hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, …

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1 din 3 februarie 2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 4 februarie 2016 Având în vedere că, prin Decizia nr. 895/2015, Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 666 din noul Cod de procedură civilă, care privesc, în esenţă, încuviinţarea executării silite de către …