Blog Hamangiu

Editura Hamangiu – Partenerul tau de drept

Tag: hamangiu.ro

Secţiunea a 2‑a. Cererea de chemare în judecată

Art. 194. Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată va cuprinde:
a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoane juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale reclamantului, precum şi ale pârâtului, dacă părţile posedă ori li s­-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II­a sunt aplicabile. Dacă reclamantul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;

 

Read More

Please follow and like us:

Neimpozitarea pensiilor mai mici de 2000 lei şi eliminarea CASS pentru pensionari: modificări 2017 ale Codului fiscal şi ale Legii nr. 95/2006

Forma trimisă spre promulgare | preluată de pe www.cdep.ro

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Read More

Please follow and like us:

NCPC – Art. 101. Valoarea cererii în cazuri speciale

Andreia Constanda – Determinarea competenţei după valoarea obiectului cererii. Cazuri speciale
Extras din Noul Cod de procedură civilă – comentariu pe articole, ed. a II-a,  Noutăţi editoriale | www.hamangiu.ro

NCPC – Art. 101. Valoarea cererii în cazuri speciale. (1) În cererile privitoare la executarea unui contract ori a unui alt act juridic, pentru stabilirea competenţei instanţei se va ţine seama de valoarea obiectului acestuia sau, după caz, de aceea a părţii din obiectul dedus judecăţii.

(2) Aceeaşi valoare va fi avută în vedere şi în cererile privind constatarea nulităţii absolute, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea actului juridic, chiar dacă nu se solicită şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, precum şi în cererile privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept.

(3) În cererile de aceeaşi natură, privitoare la contracte de locaţiune ori de leasing, precum şi în acelea privitoare la predarea sau restituirea bunului închiriat ori arendat, valoarea cererii se socoteşte după chiria sau arenda anuală.

Read More

Please follow and like us:

Modificarea Codului de procedură civilă prin O.U.G. nr. 1/2016, adoptată ca urmare a Deciziei nr. 895/2015 a Curţii Constituţionale (III)

Asist. univ. dr. Nicolae-Horia ŢIŢ
Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Executarea silitaNota redacției: O analiză detaliată a implicațiilor generate în procedura executării silite ca urmare a modificărilor aduse prin Decizia Curții Constituționale nr. 895/2015 și prin O.U.G. nr. 1/2016 se regăsește în lucrarea Executarea silită. Partea generalăNicolae-Horia ȚIȚ, Ed. Hamangiu, 2016

 

Partea a III-a – Titlurile executorii. Executarea silită prin poprire. Executarea ipotecii mobiliare

 (Partea I – Înregistrarea cererii de executare - poate fi accesată aici.)
 (Partea a II-a – Încuviințare executării silite - poate fi accesată aici.)

O.U.G. nr. 1/2016 aduce câteva modificări legislative în materia titlurilor executorii, ca efect al revenirii la soluţia legislativă a încuviinţării executării silite de către instanţa de executare. Astfel, procedura învestirii cu formulă executorie nu mai este reglementată ca o formalitate premergătoare formulării cererii de executare, ci este înglobată în procedura încuviinţării executării silite, formula executorie urmând a fi înscrisă în partea finală a încheierii de încuviinţare, şi nu în cuprinsul unei încheieri separate sau al titlului executoriu. Se revine, sub acest aspect, la soluţia legislativă consacrată în varianta Codului de procedură civilă anterioară modificării prin Legea nr. 138/2014.

Prin urmare, art. 641 CPC, care reglementa învestirea cu formulă executorie, capătă o nouă redactare, potrivit art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 1/2016:

„Art. 641. Înscrisurile sub semnătură privată. Înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii numai în cazurile şi condiţiile anume prevăzute de lege. Orice clauză sau convenţie contrară este nulă şi considerată astfel nescrisă. Dispoziţiile art. 664 şi următoarele sunt aplicabile.”

Read More

Please follow and like us:

Lucrari de mentenanta

Stimati clienti,

Luni, 21 decembrie, incepand cu ora 16:30, libraria online www.hamangiu.ro intra in lucrari de mentenanta pentru cateva ore.      In acest interval nu vor putea fi efectuate comenzi online.

