Blog Hamangiu

Editura Hamangiu – Partenerul tau de drept

Tag: noutati legislative

Curtea Constitutionala: exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.301 alin.(1) si art.308 alin.(1) din Codul penal

In ziua de 6 octombrie 2015, Plenul Curtii Constitutionale, Investit In temeiul art.146 lit.d) din Constitutia Romaniei si al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat In dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.301 alin.(1) si art.308 alin.(1) din Codul penal. Dispozitiile criticate au urmatorul cuprins:

Read More

Please follow and like us:

Ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, adoptata de Guvern

Guvernul a adoptat Ordonanta privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative.

Read More

Please follow and like us:

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24 din 30 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala

Publicata in M. Of. nr. 473 din 30 iunie 2015

Avand in vedere faptul ca in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 419 din 12 iunie 2015 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 361 din 7 mai 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 218-222 si art. 241 alin. (11) lit. a) din Codul de procedura penala, prin care s-a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 222 din Codul de procedura penala, luand in considerare ca, potrivit deciziei mentionate, Curtea Constitutionala a subliniat ca nereglementarea termenelor pentru care poate fi dispusa masura si nereglementarea duratei maxime a arestului la domiciliu in procedura de camera preliminara si de judecata in prima instanta

sunt neconstitutionale, de vreme ce organele judiciare pot dispune masura arestului la domiciliu pentru perioade nelimitate de timp, pe cale de consecinta fiind restrans, in mod nelimitat temporal, exercitiul drepturilor si libertatilor fundamentale vizate de continutul acestei masuri”,

observand ca declararea ca neconstitutionale a acestor dispozitii legale impune adaptarea de urgenta a legislatiei la exigentele deciziei Curtii Constitutionale anterior mentionate, pentru a preveni afectarea proceselor penale in curs si pentru a se realiza cadrul normativ necesar aplicarii institutiei arestului la domiciliu in faza de camera preliminara sau in cursul judecatii in prima instanta, in limite si coordonate constitutionale,

tinand cont de faptul ca toate aspectele sus-mentionate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, neadoptarea prezentului act normativ producand consecinte negative asupra proceselor penale, prin imposibilitatea aplicarii institutiei arestului la domiciliu in fazele procesuale ale camerei preliminare, respectiv judecatii in fond, in lipsa unor corective legislative care sa aduca aceasta institutie in limitele constitutionale, astfel cum au fost acestea impuse prin decizia Curtii Constitutionale, in sensul de a institui un termen cert si rezonabil astfel incat restrangerea exercitiului unor drepturi fundamentale sa nu depaseasca in nicio situatie limite rezonabile si necesare intr-o societate democratica, iar masura arestului la domiciliu sa respecte cerintele de proportionalitate asa cum au fost acestea cristalizate in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului,in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Read More

Please follow and like us:

Seminar de lucru ”Legislatia Muncii – Incotro?”

23 iunie 2015, la Crowne Plaza, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, Sector 1, București

Evenimentul este organizat de Prof. IT Consulting in colaborare cu SCPA Magda Volonciu si Asociatii

Parteneri: Editura Hamangiu

 avocatura.com

Logo Magda Volonciu si AsociatiiSeminarul se doreste a fi un forum de discutii utile, atat pentru profesionistii din domeniul Dreptului Muncii, cat si pentru responsabilii de Resurse Umane din companii, iar in acest scop, vor fi prezenti la eveniment, inclusiv reprezentanti din partea autoritatilor statului (Ministerul Muncii si Inspectia Muncii).

Read More

Please follow and like us:

Valoarea tichetelor de cresa in 2015, semestrul I

Avand in vedere prevederile Legii nr. 193/2006 cu modificarile ulterioare si HG nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, cu modificarile ulterioare,

in temeiul art. 18 alin. (3) din HG nr. 344/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, precum si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice a emis urmatorul ordin[1]:

pentru semestrul I al anului 2015, incepand cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.317/2006, cu modificarile ulterioare, este de 440 lei.

[1] Prezentul ordin a fost publicat in MO nr. 373 din 28 mai 2015.

Please follow and like us:

Procedura specială a evacuării – Probleme de actualitate din practica instanţelor judecătoreşti

Drd. Alex Bogdan Arghir

Judecător la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti

Cu titlu de noutate legislativă[1], actualul Cod de procedură civilă a instituit, în Cartea VI-a „Proceduri speciale”, procedura evacuării din imobilele folosite sau ocupate fără drept, legiuitorul dorind astfel să vină în întâmpinarea nevoii justiţiabililor de a clarifica eficient şi rapid situaţii litigioase des întâlnite în societate, aşa cum sunt cele privind folosinţa sau ocuparea imobilelor.

Noutatea acestei proceduri[2] reiese din modalitatea de reglementare, în sensul stabilirii unei proceduri civile speciale, inserate ca atare în actuala ordine procesuală civilă. De altfel, evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept se putea realiza şi sub imperiul vechii reglementări procesuale civile, potrivit normelor de drept comun, iar nu în cadrul unei proceduri civile speciale.

Nu mai puţin adevărat este faptul că evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept se poate obţine şi în prezent potrivit procedurii de drept comun, reclamantul având facultatea de a opta între procedura specială şi cea de drept comun, fiecare dintre proceduri având avantajele şi dezavantajele ei, fără a omite că evacuarea poate fi solicitată şi pe calea ordonanţei preşedinţiale, în anumite condiţii.

Read More

Please follow and like us:

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Share prietenilor