Ne cerem scuze pentru eventuale neplaceri cauzate de acest eveniment si ne revedem marti, 22 decembrie, cu un nou design si reduceri surpriza de sarbatori.

Pentru informatii diverse, va stam la dispozitie pe:
E-mail: distributie@hamangiu.ro
Tel. 021.336.01.25;
Mob. 0746.210.013.

 

Please follow and like us:

Fise de drept penal pentru admiterea in magistratura si avocatura

Fise de drept penal pentru admiterea in magistratura si avocatura se diferentiaza de alte lucrari de profil prin schemele de comparatii interinstitutionale, esentiale pentru a intelege diferentele dintre institutii similare si pentru a evita eventuale confuzii si prin tratarea aplicativa a tuturor institutiilor, cu accent pe acele aspecte care se regasesc adesea in intrebarile de la concursurile de admitere la INM si Barou.

Read More

Please follow and like us:

Fise de procedura civila pentru admiterea in magistratura si avocatura

Fise de procedura civila pentru admiterea in magistratura si avocatura.Editia a 3-a, revizuita si completata in conformitate cu republicarea Codului de procedura civila in M. Of. nr. 247 din 10 aprilie 2015 si cu jurisprudenta la zi a Curtii Constitutionale si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Read More

Please follow and like us:

Teste grila pentru concursuri si examene

Teste grila pentru concursuri si examene de licenta, admitere in magistratura, promovare in functii de executie, admitere si definitivat in avocatura.

Read More

Please follow and like us:

Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Preda ş.a. c. României. Da capo al fine?

Judecător dr. Beatrice Ramaşcanu, Formator la Institutul Naţional al Magistraturii

Articol extras din lucrarea Avocatura în România – 150 de ani în linia întâi a luptei pentru Drept

  1. Un peu d’histoire

avocaturaAnalizând retroactiv hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate împotriva României, se constată faptul că, poate nu întâmplător, primele hotărâri au vizat protecţia dreptului de proprietate, alături de nesocotirea dreptului la un proces echitabil sub aspectul dreptului de acces la instanţă, respectiv a securităţii raporturilor juridice. De la cauzele Vasilescu c. României din 22 mai 1998, respectiv Brumărescu c. României din 28 octombrie 1999, până la finalul anului 2014, din cele 1.113 hotărâri pronun­ţate de instanţa europeană împotriva României, aproape jumătate (un număr de 457 de hotărâri[1]) au avut ca obiect protecţia dreptului de propri­etate. O majoritate covârşitoare a acestor cauze a privit procesul greoi şi ineficient de restituire a imobilelor confiscate în mod abuziv sau de acordare a unor măsuri reparatorii în echivalent, în contextul specific al legilor reparatorii adoptate începând cu anul 1991.

În plus, proprietatea a reprezentat domeniul în care Curtea europeană a făcut pentru prima oară aplicarea împotriva României a prevederilor art. 46 din Convenţie[2], având în vedere caracterul structural al problemelor recurente cauzate de disfuncţionalităţile mecanismului de despăgubire sau de restituire, care au condus la o stare generală de incertitudine legis­lativă, administrativă sau jurisdicţională.

Contenciosul românesc în domeniul imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă poate fi grupat în următoarele mari categorii: cauzele tip „Brumărescu”, tipologia „Radovici şi Stănescu”, hotărârile „Străin ş.a/ Păduraru”, iar în materia fondului funciar cauzele „Sabin Popescu”/ „Viaşu”.

Read More

Please follow and like us:

Sesizari drept penal – admise de ICCJ

In sedinta din data de 6 mai 2015, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala, a admis doua sesizari privind dezlegarea unor chestiuni de drept, astfel:

Prin Decizia nr. 12/2015, a admis sesizarea formulata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a II-a penala, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept „daca, in aplicarea art. 6 alin. (1) din Codul penal, cu privire la o pedeapsa definitiva pentru o infractiune care a produs consecinte deosebit de grave potrivit Codului penal anterior, pentru determinarea maximului special prevazut de legea noua urmeaza sa se retina cauza de majorare a pedepsei prevazuta de art. 309 din Codul penal, chiar daca prejudiciul produs prin respectiva infractiune nu depaseste pragul prevazut de art. 183 din Codul penal”, si a stabilit:

Read More

Please follow and like us:

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Share prietenilor